Subsidies: Nieuws

111

‘Verander, vóór verhoging CO2-prijs, eerst de energiebelasting’

25 april 2017 - De prijs voor CO2 moet omhoog, aldus oprichter van Klimaatplein Rob de Rijt in Trouw. Maar doe eerst iets aan de energiebelasting. 'Dat grootverbruikers minder belasting betalen over energie dan kleinere verbruikers is heel vreemd.' Meer

‘Gaskraan dicht? Dan moet er nu een nationaal isolatieplan komen’

25 april 2017 - 'De huidige woning-, kantoor- en bedrijfsruimten zijn lang niet voldoende geïsoleerd om over bijvoorbeeld twintig jaar de gaskraan dicht te kunnen draaien. Om de klimaatdoelen te halen hebben we een nationaal plan voor isolatie en energietransitie nodig.' Meer

‘Het valt wel mee met het risico van oneerlijke verdeling van de klimaatlasten’

25 april 2017 - De Volkskrant meldt dat het Planbureau voor de Leefomgeving vraagtekens zet bij het onderzoek van CE Delft dat vorige week stelde dat de laagste inkomens het hardst worden getroffen door de kosten van de verduurzaming van de energievoorziening. Zullen de oplopende kosten van de energietransitie inderdaad zorgen voor wat de Volkskrant 'een kaste van klimaatpaupers' noemt? Meer

‘Lasten klimaatbeleid zijn niet eerlijk verdeeld’

19 april 2017 - De lasten van het klimaat- en energiebeleid zijn niet eerlijk verdeeld. Arme huishoudens betalen verhoudingsgewijs meer dan de rijkere, het bedrijfsleven betaalt minder dan consumenten. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft en de UvA in opdracht van Milieudefensie. Meer

VEH: ‘Overheid moet subsidiepot bijvullen’

11 april 2017 - Nu blijkt dat het geld voor de isolatiesubsidieregeling al bijna op is, vindt de Vereniging Eigen Huis dat de overheid de pot moet bijvullen. Ook moet er volgens de VEH 'één robuuste, eenvoudige en substantiële duurzaamheidsregeling voor huiseigenaren' komen. Meer

Zonne-energie krijgt steeds groter aandeel in energietransitie

5 april 2017 - Het aantal zonne-energie projecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) neemt toe. Aldus meldt de Rijksoverheid op basis van de nieuwste cijfers over de subsidieaanvragen. Meer

Subsidie energiebesparing eigen huis bijna op

31 maart 2017 - De subsidie die eigenaar-bewoners kunnen krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun huis, is bijna op. Dat laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weten. Meer

De Bouwagenda: ‘Revolutie in de bouw nodig om Parijs te halen’

29 maart 2017 - Er is een revolutie in de bouwsector nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dat stelt Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce die dinsdag de ambitieuze Bouwagenda presenteerde. Bij uitvoering van het plan verwacht hij een 'spectaculaire productiviteitssprong', dertig procent lagere kosten en 50.000 extra banen. Van de overheid is wel een extra investering van 7 miljard euro nodig. Meer

Energietransitie – Een kant-en-klaar voorstel voor de informateur

24 maart 2017 - Martien Visser, lector energietransitie, heeft een kant-en-klaar voorstel geschreven voor informateur Schippers. 'U hebt een unieke kans de transitie richting een CO2-vrije samenleving te versnellen.' Visser pleit o.a. voor een 'Koolstofunie', 'onze nationale CO2-ophaaldienst'. Meer

Campagne ‘Duurzame Warmte’ gericht op huiseigenaren

14 maart 2017 - Met een campagne 'Duurzame Warmte' wil de de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) huiseigenaren aanmoedigen over te stappen op vormen van duurzame warmte. Een speciale website van MilieuCentraal informeert over kosten, opbrengsten en subsidiemogelijkheden. Meer

