Energiedialoog: Nieuws

111

‘Nederland heeft twee of drie kerncentrales nodig’

27 februari 2017 - De Vereniging Nucleair Nederland pleit in een 'Roadmap CO2-vrije energievoorziening' voor twee of drie kerncentrales in Nederland om zo de CO2-uitstoot fors te kunnen terugdringen. De centrales zouden samen een vermogen moeten hebben van 3000 MWe en dan 20% van de stroomproductie in Nederland kunnen verzorgen. Meer

‘VVD: van klimaatontkenners naar klimaatopportunisten’

3 januari 2016 - Amsterdamse D66-raadsleden Jan Paternotte en Marijn Bosman zetten in Trouw een aanval in op de VVD. De VVD heeft een patent op klimaatopportunisme, stellen ze, waarbij politici 'klimaatverandering weliswaar willen erkennen, maar het louter met een forse dosis optimisme bestrijden, zonder serieuze maatregelen'. Meer

Energieagenda: ‘Extra inspanningen nodig voor CO2-reductie’

7 december 2016 - Zonder aanvullend beleid neemt de CO2-uitstoot van Nederland onvoldoende af. De overheid zal extra moeten stimuleren én meer werk moeten maken van verplichtingen en controles op de naleving. Maar dan moet het mogelijk is dat in Nederland over pakweg dertig jaar bijna geen CO2 meer uitstoot. De middelen: meer besparen, minder gas, meer zon en wind. En vanaf 2035 moeten alle nieuwe auto's duurzaam zijn. En er zal CO2 ondergronds moeten worden opgeslagen. Meer

Morgen komt minister Kamp met zijn Energieagenda

6 december 2016 - Morgen is het dan eindelijk zover en zal minister Kamp zijn Energieagenda presenteren: het energiebeleid na 2023, naar een CO2-uitstoot richting 0. Kamp presenteert het 's morgens om half negen in het populairwetenschappelijk museum Museon in Den Haag. Meer

Energiedialoog: honderden standpunten verzameld

22 november 2016 - Gisteren zijn de resultaten van de Energiedialoog aan de Tweede Kamer aangeboden. Een enorme hoeveelheid standpunten en informatie moet helpen bij het formuleren van het energiebeleid voor de periode na het nu lopende Energieakkoord (na 2023). Meer

Advies aan Kamp: ‘Zorg voor een stabiel én eerlijk transitiebeleid’

15 november 2016 - Als voorzitter van Energie-Nederland pleit Medy van der Laan voor een ‘stabiel’ en ‘eerlijk’ beleid voor de energietransitie. ‘Stabiel’ betekent een beleid voor tien tot twintig jaar, ook over te nemen door volgende kabinetten. ‘Eerlijk’ betekent dat de voor- en nadelen eerlijk verdeeld moeten worden. Meer

Steeds meer deskundigen: ‘Transitie moet sneller’

13 oktober 2016 - Steeds vaker is de conclusie te horen dat de energietransitie niet snel genoeg gaat. Bijvoorbeeld ook op een werkconferentie van de Topsector Energie. Erik Langereis van DIFFER sprak er over de 'absolute noodzaak' tot versnellen en opschalen. Meer

‘We moeten de 17 miljoen Nederlanders nu toch echt bij de energietransitie gaan betrekken’

27 september 2016 - Een groep ondernemers heeft minister Kamp gevraagd de 17 miljoen Nederlanders nu toch echt bij de energietransitie te gaan betrekken. 'Het is zeer riskant veranderingen vóór en niet met de consument te ontwikkelen.' Meer

Miljoenennota – Alles over energie en klimaat op een rij

21 september 2016 - De redactie van FluxEnergie heeft alle passages die over de energievoorziening en het klimaatbeleid gaan op een rij gezet -zonder commentaar. Meer

Een spannende ‘denkhulp’ voor de energietransitie

25 augustus 2016 - Er is maanden aan gewerkt, maar het heeft iets heel moois opgeleverd: een interactieve 'denkhulp' voor wie zoekt naar de beste wegen voor de energietransitie. De 'Denkhulp Energietransitie' helpt iedereen zijn argumenten te toetsen en het scherpt de geest. Meer

