Energieagenda: Nieuws

111

Energie-Nederland – Zeven ‘transitieversnellers’ voor informateur

13 april 2017 - Branchevereniging Energie-Nederland komt met zeven 'transitieversnellers', concrete maatregelen om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen. Het document werd woensdag aangeboden aan informateur Edith Schippers. Meer

Formatie – Netbeheerders willen brede energiewet elektriciteit, gas en warmte

11 april 2017 - Voor de energietransitie is een brede energiewet nodig voor elektriciteit, (bio)gas en warmte. Dat stelt Netbeheer Nederland in een brief aan informateur Schippers. Voor de urgente zaken, zoals het schrappen van de verplichte gasaansluiting in woningen, moet een snellere 'veegwet' komen. Meer

‘Nederland is in 2050 nog zeker voor de helft afhankelijk van fossiel’

31 maart 2017 - In 2050 is Nederland nog zeker voor de helft afhankelijk van energie uit fossiele bronnen. Dat stellen twee oud-medewerkers van ECN in Technisch Weekblad. De reden: bevolkings- en economische groei én de beperkte mogelijkheid om in Nederland duurzame energie op te wekken. Meer

Kamp houdt CO2-reductie als leidend klimaatdoel

30 maart 2017 - CO2-reductie blijft vooralsnog leidend in het klimaatbeleid van Nederland; besluiten over extra doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing zijn voor een volgend kabinet. Dat stelt demissionair minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. Meer

‘Green deal’ om hele wijken aardgasvrij te maken

8 maart 2017 - Een groot aantal partijen hebben gisteren hun handtekening gezet onder een Green Deal Aardgasvrije Wijken. Miljoenen huizen moeten aardgasvrij worden en de Green Deal wil dat ondersteunen. Het is een overeenkomst tussen de de minister van Economische Zaken, 12 provincies, 30 gemeenten, 5 netbeheerders en Energie Nederland. Meer

‘Nederland heeft twee of drie kerncentrales nodig’

27 februari 2017 - De Vereniging Nucleair Nederland pleit in een 'Roadmap CO2-vrije energievoorziening' voor twee of drie kerncentrales in Nederland om zo de CO2-uitstoot fors te kunnen terugdringen. De centrales zouden samen een vermogen moeten hebben van 3000 MWe en dan 20% van de stroomproductie in Nederland kunnen verzorgen. Meer

Sharon Dijksma: ‘Verkiezingen moeten meer gaan over klimaatverandering’

17 februari 2017 - Op een bijeenkomst van Nederlandse bedrijven die meer vaart willen maken met het klimaatbeleid, zei staatsecretaris Dijksma van Milieu dat de verkiezingscampagne zich meer zou moeten richten op klimaatverandering. 'Het is tijd om het daar nu echt over te gaan hebben.' Meer

Tweede Kamer: ‘Onderzoek of er snel nóg een windpark op zee bij kan’

15 februari 2017 - De Tweede Kamer wil dat minister Kamp zo snel mogelijk laat onderzoeken of er nog voor 2023 een extra windpark op zee gebouwd kan worden. De Kamer negeerde daarmee de mededeling van minister Kamp dat het niet sneller kan. Meer

‘Gasloos’ gaat zomaar niet – ‘Gedetailleerd plan van het Rijk nodig’

8 februari 2017 - De gebouwde omgeving gasloos maken gaat zomaar niet. Het vergt een gedetaillerd plan van het Rijk, stellen de Ecorys-medewerkers Harry van Til en Robert Haffner in een opiniebijdrage in het FD. Meer

Kamer prijst verduurzaming energievoorziening, maar wil meer snelheid

8 februari 2017 - Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van het energiebeleid. Een ruime meerderheid steunt verduurzaming van de energieproductie, maar vooral de linkse partijen vinden dat die te langzaam gaat. Meer

