WKO: Nieuws

111

Warmte- en koudeopslag (WKO) is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. (Wikipedia)

Warmtenetten – Grote veranderingen voor een Nederland dat straks gasloos is

25 april 2017 - Nederland telt nu al 231 warmtenetten, maar dat aantal zal de komende jaren sterk groeien. In een gasloos Nederland zullen restwarmte en vooral geothermie de belangrijkste warmtebronnen moeten worden. Dat concludeert het Nationaal Warmtenet Trendrapport dat vorige week verscheen. Meer

Gasloze wijk in Diemen gaat toch weer aan het gas

14 maart 2017 - Update - Een dag nadat alle provinces en zo'n dertig gemeenten de Green Deal gasloze wijken hadden ondertekend, wordt bekend dat in de gemeente Diemen de gasloze wijk 'Plantage De Sniep' toch weer aan het gas gaat. Nieuwe woningen worden toch weer op het gas aangesloten. Wat is er aan de hand in Diemen? Erg duidelijk is het niet. Meer

Februari: record hoeveelheid windenergie

13 maart 2017 - In februari 2017 mocht Nederland een record hoeveelheid windenergie noteren. Maar liefst 1.3 TWh aan windenergie werd geproduceerd door de ruim 4000 MW aan windturbines die in zee en op land staan opgesteld. Deze hoeveelheid windenergie is goed voor 2.2% van de totale nationale energievraag in februari, eveneens een record. Meer

Ook Maastricht wil los van gasnet. Maar hoe dan koken en verwarmen?

18 november 2016 - De Maastrichtse gemeenteraad besloot dinsdag nieuwe wijken niet meer aan te sluiten op het gasnet en bestaande woningen te gaan afkoppelen. Amsterdam maakte deze week bekend in 2017 100.000 woningen af te sluiten van het gas. Hoe zullen bewoners in de toekomst dan koken en verwarmen? Meer

Nationale Klimaattop – ‘Oppervlaktewater wordt de derde grote duurzame energiebron’

28 oktober 2016 - Het Nederlandse watersysteem kan meer dan de helft van de koeling in Nederland leveren én 12% van de warmte. Technisch en economisch haalbaar. Studies van IF Technology maken duidelijk dat de potentie enorm is. Het wordt, na wind- en zonne-energie, nu al de derde grote duurzame energiebron genoemd. Meer

Werkgelegenheid in verduurzaming energievoorziening met zo’n 13.000 banen gestegen

19 oktober 2016 - Het CBS heeft een 'factsheet' voor de milieusector in Nederland uitgebracht. In zes jaar tijd is de werkgelegenheid in hernieuwbare energie en energiebesparing met ruwweg 13.000 banen gestegen. Meer

‘Binnen 19 jaar moet de energierevolutie rond zijn’

11 juli 2016 - De Volkskrant had zaterdag een boeiend achtergrondverhaal over de energietransitie: 'Zo moeilijk is het niet om al in 2030 klimaatneutraal te zijn'. Meer

Bodemenergiesystemen steeds efficiënter

1 juli 2016 - Bodemenergiesystemen presteren steeds beter. 'Het lijkt erop dat gebouwbeheerders steeds beter vat hebben op hun systemen', veronderstelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die er een onderzoek naar liet doen. Meer

Woningen verwarmen met ijs

21 juni 2016 - De Zeeuwse woningcorporatie RWS heeft in Goes 21 sociale huurwoningen gebouwd die met ijs worden verwarmd. Met dit ‘IJs van Columbus’-systeem worden de woning en het tapwater verwarmd zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Meer

Warmte bewaren voor de winter

9 juni 2016 - Het Reformatorisch Dagblad besteedt aandacht aan het Nederlandse bedrijf Ecovat dat een vat heeft ontwikkeld waarmee warmte kan worden opgeslagen. Meer

Installateurs: ‘Veel meer energiebesparing in gebouwen mogelijk’

31 mei 2016 - Het kabinet laat kansen liggen. Met de huidige techniek kan de hele gebouwde omgeving al energieneutraal worden of zelfs energie gaan leveren. Voor het debat van morgen hebben de installateurs een bezorgde brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Meer

SER Noord: ‘Ondergrond Noord-Nederland zit juist vol kansen’

22 maart 2016 - De noordelijke provincies moeten de kansen die de ondergrond biedt in kaart brengen en daarna samen met het Rijk zorgen dat het Noorden daarvan profiteert. Dat schrijft de SER Noord-Nederland in het advies 'Ondergrond, Kansen voor Noord-Nederland'. Meer

Noord-Brabant: € 10 mln voor warmte-koude opslag

18 februari 2016 - Het Energiefonds Brabant en Dubotechniek Bedrijven uit Zaltbommel gaan samen investeren in WKO-systemen. Het fonds en de onderneming steken samen € 10 mln in de realisatie en exploitatie van WKO. Meer

Greenchoice: warmtepompen maken opmars

28 januari 2016 - Energieleverancier Greenchoice ziet een opleving in de belangstelling voor warmtepompen bij particulieren. Greenchoice neemt aan dat het ook te maken heeft met de nieuwe subsidieregeling. Meer

IF Technology BV winnaar 2015 in Bodemenergiebranche

25 januari 2016 - IF Technology is uitgeroepen tot branchewinnaar 2015 in de Bodemenergiebranche. De prijs is toegekend door het Nationale Business Succes Award Instituut. Meer

Nederland krijgt een nieuwe regeling voor warmtelevering

14 januari 2016 - In de loop van dit jaar komt minister Kamp, in aansluiting op zijn 'Warmtevisie uit april 2015, met een nieuwe regeling voor warmtelevering. Meer

Energierapport gaat nu echt verschijnen

13 januari 2016 - Het Energierapport gaat nu echt verschijnen. 'Medio januari', belooft minister Kamp aan de Tweede Kamer. De oorspronkelijke titel 'Energierapport 2015' zal vast wel aangepast zijn. Meer

Overheid maakt ‘reclame’ voor nieuwe subsidieregeling ISDE

5 januari 2016 -Via RVO.nl maakt de Rijksoverheid ‘reclame’ voor de ISDE-subsidie: ‘Nieuwe regeling ISDE biedt kansen voor duurzame energie’. Meer

8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016

9 december 2015 - Het budget voor de SDE+ 2016 wordt meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Er komen twee openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten. Meer

Primeur: woonwijk krijgt warmte van diepe geothermie

7 december 2015 - Vanaf 1 januari krijgen 470 woningen in Pijnacker-Noord warmte afkomstig van een diepe geothermiebron. De bron is niet voor de woonwijk aangelegd, maar voor een kwekerij in Pijnacker. Meer