WKK: Nieuws

111

Warmte-krachtkoppeling (kortweg WKK) of cogeneratie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht (elektriciteit). De kracht is afkomstig van een brandstofcel, verbrandingsmotor of gasturbine en wordt meestal aangewend om een generator aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren maar wordt lokaal nuttig gebruikt voor bijvoorbeeld productie van warm water, stoom of hete lucht. (Wikipedia)

VEMW en LTO Glaskracht gaan samenwerken

6 januari 2017 - VEMW (belangenbehartiger voor zakelijke energie en watergebruikers) en LTO Glaskracht (voor glastuinbouwers) willen in 2017 vergaand samenwerken op energiegebied. Meer

‘Winstgevendheid productie groene energie valt bar tegen’

14 december 2016 - De wereldwijd opererende kredietverzekeraar Euler Hermes heeft de investeringen in hernieuwbare energie onderzocht en concludeert dat 'de winstgevendheid van investeringen in groene energie bar tegenvalt'. 'En zonder het infuus van subsidies zou het er nog slechter uitzien.' Meer

Noord-Brabant start ambitieus warmtebesparingsplan

25 november 2016 - In vier jaar tijd 8 a 11,5 petajoule warmte besparen en duurzaam opwekken, vergelijkbaar met de warmte van 200.000 tot 280.000 huishoudens. Dat is de ambitie van het Brabantse Warmteplan. Meer

Werkgelegenheid in verduurzaming energievoorziening met zo’n 13.000 banen gestegen

19 oktober 2016 - Het CBS heeft een 'factsheet' voor de milieusector in Nederland uitgebracht. In zes jaar tijd is de werkgelegenheid in hernieuwbare energie en energiebesparing met ruwweg 13.000 banen gestegen. Meer

TenneT zoekt nieuwe manier om elektriciteitsnet stabiel te houden

1 augustus 2016 - TenneT zoekt naar alternatieven voor conventionele energiecentrales om het elektriciteitsnet stabiel te houden bij het fluctuerende aanbod van wind- en zonne-energie. De netbeheerder start vier nieuwe proefprojecten. Meer

‘Binnen 19 jaar moet de energierevolutie rond zijn’

11 juli 2016 - De Volkskrant had zaterdag een boeiend achtergrondverhaal over de energietransitie: 'Zo moeilijk is het niet om al in 2030 klimaatneutraal te zijn'. Meer

Nederlands record voor aandeel hernieuwbare energie: 6.3 procent

29 juni 2016 - Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland was in mei 2016 6.3 procent, het hoogste sinds de Tweede Wereldoorlog. Aldus meldt EnTranCe op basis van onderzoek van hoogleraar energietransitie en netwerkintegratie Martien Visser. Meer

Woningen verwarmen met ijs

21 juni 2016 - De Zeeuwse woningcorporatie RWS heeft in Goes 21 sociale huurwoningen gebouwd die met ijs worden verwarmd. Met dit ‘IJs van Columbus’-systeem worden de woning en het tapwater verwarmd zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Meer

Installateurs: ‘Veel meer energiebesparing in gebouwen mogelijk’

31 mei 2016 - Het kabinet laat kansen liggen. Met de huidige techniek kan de hele gebouwde omgeving al energieneutraal worden of zelfs energie gaan leveren. Voor het debat van morgen hebben de installateurs een bezorgde brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Meer

Minister Kamp blij: SDE+-budget zwaar overtekend

11 mei 2016 - De voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is zwaar overtekend: het budget is € 4 mrd, maar er zijn ruim 3.000 aanvragen ingediend tot een totaal van meer dan € 8 mrd. Meer

Shell stuurt wensenlijstje naar de Tweede Kamer

25 april 2016 - Shell hoopt dat een volgend kabinet fors inzet op offshore wind, een vaste prijs op CO2 en geen 'overhaaste besluiten' neemt tot verlagen van gaswinning in Groningen. Dat blijkt uit een uitgelekt 'wensenlijstje' dat Shell naar de Tweede Kamer stuurde. Meer

Nederland krijgt een nieuwe regeling voor warmtelevering

14 januari 2016 - In de loop van dit jaar komt minister Kamp, in aansluiting op zijn 'Warmtevisie uit april 2015, met een nieuwe regeling voor warmtelevering. Meer

Energierapport gaat nu echt verschijnen

13 januari 2016 - Het Energierapport gaat nu echt verschijnen. 'Medio januari', belooft minister Kamp aan de Tweede Kamer. De oorspronkelijke titel 'Energierapport 2015' zal vast wel aangepast zijn. Meer

FedEC werpt zich op als ‘dossierhouder energiebesparing’

16 december 2015 - Het doel uit het Energieakkoord van 100 petajoule extra energiebesparing in 2020 is haalbaar, stelt de vereniging van energieadviseurs FedEC. FedEC stelde een lijst met actiepunten op en werpt zich op als dossierhouder voor energiebesparing. Meer

8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016

9 december 2015 - Het budget voor de SDE+ 2016 wordt meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Er komen twee openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten. Meer

COP21 – Vlak vóór ‘Parijs’ nieuwe World Energy Outlook

28 oktober 2015 - Het International Energy Agency (IEA) zal vlak vóór Parijs een nieuwe editie van de World Energy Outlook laten verschijnen. Vorige week had het IEA in een speciale COP21-briefing dat de voorgenomen klimaatinspanningen niet genoeg waren. Meer

CE Delft: goedkoopste klimaatneutrale verwarming verschilt per buurt

28 mei 2015 - Hoe kunnen wijken in 2050 klimaatneutraal verwarmd worden? CE Delft onderzocht het in opdracht van Gasterra. De goedkoopste optie verschilt per buurt, stelt CE Delft. Meer

Kabinet stimuleert overstap van gas naar duurzame warmte

2 april 2015 - Het kabinet wil het gebruik van restwarmte stimuleren. Restwarmte moet steeds meer een alternatief worden voor het aardgas uit Groningen. Meer

Ook een Energieakkoord in Brabant

21 maart 2015 - In Brabant is door zes partijen een Brabants Energieakkoord gesloten met concrete afspraken over de verduurzaming van de energievoorziening. Meer

Energieverbruik in de land- en tuinbouw neemt iets af

21 januari 2015 - De glastuinbouw gebruikt veel energie. Analyse laat zien dat sinds veel glastuinders gasmotoren kochten, die tegelijk elektriciteit en warmte opwekken, hun energieverbruik is afgenomen. Meer