Aardwarmte: Nieuws

111

Warmtenetten – Grote veranderingen voor een Nederland dat straks gasloos is

25 april 2017 - Nederland telt nu al 231 warmtenetten, maar dat aantal zal de komende jaren sterk groeien. In een gasloos Nederland zullen restwarmte en vooral geothermie de belangrijkste warmtebronnen moeten worden. Dat concludeert het Nationaal Warmtenet Trendrapport dat vorige week verscheen. Meer

Februari: record hoeveelheid windenergie

13 maart 2017 - In februari 2017 mocht Nederland een record hoeveelheid windenergie noteren. Maar liefst 1.3 TWh aan windenergie werd geproduceerd door de ruim 4000 MW aan windturbines die in zee en op land staan opgesteld. Deze hoeveelheid windenergie is goed voor 2.2% van de totale nationale energievraag in februari, eveneens een record. Meer

‘Overheidsplannen met ondergrond onvoldoende onderbouwd’

21 februari 2017 - Gaswinning, aardwarmte, CO2-opslag: ze maken allemaal deel uit van de plannen van de overheid met de Nederlandse ondergrond. Maar, concludeert de Commissie m.e.r., de onderbouwing van de milieueffectrapportage schiet tekort. 'Niet alles kan overal tegelijk in de bodem.' De betrokken ministeries (EZ en I&M) gaan hun werk verbeteren. Meer

Overijssel – Gedeputeerde Lievers struikelt over energieplan

1 februari 2017 - Te veel windmolens, te veel biomassa, te veel overleg en te weinig concreet. De Overijsselse gedeputeerde Lievers is gisteren gestruikeld over het energieplan 'Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023'. Meer

SDE-subsidie naar meer zonneprojecten dan ooit

27 januari 2017 - In de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 (SDE+) heeft een opvallend groot aantal projecten voor zonne-energie subsidie gekregen: meer dan tweeduizend projecten. Maar het grootste bedrag, € 2 mrd, ging naar de bijstook in kolencentrales. Meer

Vraag naar groene stroom blijft groeien – Windenergie grote winnaar (+70%)

19 januari 2017 - De totale vraag naar groene elektriciteit blijft groeien: 10% ten opzichte van het vorige recordjaar 2015. De vraag naar windenergie is zelfs met 70% gegroeid. Meer

Gasunie sluit aan bij Gronings aardwarmteproject

22 december 2016 - Gasunie New Energy sluit zich aan bij 'Warmtenet Noordwest', een project waarbij 10.000 woningen in de stad Groningen worden verwarmd met aardwarmte. De Gasunie-dochter tekende deze week een intentieovereenkomst met Warmtestad, een bedrijf van de gemeente en Waterbedrijf Groningen. Meer

Kamp wil meer tenders voor wind op zee, zon en geothermie

13 december 2016 - Minister Kamp heeft - na het succes van de veilingen van de kavels voor windparken op zee - de smaak te pakken, aldus de Telegraaf. Hij wil dezelfde methode inzetten voor meer windparken op zee, maar ook voor zonneparken en geothermie-projecten. Meer

Aardwarmte voor Groningen en Leeuwarden

5 december 2016 - Leeuwarden en (de stad) Groningen krijgen beide aardwarmte. In beide steden maakt het gemeentebestuur zich sterk voor aardwarmte en willen er zelfs haast mee maken. In 2018 worden de eerste huishoudens al aangesloten. Aardwarmtecentrales zijn ook al actief in o.a. Den Haag, Zeeland en Overijssel. Meer

Voortzetting regeling SDE+ voor hernieuwbare energie: 12 miljard euro

30 november 2016 - Voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten stelt het kabinet voor 2017 zowel in het voor- als najaar 6 miljard euro beschikbaar via de regeling SDE+. 'Voortzetting van deze regeling draagt bij aan het streven van het kabinet om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren.' € 12 mrd in één jaar is een record. Meer

Ook Maastricht wil los van gasnet. Maar hoe dan koken en verwarmen?

18 november 2016 - De Maastrichtse gemeenteraad besloot dinsdag nieuwe wijken niet meer aan te sluiten op het gasnet en bestaande woningen te gaan afkoppelen. Amsterdam maakte deze week bekend in 2017 100.000 woningen af te sluiten van het gas. Hoe zullen bewoners in de toekomst dan koken en verwarmen? Meer

NAM een rol in duurzame energie?

19 oktober 2016 - De mededeling van NAM-directeur Schotman wekte gisteren verbazing. Wil het fossiele bedrijf NAM werkelijk een rol gaan spelen in de duurzame energievoorziening? En hoe dan? Het Dagblad van het Noorden, de Volkskrant en NRC Handelsblad gaan er vandaag nader op in. Meer

Werkgelegenheid in verduurzaming energievoorziening met zo’n 13.000 banen gestegen

19 oktober 2016 - Het CBS heeft een 'factsheet' voor de milieusector in Nederland uitgebracht. In zes jaar tijd is de werkgelegenheid in hernieuwbare energie en energiebesparing met ruwweg 13.000 banen gestegen. Meer

Texaanse startup wil energie goedkoop opslaan in oude olieputten

26 augustus 2016 - Een Texaanse startup, Quidnet, wil energie opslaan door water onder de grond te pompen. Een pilot in een oude olieput in Texas haalde goede resultaten, aldus the Guardian. De technologie is tot 90 procent goedkoper dan andere geavanceerde energieopslag, stelt Quidnet. Meer

Quickscan voor geothermie: waar kan het wel en waar niet

18 augustus 2016 - Speciaal voor de glastuinbouw heeft LTO Glaskracht een 'quickscan geothermie' ontwikkeld. Het is een landkaart waar meteen op te zien is of een locatie geschikt is voor warmtewinnin Meer

Aandeel hernieuwbare energie nu 5,8%: vooral biomassa

22 juli 2016 - Het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik is in 2015 met een kwart procentpunt gestegen naar 5,8 procent. Het moet over vier jaar 14% zijn. Meer

Subsidie hernieuwbare energie voor 2017 al dit jaar beschikbaar

12 juli 2016 - De aanvraag voor de Subsidie Duurzame Energie (SDE+) liep in de eerste ronde van dit jaar storm, aldus het ministerie van Economische Zaken. Het kabinet maakt daarom in de tweede ronde alvast 1 miljard van het budget van 2017 jaar beschikbaar. Meer

Geothermie: Wordt Belgisch Limburg het nieuwe IJsland?

8 juli 2016 - In Belgisch Limburg en in de Kempen loopt een soort goudader van ondergrondse warmte. Er zouden alleen al in Limburg 44 winstgevende geothermie-centrales op kunnen draaien. Meer

‘Aardwarmte is kansrijk, maar mist een landelijk netwerk’

5 juli 2016 - Aardwarmte is veelbelovend, schrijft het FD, want er is genoeg en het is relatief goedkoop te winnen. Maar de investeringen in het begin zijn groot en er ontbreekt een landelijk warmtenetwerk. De overheid moet de regie nemen bij de aanleg van die netten, zo stelt Nuon. Meer

Bodemenergiesystemen steeds efficiënter

1 juli 2016 - Bodemenergiesystemen presteren steeds beter. 'Het lijkt erop dat gebouwbeheerders steeds beter vat hebben op hun systemen', veronderstelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die er een onderzoek naar liet doen. Meer