Gas – ‘Alleen wanneer er geen duurzame alternatieven zijn’

10 augustus 2016 - In de gassector is men het er langzamerhand wel over eens dat we naar 'gas op maat' toe moeten; alleen gas inzetten als er geen duurzame alternatieven zijn. Dat constateert Jan Paul van Soest over de Energiedialoog binnen de gassector. Meer

Rli: ‘Focus Energiedialoog te smal en gefragmenteerd’

25 juli 2016 - Het energiebeleid heeft een ander perspectief nodig. Richt het heel direct op de reductie van CO2-uitstoot. Onder het huidige beleid is de CO2-uitstoot nog steeds niet gedaald. De smalle en gefragmenteerde focus van de Energiedialoog wakkert tegenstellingen aan en draagt niet bij aan de verduurzaming. Aldus concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Meer

Energiedialoog – ‘Een gênante dialoog’

19 juli 2016 - Dat er een dialoog moest komen om de noodzaak van het het 'nogal magere energieakkoord' over te brengen, is al gênant, aldus Christian Jongeneel in het Technisch Weekblad. Maar ook aan de uitvoering schortte het: 'goedbedoeld, maar abstract en behoedzaam'. Meer

Uniper: ‘De nieuwe kolencentrales zijn zeer geschikt als transitiemiddel’

18 juli 2016 - Sinds enkele dagen adverteert Uniper op diverse websites. De tekst: 'Steenkool, redden we het zonder?' linkt naar een speciale website waarin Uniper pleit voor het handhaven van de nieuwe kolencentrales. 'De nieuwe kolencentrales zijn zeer geschikt als transitiemiddel.' Meer

Energiedialoog: ‘Nu heel Nederland erbij betrekken’

13 juli 2016 - Bij de Energiedialoog waren de bekende gesprekspartners met elkaar in dialoog. Maar het wordt nu hoog tijd heel Nederland bij de energietransitie te betrekken, want iedereen gaat het nu merken, onder andere aan zijn portemonnee. Meer

Industrie wil ‘onmiddellijk’ actie om CO2-opslag te realiseren

12 juli 2016 - Vanuit de industrie is vorige week een zeer dringend beroep gedaan op de overheid om 'onmiddellijk' aan de slag te gaan met CO2-opslag, 'in het belang van een efficiënt, effectief en betaalbaar klimaatbeleid'. De opslag zou ondergronds op de Noordzee moeten plaatsvinden. Nederland zou internationaal voortrekker kunnen worden. Meer

Hoe snel gaat de energietransitie?

11 juli 2016 - De Correspondent vraagt zich af hoe snel de energietransitie zal verlopen, maar moet erkennen dat het niet verder komt dan een 'begin van een antwoord'. Maar De Correspondent maakt wel duidelijk dat de transitie zeker niet soepel zal verlopen. Meer

Energietransitie: energiekosten verdubbelen van € 27 mrd naar € 55 mrd

7 juli 2016 - Over ruim dertig jaar zullen de kosten die we maken voor de energievoorziening verdubbeld zijn: van € 27,2 mrd (2012) naar € 55,5 mrd (2050). Dat blijkt uit berekeningen van Bureau Berenschot in opdracht van Gasunie. Meer

Kamp: ‘Nieuwe woningen niet meer automatisch op gasnet’

5 juli 2016 - Nieuwbouwhuizen worden niet meer automatisch aangesloten op het gasnet, zei minister Kamp gisteren bij de afsluiting van de Energiedialoog. Gisteren pleitte netbeheerder Stedin ook voor het opheffen van de wettelijke verplichting altijd een gasleiding aan te leggen. 'Aardgas als bron van verwarming op z'n retour', concudeert de NOS. Meer

Kamp zeer tevreden over Energiedialoog

5 juli 2016 - 'Uit de Energiedialoog blijkt een grote bereidheid om de overgang naar duurzame energie tot een succes te maken.' Minister Kamp was zeer tevreden bij de afsluiting gisteren van de Energiedialoog. Meer