Draagvlak Energieakkoord: Nieuws

111

De draagvlak-dossiers worden sinds 22 maart 2016 bijgehouden.

Kamp: ‘Toekenning subsidie duurzame energie hoeft niet veranderd’

23 januari 2017 - Minister Kamp ziet geen aanleiding om iets te veranderen aan de manier waarop de subsidies voor duurzame energie worden verdeeld. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Meer

Kamp: ‘Geen uitstel voor windpark Drenthe’

23 januari 2017 - Er komt geen periode van bezinning om alternatieven te zoeken voor het windpark in de Drentse Veenkoloniën. Dat schrijft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer nam in december 2016 een motie aan waarin SP en PvdA vroegen om een pauze tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Meer

‘Tempo wind-op-land moet omhoog’

3 januari 2016 - De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) constateert dat met het huidige tempo van de bouw van nieuwe windmolens op land de doelstelling van het Energieakkoord niet zal worden gehaald. En dat komt nota bene door de belemmeringen die het Rijk en verschillende provincies zelf opwerpen. De NWEA roept het Rijk op de belemmeringen op te ruimen. Meer

Minister Kamp: ‘We halen het; in 2020 25% minder CO2-uitstoot’

23 december 2016 - De eis van de rechter in het 'Urgenda-vonnis' wordt gehaald. In 2020 is de CO2-uitstoot met 25% gedaald. Dat liet minister Kamp vanmiddag aan de Tweede Kamer weten op basis van de rapportage van Ed Nijpels, de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord. 'De doelen van het Energieakkoord zijn binnen bereik, de CO2-uitstoot loopt verder terug.' Meer

Bokhoven (NVDE): ‘Energieakkoord weer een stap verder’

23 december 2016 - Omdat pas op het laatste moment vóór het kerstreces bekend werd hoe het staat met de voortgang van het Energieakkoord en minister Kamp pas even laat met zijn conclusies kon komen, zijn er nog nauwelijks reacties van anderen te melden. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) was er desondanks snel bij. Meer

Energiebesparing – Bedrijven vanaf 2017 verplicht tot energiebesparing

3 november 2016 - Minister Kamp gaat bedrijven verplichten energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. In dezelfde brief toont Kamp zich teleurgesteld over de energiebesparing in de industrie in 2015. Meer

Energiebesparing – Stichting wil in 5 jaar 250 energiepositieve bedrijventerreinen

3 november 2016 - Binnen vijf jaar 250 bedrijventerreinen meer energie laten opwekken dan ze verbruiken. Dat is het doel van de Stichting Bedrijventerrein Energiepositief (BE+). Het project moet een besparing van 32 petajoule opleveren en 2.500 banen. Meer

PvdA-verkiezingprogramma: ruim aandacht voor klimaat en energie

25 oktober 2016 - In tekst waarmee de PvdA het verkiezingsprogramma zelf presenteert hebben klimaat, energie en duurzaamheid slechts terloops een plek gekregen: 'Afstappen van fossiele energie en overstappen naar een houdbaar energiesysteem. Alleen zo kun je klimaatverandering beperken.' Maar in het programma zelf is er ruim aandacht voor klimaat en energie. Meer

Vandaag overlegt Tweede Kamer over Energieakkoord

5 oktober 2016 - Vandaag spreekt de commissie voor Economische Zaken met minister Kamp over Energie. Onder meer het Energieakkoord en de subsidie voor stimulering van duurzame energie (SDE+) komen aan bod. Meer

FD: Miljardenmeevaller subsidie duurzame energie

1 augustus 2016 - Voor wind op zee is 2 miljard euro minder subsidie nodig dan verwacht, aldus het FD. Samen met een mogelijke streep door de bijstook van biomassa in kolencentrales en duurzame projecten die niet doorgaan, kan een volgend kabinet een meevaller van miljarden aan vrijgevallen duurzaamheidssubsidies tegemoet zien. Meer

Energiedialoog – ‘Een gênante dialoog’

19 juli 2016 - Dat er een dialoog moest komen om de noodzaak van het het 'nogal magere energieakkoord' over te brengen, is al gênant, aldus Christian Jongeneel in het Technisch Weekblad. Maar ook aan de uitvoering schortte het: 'goedbedoeld, maar abstract en behoedzaam'. Meer

4 juli afronding Energiedialoog

4 juli 2016 - Vandaag is de afronding van de Energiedialoog. In Trouw geeft minister Kamp van Economische Zaken alvast een inkijkje in de nieuwe ideeën die de dialoog opleverde. Meer

Isolatie levert Tata Steel forse energiebesparing op

15 juni 2016 - Tata Steel heeft in twee jaar 25 wagons, waarin vloeibaar ruwijzer wordt vervoerd, voorzien van een extra isolatielaag. Resultaat: een energiebesparing van 42 miljoen kWh per jaar, het verbruik van zo'n 10.500 huishoudens. Meer

Debat energiebesparing: Blok kijkt hoe hij corporaties kan helpen

3 juni 2016 - Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) gaat onderzoeken of hij de woningcorporaties tegemoet kan komen bij het energiezuinig maken van hun woningvoorraad. Dat beloofde hij woensdag in een debat over energiebesparing in woningen en gebouwen, aldus Aedes. Meer

Installateurs: ‘Veel meer energiebesparing in gebouwen mogelijk’

31 mei 2016 - Het kabinet laat kansen liggen. Met de huidige techniek kan de hele gebouwde omgeving al energieneutraal worden of zelfs energie gaan leveren. Voor het debat van morgen hebben de installateurs een bezorgde brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Meer

Evaluatie Energieakkoord is begonnen

31 mei 2016 - Het ministerie van Economische Zaken heeft de KWINK groep, een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, opdracht gegeven voor de evaluatie van het Energieakkoord. In oktober zal de evaluatie gereed zijn. Meer

Geringe groei groene energie: wel of geen reden tot zorg?

27 mei 2016 - De melding van het CBS dat het aandeel groene energie in Nederland vorig jaar met slechts 0,3% steeg is géén reden tot zorg. Dat vindt althans minister Kamp. Het was voorspeld en spoort met de planning. Nee, zeggen anderen, het is duidelijk dat het Energieakkoord niet toereikend is Meer

Energie Prestatie Keuring gaat van start

20 mei 2016 - De Energie Prestatie Keuring (EPK) - een vrijwillige ‘APK’ voor energiebesparing in middelgrote bedrijven - werkt. Dat concludeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland na negen proefprojecten. Deze week wordt de EPK landelijk ingevoerd. Meer

FD: ‘Verplichtingen Energieakkoord zullen op veel weerstand stuiten’

18 mei 2016 - In een hoofdredactioneel commentaar waarschuwt het FD dat de aangekondigde verplichtingen ter ondersteuning van het Energieakkoord op veel weerstand zullen stuiten. Meer

GroenLinks en VNO-NCW eens over warmterotonde Rotterdam. Nou ja, bijna.

12 mei 2016 - GroenLinks-leider Jesse Klaver en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer zijn het eens: de warmterotonde in Rotterdam moet er komen. Maar wie gaat het betalen? En die kolencentrale op de Maasvlakte, sluiten we die aan? Meer