CO2-opslag: Nieuws

111

Verontrustende berichten uit Princeton: ‘Opwarming aarde minstens 3 graden. Doel van Parijs onhaalbaar.’

10 april 2017 - Op een wetenschappelijke conferentie in Princeton werden de meest recente inzichten rond klimaatverandering bekend gemaakt en deze zijn verontrustend. Het doel van 'Parijs' (maximaal 2 graden opwarming, liever niet meer dan 1,5 graad) is onhaalbaar; we moeten er rekening mee houden dat het minstens 3 graden wordt. Meer

Wetenschappers komen met ‘Wet van Moore’ voor CO2 tegen klimaatverandering

24 maart 2017 - Halveer de CO2-uitstoot ieder decennium en verdubbel het aandeel hernieuwbare energie iedere vijf jaar. Met dit plan, gebaseerd op de 'Wet van Moore' voor computers, komen klimaatonderzoekers vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Meer

Energietransitie – Een kant-en-klaar voorstel voor de informateur

24 maart 2017 - Martien Visser, lector energietransitie, heeft een kant-en-klaar voorstel geschreven voor informateur Schippers. 'U hebt een unieke kans de transitie richting een CO2-vrije samenleving te versnellen.' Visser pleit o.a. voor een 'Koolstofunie', 'onze nationale CO2-ophaaldienst'. Meer

Plan voor zeer forse beperking CO2-uitstoot Rotterdamse haven

23 maart 2017 - Vandaag praat het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) met andere grote Rotterdamse bedrijven over een zeer ambitieus plan voor een drastische reductie van de CO2-uitstoot van de haven en van de Rotterdamse industrie. Het afvangen en opslaan van CO2 speelt een grote rol in het plan. Meer

IEA en IRENA over energietransitie: één rapport met twee visies

22 maart 2017 - IEA en IRENA presenteerden deze week een gezamenlijk rapport over de investeringen die nodig zijn om het Parijse klimaatdoel (maximaal 2 graden opwarming) te halen. Eén rapport met twee verschillende visies. Meer

Promovenda Bakker: ‘CO2 opslaan: het kan echt veilig’

27 februari 2017 - Wie het persbericht van de Rijksuniversiteit Utrecht leest, kan gemakkelijk concluderen dat het ondergronds opslaan van CO2 niet echt veilig is. Maar Trouw had zaterdag met promovenda Elisenda Bakker een uitvoerig interview en dat kreeg de kop mee: 'CO2 opslaan, het kan echt veilig'. Meer

‘Overheidsplannen met ondergrond onvoldoende onderbouwd’

21 februari 2017 - Gaswinning, aardwarmte, CO2-opslag: ze maken allemaal deel uit van de plannen van de overheid met de Nederlandse ondergrond. Maar, concludeert de Commissie m.e.r., de onderbouwing van de milieueffectrapportage schiet tekort. 'Niet alles kan overal tegelijk in de bodem.' De betrokken ministeries (EZ en I&M) gaan hun werk verbeteren. Meer

‘Politieke partijen zijn kortzichtig door over CCS te zwijgen’

9 februari 2017 - De politieke partijen lijken het onderwerp CCS zoveel mogelijk weg te willen houden van de kiezer. 'Kortzichtig, want er is juist draagvlak voor nodig. En dat vraagt politiek leiderschap.' Aldus Gert Jan Kramer, hoogleraar duurzame energievoorziening. Meer

Berenschot: ‘Zeven lessen voor de energietransitie’

3 februari 2017 - Uit de opdrachten die Berenschot in 2016 heeft afgerond, trekt het bureau nu 'zeven inzichten voor de energietransitie'. In ieder geval concludeert het adviesbureau dat 'een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening in 2050 goed mogelijk is' en dat de kosten 'te overzien' zijn. Meer

Studie: ‘Kolencentrales niet sluiten, maar verduurzamen’

19 februari 2017 - Het FD opent vanmorgen met een nog niet gepubliceerde studie die de krant kon inzien. De studie, van Frontier Economics', concludeert dat het beter is de kolencentrales niet te sluiten, maar te verduurzamen door het afvangen en opslaan van CO2. Meer

CPB: ‘Biomassa met CO2-opslag biedt unieke kansen’