Plan: Twee miljard en tenders om verduurzaming woningen te versnellen

10 maart 2017 - Het nieuwe kabinet moet 2 miljard euro steken in het versnellen van de verduurzaming van particuliere woningen. Via tenders kunnen vijf grote bouwconsortia aanspraak maken op het geld om 10.000 woningen volledig te verduurzamen. Met dat plan komt Jan-Willem van de Groep, innovatie-expert voor de bouwsector en initiatiefnemer van het project Stroomversnelling. Meer

Subsidieregeling voor energie-innovaties verruimd

2 maart 2017 - Er komt 100 miljoen euro bij voor subsidie van energie-innovaties, met name voor innovaties die op langere termijn kosten besparen, zoals warmte uit zon, groen gas, getijdenenergie en wind op zee. De maximum termijn voor de regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER) is daarvoor verlengd tot 2030. Meer

‘Subsidie op bijstook biomassa in kolencentrales verdwijnt weer’

23 februari 2017 - De nieuwe regering zal de subsidie op de bijstook van biomassa in kolencentrales weer intrekken. Dat concludeert De Ingenieur op basis van uitspraken in een verkiezingsdebat. VVD, D66 en SP willen er weer vanaf. Meer

‘​Energietransitie gaat sneller met zon’

20 februari 2017 - Een windpark, een warmtenet, geothermie: het realiseren van dergelijke duurzame energievoorzieningen kost veel tijd. Dat geldt niet voor zonne-energie. 'De energietransitie gaat veel sneller met zon'. Adviseur Martin Ruiter wil met zonner-energie de transitie versnellen. Meer

Subsidie stimuleert huiseigenaren hun huis te isoleren

16 februari 2017 - In vijf maanden tijd hebben al ruim 10.000 huiseigenaren subsidie aangevraagd voor woningisolatie. Investeren in isolatie is voor veel mensen een drempel, zo blijkt uit onderzoek. De subsidie kan mensen daar overheen helpen. Morgen start de tweede fase van de overheidscampagne ‘Energie besparen doe je nu’. Meer

Vandaag overlegt ministerie met de ‘zonne-wereld’ over de salderingsregeling

13 februari 2017 - Vandaag houdt het ministerie van Economische Zaken een besloten brede bijeenkomst over de stimulering van lokale hernieuwbare energieproductie vanaf 2020 en dus ook over de salderingsregeling. De NVDE, Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland zullen daar samen een voorstel presenteren. Meer

Kamer prijst verduurzaming energievoorziening, maar wil meer snelheid

8 februari 2017 - Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van het energiebeleid. Een ruime meerderheid steunt verduurzaming van de energieproductie, maar vooral de linkse partijen vinden dat die te langzaam gaat. Meer

‘Belasting grootste post op energierekening, en het wordt nóg gekker’

7 februari 2017 - De energievergelijker Pricewise trekt aan de bel over de hoogte van de belastingen op de energienota. 'Bijna de helft van de energierekening voor Nederlandse huishoudens bestaat op dit moment uit belasting. In de komende drie jaar zal die nog verder stijgen, omdat de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) op exploderen staat.' Meer

Weinig steun voor bijstook biomassa in kolencentrales. Terugdraaien?

2 februari 2017 - Er is zo weinig steun voor de bijstook van biomassa in kolencentrales, dat een nieuw kabinet de subsidie daarvoor wel eens zou kunnen stoppen. Dat concludeert het dagblad Trouw op basis van een onderzoek dat de krant liet uitvoeren door Ipsos. Meer

Kamp: ‘Extra bijstook biomassa in kolencentrales niet in strijd met Energieakkoord’

31 januari 2017 - De bijstook van biomassa leidt tot een hogere productie van hernieuwbare energie (zo'n 29 PJ) dan het maximum dat was afgesproken in het Energieakkoord (25 PJ). Maar volgens minister Kamp is het niet in strijd met het Energieakkoord, omdat de subsidie niet verder gaat dan 25PJ. Meer