Morgen Kamerdebat over kolencentrales

6 februari 2017 - Dinsdagavond is er een plenair Kamerdebat over o.a. de kolencentrales. Onder de titel 'Debat over het toekomstig energiebeleid' wordt van 18.30 uur tot uiterlijk 23.00 u gedebatteerd over het sluiten van kolencentrales, de evaluatie van het Energieakkoord, de kosten van het energiebeleid en de situatie rond de kerncentrale in Borssele. Meer

Vijf partijen steunen nu de Klimaatwet van PvdA en GroenLinks

30 januari 2017 - Deze week wordt eindelijk het voorontwerp van de Klimaatwet van de PvdA en GroenLinks voor behandeling bij de Tweede Kamer aangemeld. Inmiddels heeft het voorontwerp ook de steun gekregen van D66, de SP en de ChristenUnie. De tekst uit november 2015 is op basis van de eerste reacties bijgesteld. Meer

‘Plan van Belgische staalfabriek is fundamenteel fout’

25 januari 2017 - Prof. dr. Wim C. Turkenburg waarschuwt voor de plannen van de Belgische staalfabriek ArcelorMittal. 'Het is als spookrijden op de weg naar nul-emissie van CO2 en allesbehalve duurzaam.' Meer

Morgen hoorzitting Tweede Kamer over Wet VET (Voortgang EnergieTransitie)

16 januari 2017 - Morgen is de openbare hoorzitting van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Voortgang EnergieTransitie (wet VET). De rol en de verantwoordelijkheden van de netbeheerders staan daarin centraal. De voorstellen uit het wetsontwerp zijn omstreden. De hoorzitting is te volgen via een livestream. Meer

Provincie Gelderland: ‘Taken netwerkbedrijven niet beperken; we hebben alle slagkracht nodig’

16 januari 2017 - Vooruitlopend op de hoorzitting die de Tweede Kamer morgen houdt over de wet Voortgang EnergieTransitie (wet VET), doen twee Gelderse gedeputeerden een dringende oproep de taken van de netwerkbedrijven níet te beperken. 'We hebben alle innovatiekracht en creativiteit nodig van zowel leveranciers als netbeheerders.' Meer

Elektriciteitsmarkt – ‘Marktwerking hindert de aanpak van het klimaatprobleem’

6 januari 2017- De liberalisering van de elektriciteitsmarkt zit een snelle aanpak van het klimaatprobleem in de weg. Dat stelt Fred Mathot in een reactie op de opiniebijdrage van gisteren van Oscar Kraan en Gert Jan Kramer. Meer

‘Het Nederlandse elektriciteitssysteem moet dringend hervormd worden’

5 januari 2017 - Nederland moet lessen trekken uit de Duitse ervaringen met de Energiewende. De investeringen in een volledig duurzaam elektriciteitssysteem komen er niet 'vanzelf'. De elektriciteitsmarkt zal hervormd moeten worden, vinden Oscar Kraan en prof. dr. Gert Jan Kramer van het Copernicus Instituut. Meer

Energietransitie geen urgent vraagstuk in de publieke opinie

3 januari 2017 - De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is geen urgent vraagstuk. Dat is, volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, de overheersende mening in de publieke opinie. Opmerkelijk is dat de helft van de bevolking toch vindt dat de energietransitie sneller moet. Meer

‘VVD: van klimaatontkenners naar klimaatopportunisten’

3 januari 2016 - Amsterdamse D66-raadsleden Jan Paternotte en Marijn Bosman zetten in Trouw een aanval in op de VVD. De VVD heeft een patent op klimaatopportunisme, stellen ze, waarbij politici 'klimaatverandering weliswaar willen erkennen, maar het louter met een forse dosis optimisme bestrijden, zonder serieuze maatregelen'. Meer

Energiebestuurders verbaasd over ‘lauwe ontvangst’ Energieagenda

23 december 2016 - Een aantal energiebestuurders is zó verbaasd over de 'lauwe ontvangst' van de Energieagenda van minister Kamp dat zij er een open brief aan wijden. De lijnen die de Energieagenda uitzet bieden juist een stabiele basis om de transitie op volle kracht voort te kunnen zetten, vinden zij. Meer