19 januari 2017 - De rekening voor de klimaatdoelen in de EU kan substantieel lager uitvallen door biomassa direct in daarvoor speciaal te bouwen elektriciteitscentrales te vergassen en de CO2 die daarbij vrijkomt, onder de grond op te slaan. Dat concludeert het Centraal Planbureau op basis van een eigen onderzoek. Maar er is dan wel een aanpassing van een EU-richtlijn nodig. Meer

‘Houd de nieuwe kolencentrales open, maar dan met CO2-afvang en -opslag’

11 januari 2017 - Pieter Boot (Planbureau voor de Leefomgeving) pleit voor het openhouden van de nieuwste kolencentrales, mét CCS, juist om de CO2-uitstoot zo effectief mogelijk terug te dringen. Boot kijkt bij zijn pleidooi niet alleen naar de Nederlandse uitstoot, maar ook naar de ontwikkelingen in onze buurlanden. Meer

Ook Statoil stopt met oliewinning in Canadese teerzanden

21 december 2016 - Na Shell trekt nu ook het Noorse oliebedrijf Statoil zich terug uit de Canadese teerzanden. In de eerste plaats het te duur wordt, maar volgens Statoil spelen klimaatoverwegingen ook een rol. Staoil sluit de teerzandprojecten af met een verlies van een half miljard dollar en heeft ze doorverkocht aan een ander oliebedrijf. Meer

Wat pikken de media op uit de Energieagenda?

7 december 2016 - De verschillende media pikken voor een deel dezelfde hoofdpunten uit de Energieagenda op (stoppen met gas, alleen nog duurzame auto's), maar er zijn ook accentverschillen (het belang van CCS, subsidiebeleid op de schop). Meer

Energieagenda: ‘Extra inspanningen nodig voor CO2-reductie’

7 december 2016 - Zonder aanvullend beleid neemt de CO2-uitstoot van Nederland onvoldoende af. De overheid zal extra moeten stimuleren én meer werk moeten maken van verplichtingen en controles op de naleving. Maar dan moet het mogelijk is dat in Nederland over pakweg dertig jaar bijna geen CO2 meer uitstoot. De middelen: meer besparen, minder gas, meer zon en wind. En vanaf 2035 moeten alle nieuwe auto's duurzaam zijn. En er zal CO2 ondergronds moeten worden opgeslagen. Meer

Rotterdamse haven wil CO2-reductie versnellen

5 december 2016 - Het FD meldt vanmorgen dat het Havenbedrijf Rotterdam de CO2-reductie wil versnellen en daartoe wil investeren in bedrijven die de CO2-uitstoot terugdringen. Voorbeelden: de verwerking van afval tot chemische producten, het afvangen en opslaan van CO2, het transport van overtollige warmte naar het kassengebied. Meer

‘Met geen enkel verkiezingsprogramma halen we doel klimaatakkoord’

29 november 2016 - De Volkskrant legde alle verkiezingsprogramma's naast elkaar en kwam tot de conclusie dat geen enkele politieke partij een plan heeft waarmee de doelen van het Parijse klimaatakkoord gehaald worden. Meer

CCS – Negatieve emissie, veelbelovend of risicovol?

29 november 2016 - Te veel rekenen op negatieve emissie-technologieën om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is een 'gevaarlijke gok', stellen wetenschappers in Science. De techniek kent nog te veel problemen en onzekerheden. Ook andere CO2-reducerende maatregelen kennen problemen, aldus andere onderzoekers in een reactie. De wereld moet alle middelen aangrijpen. Meer

CCS – Kabinet heropent discussie over ondergrondse opslag CO2

25 november 2016 - Het afvangen en opslaan van CO2 staat weer op de agenda. Het kabinet is deze week formeel weer verder gegaan met de inspraakmogelijkheden. Tot en met 2 januari kan iedereen reageren op een Ontwerp Structuurvisie Ondergrond die deels over CO2-opslag gaat. Meer

CCS – Groningen beraadt zich op ‘herkansing’ opslagmogelijkheden Noord-Nederland

25 november 2016 - De Ontwerp Structuurvisie Ondergrond maakt duidelijk dat negen bijna lege gasvelden in het Noorden in aanmerking komen voor CO2-opslag. Groningen beraadt zich op de 'herkansing' die het kabinet nu wil. Meer