Verkiezingen: Nieuws

111

Formatie – ‘Klimaattekst regeerakkoord is al klaar’

26 april 2017 - Verschillende kranten melden vanmorgen dat de klimaattekst voor het regeerakkoord eigenlijk al klaarligt. De milieucommissies van de vier politieke partijen hebben een een plan geschreven dat zo kan dienen als de klimaattekst van het regeerakkoord. Of de onderhandelaars het plan overnemen moet nog blijken. Meer

Elsevier bekritiseert brief van ‘wc-eend-hoogleraren’

25 april 2017 - 'Van de negentig hoogleraren zijn er tachtig, die niet meer van het klimaatprobleem afweten dan de gemiddelde burger dan wel kunnen worden gerekend tot de categorie wc-eend-hoogleraar: wij van wc-eend bevelen wc-eend aan.' Meer

90 hoogleraren tegen politiek: ‘Maak Nederland koploper in de nieuwe groene economie’

24 april 2017 - Negentig hoogleraren roepen vandaag de Tweede Kamer op Nederland een radicale ommezwaai te laten maken naar een groene economie en Nederland van hekkensluiter koploper te maken. De brief is verstuurd aan informateur Schippers en gepubliceerd in Trouw. Meer

‘Lasten klimaatbeleid zijn niet eerlijk verdeeld’

19 april 2017 - De lasten van het klimaat- en energiebeleid zijn niet eerlijk verdeeld. Arme huishoudens betalen verhoudingsgewijs meer dan de rijkere, het bedrijfsleven betaalt minder dan consumenten. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft en de UvA in opdracht van Milieudefensie. Meer

‘Shell laat dat gas onder de Waddenzee zitten’

18 april 2017 - Op de opiniepagina van Trouw riep vrijdag Arjan Berkhuysen (directeur Waddenvereniging) Shell op helemaal af te zien van gaswinning onder de Waddenzee en bij Ternaard. Meer

‘Groene deel regeerakkoord kan vandaag al geschreven worden’

13 april 2017 - 'Welke partijen er ook gaan regeren, het te voeren beleid om de opwarming van de aarde in toom te houden, is zo duidelijk dat het groene deel van het regeerakkoord vandaag al geschreven kan worden.' Vandaag staat in De Limburger een aantrekkelijk nuchtere opiniebijdrage over de formatie. Nuchter én optimistisch. Meer

‘Herhaal wind-op-zeekunstje voor gebouwde omgeving’

13 april 2017 - Joris Wijnhoven van Greenpeace komt op Energiepodium met een advies voor de formerende partijen: 'Leg vast dat het overgrote deel van onze gebouwen in 2030 van het gas is, leg de bevoegdheden bij de gemeenten en faciliteer hen dat ook waar te maken'. Meer

Energie-Nederland – Zeven ‘transitieversnellers’ voor informateur

13 april 2017 - Branchevereniging Energie-Nederland komt met zeven 'transitieversnellers', concrete maatregelen om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen. Het document werd woensdag aangeboden aan informateur Edith Schippers. Meer

‘Hef nu een belasting op CO2-uitstoot’ – ‘Met groen-rechts kan het’

11 april 2017 - update- De Correspondent komt vandaag met een indringend pleidooi voor belasting op CO2-uitstoot. 'Politici houden niet van belastingen heffen. Kiezers houden er niet van. Maar een belasting op CO2-uitstoot zou het smeermiddel voor de nieuwe coalitie kunnen zijn.' Meer

Formatie – Netbeheerders willen brede energiewet elektriciteit, gas en warmte

11 april 2017 - Voor de energietransitie is een brede energiewet nodig voor elektriciteit, (bio)gas en warmte. Dat stelt Netbeheer Nederland in een brief aan informateur Schippers. Voor de urgente zaken, zoals het schrappen van de verplichte gasaansluiting in woningen, moet een snellere 'veegwet' komen. Meer

Marjan Minnesma: ‘Het wordt penibel, we moeten onze inspanningen verdubbelen’

