Draagvlak EU-beleid: Nieuws

111

De draagvlak-dossiers worden sinds 22 maart 2016 bijgehouden.

‘Nieuw windpark? Dan moet overheid emissierechten terugkopen’

18 april 2017 - Nederlandse windparken en zonnepanelen leveren niet zoveel milieuwinst op als zou kunnen. En dat komt door het Europese emissiehandelssysteem. Het AD legt uit hoe dat zit en ETS-onderzoeker Arnold Mulder stelt de oplossing voor: de overheid zou, bij ieder nieuw windpark, emissierechten moeten terugkopen. Meer

Nederlander bereidt Europese klimaatmaatregelen transport en vervoer voor

7 april 2017 - Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) gaat aan de slag om het klimaatakkoord van Parijs te vertalen in Europese wetsvoorstellen die ervoor moeten zorgen dat de vervoer- en transportsector veel minder CO2 gaat uitsturen. Gisteren presenteerde hij zijn eerste voorstellen. Meer

Kamp houdt CO2-reductie als leidend klimaatdoel

30 maart 2017 - CO2-reductie blijft vooralsnog leidend in het klimaatbeleid van Nederland; besluiten over extra doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing zijn voor een volgend kabinet. Dat stelt demissionair minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. Meer

‘Zweden is Europees klimaatleider, Nederland op achtste plaats’

28 maart 2017 - In de aanloop naar de Effort Sharing Regulation, wetgeving om de Europese CO2-reductie tussen 2021 en 2030 te regelen, komt Carbon Market Watch met een ranglijst van 'klimaatleiders'. Zweden zet zich het meest in voor een strenge wet, Nederland staat op de achtste plaats. Meer

Eerste wet Energie-unie: Brussel krijgt al vroeg inzicht in olie- en gascontracten

6 maart 2017 - Het Europees Parlement heeft het eerste onderdeel van de wetgeving voor de Energieunie goedgekeurd. Lidstaten moeten olie- en gascontracten met landen buiten de EU voortaan voorleggen aan de Europese Commissie vóór de onderhandelingen starten. Meer

Gebruiksaanwijzing – ‘Zo werkt het emissiehandelssysteem wél’

16 februari 2017 - De Vlaamse milieubeweging BBL heeft gisteren een 'gebruiksaanwijzing' gepubliceerd voor een wél werkend Europees emissiehandelssysteem. De kleur van de aanpak is duidelijk 'groen', maar ook heel helder. Meer

EU verlengt economische sancties tegen Rusland

20 december 2016 - De EU heeft de economische sancties tegen Rusland maandag met zes maanden verlengd, tot 1 juli 2017. De EU wil met de verlenging afdwingen dat Rusland zich houdt aan het fragiele vredesakkoord met Oekraïne, aldus Business Insider. Meer

Energieplan EU: dik, maar mager

30 november 2016 - De omvang van het EU-Energieplan kan niet verhullen dat het maar een mager plan is. De milieuorganisaties en de Groenen in het Europees Parlement vinden het plan niet ambitieus genoeg. Het heeft geen daadkracht, geeft geen sturing, en stelt te geringe eisen. Meer

Meer apparaten moeten aan strenge Europese energie-eisen voldoen

9 november 2016 - Waterkokers, handdrogers, koelcontainers, zonnebanken en liften die teveel energie gebruiken, moeten binnenkort aan strenge eisen voor energieverbruik voldoen om nog verkocht te mogen worden in de EU. Ook zonnepanelen krijgen rendementseisen. Meer

PBL: ‘Verandering Europese emissiehandel weinig effect op werkgelegenheid’

7 november 2016 - De voorgenomen herziening van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) heeft weinig effect op de werkgelegenheid. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Mogelijk is er wel een verschuiving van banen van de energie-intensieve industrie naar 'schonere' sectoren. Meer

PvdA-verkiezingprogramma: ruim aandacht voor klimaat en energie

25 oktober 2016 - In tekst waarmee de PvdA het verkiezingsprogramma zelf presenteert hebben klimaat, energie en duurzaamheid slechts terloops een plek gekregen: 'Afstappen van fossiele energie en overstappen naar een houdbaar energiesysteem. Alleen zo kun je klimaatverandering beperken.' Maar in het programma zelf is er ruim aandacht voor klimaat en energie. Meer

Milieuagentschap EU pleit voor sluiting oude kolencentrales vóór 2030

10 oktober 2016 - Als Europa zijn klimaatdoelen wil halen, moet het vóór 2030 zoveel mogelijk oude kolencentrales sluiten. Toekomstige investeringen moeten naar hernieuwbare energie gaan. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een rapport, waarin het waarschuwt voor een 'carbon lock-in'. Meer

Kamp: ‘Doel is dat overheidssteun elektrisch rijden in 2020 stopt’

10 oktober 2016 - Minister Kamp wil vanaf 2020 af van de overheidssteun om het aantal elektrische auto's te laten groeien. Om het elektrisch vervoer te steunen, zet hij vooral in op een betere laadinfrastructuur en Europese wetgeving voor de verduurzaming van de Europese autoproductie. Meer

Polen ratificeert klimaatakkoord, mits het nog kolencentrales mag bouwen

8 september 2016 - Polen wil het klimaatakkoord van Parijs wel ratificeren, maar dan wil het land wel financiële garanties van de EU voor de bouw van kolencentrales in het land. Met deze eis kan Polen de ratificatie door Europa flink dwarszitten. Meer

Europa haalde energiebesparingsdoel zes jaar eerder

7 september 2016 - De Europese Unie heeft al in 2014 het energiebesparingsdoel gehaald dat het zichzelf voor 2020 had gesteld. Dat schrijft het Joint Research Centre (JRC), het wetenschappelijk bureau van de Europese Commissie, in een rapport. Meer

Denk mee over stroom- en gasnetwerken in EU

15 augustus 2016 - De EU is een 'public consultation' begonnen rond de gewenste ontwikkeling van de stroom- en gasnetwerken in de EU. Iedereen die dat wil kan tot 14 oktober zijn visie bij de EU indienen. Meer

EU wil stroomnetten meer geschikt maken voor duurzame elektriciteit

15 augustus 2016 - De EU subsidieert zes experimenten die moeten helpen de toegang voor duurzame stroom tot de Europese netten te verbeteren. 'Technical solutions to bring more renewable energy online'. Meer

Europa stelt Nederland opnieuw in gebreke over invoering energielabel

29 juli 2016 - De Europese Commissie heeft Nederland opnieuw in gebreke gesteld over het energielabel voor gebouwen. Deze maal ging het om de invoering en toepassing van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). Meer

‘Nederland moet niet vooruitlopen met nieuwe Europese CO2-doelen’

25 juli 2016 - Hoewel eigenlijk al wel vast staat dat de nieuwe CO2-doelen van de EU niet genoeg zullen zijn om aan het Akkoord van Parijs te kunnen voldoen, is het beter dat Nederland met z'n reductieplannen niet 'vooruit gaat lopen'. Nederland moet eerst maar eens kijken wat de andere landen gaan doen. Dit pleidooi voor een enigszins afwachtende houding komt van Jos Cozijnsen, adviseur emissierechten. Meer

EU-klimaatplannen: ‘Het is niet genoeg en iedereen weet het’

20 juli 2016 - De eerste reacties op de CO2-reductieplannen van de Europese Commissie voor de jaren 2020-2030 zijn allesbehalve enthousiast. Meer