10 april 2017 - 'Het wordt penibel. De klimaatverandering gaat harder dan ooit. We moeten onze inspanningen verdubbelen.' In het radioprogramma Vroege Vogels ventileerde Marjan Minnesma van Urgenda haar grote zorg over de jongste klimaatontwikkelingen. Meer

NVDE – ‘Formatie kan nu historische doorbraak brengen’

7 april 2017 - De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is ervan overtuigd dat 'alle seinen op groen staan om een historische doorbraak in duurzame energie te realiseren'. Dat laat de NVDE aan de formatietafel in Den Haag weten en voegt er tegelijk maar liefst tien voorstellen bij. Meer

Wet Voortgang Energietransitie moet wachten op nieuw kabinet

6 april 2017 -De Wet VET (voortgang energietransitie) en de Klimaatwet worden door de Tweede Kamer als 'controversieel' gezien en moeten voor verdere behandeling wachten op het nieuwe kabinet. Milieudefensie betreurt het dat daarmee ook de niet omstreden afschaffing van de aansluitplicht uit de Gaswet uitgesteld wordt. Meer

Nog meer druk op formatie: ‘Kom met duurzaam regeerakkoord’

4 april 2017 - En weer hebben de onderhandelaars aan de formatietafel een dringende oproep gekregen om toch echt met een duurzaam regeerakkoord te komen. De oproep van vandaag komt van 90 bedrijven en organisaties. Ze willen dat de Sustainable Development Goals (SDG's) een centrale plek krijgen. Meer

‘Dat in de verkiezingsstrijd het klimaat genegeerd werd, was opzet’

4 april 2017 - Het was opzet dat het klimaat in de verkiezingsstrijd nauwelijks aan de orde kwam. 'Dat is bewuste oppervlakkigheid. Omdat ze weten dat er achter groene politiek maar heel weinig kiezers zitten.' Aldus Femke Halsema, voormalig GroenLinks-voorvrouw. Meer

PBL tegen VVD, CDA, D66 en GroenLinks: ‘Aanpakken klimaatprobleem is urgent’

4 april 2017 - Op de dag dat het Planbureau voor de Leefomgeving met een rapport kwam over de kosten van de energietransitie ging BPL-directeur Mommaas de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks vertellen dat de aanpak van het klimaatprobleem 'enige urgentie heeft, zeker in de komende kabinetsperiode'. Meer

‘Nederland stoot iedere seconde zes ton CO2 uit’

3 april 2017 - Greenpeace heeft een CO2-uitstootteller op internet gezet. De teller laat zien hoe groot de uitstoot is sinds de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Iedere seconde komen er zes ton bij. De teller onderstreept een actie richting de kabinetsformatie gericht op 'stevige klimaatafspraken' in het regeerakkoord. Meer

Klaas Knot: ‘Een klimaatneutrale economie is de meest urgente opgave’

31 maart 2017 - De meest urgente opgave voor Nederland: het klimaatneutraal maken van onze economie. Dat was een van de belangrijkste boodschappen gisteren van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank bij de presentatie van het DNB-jaarverslasg 2016. Hij zal die boodschap vanmiddag toelichten aan de onderhandelaars over een nieuw kabinet. Samen met de boodschap: het overschot op de begroting niet uitgeven, maar oppotten voor mindere tijden. Meer

SER tegen informateur: ‘Energietransitie versnellen’

31 maart 2017 - De Sociaal-Economische Raad heeft gisteren de informateur laten weten dat het nieuwe kabinet doordrongen moet zijn van de urgentie om de energietransitie te versnellen. Het kabinet zal daarbij veel meer op resultaten gericht moeten zijn. Meer

Formatie – ‘Lagere overheden’ willen praten over energie en klimaat

29 maart 2017 - De gemeenten, provincies en waterschappen hebben vandaag gezamenlijk een brief laten bezorgen bij de informateur. Ze willen praten over de eisen die ze stellen aan het nieuwe kabinet. Ze willen een 'nadere invulling van de omvangrijke en complexe opgaven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie'. Meer