Nieuws

111

Als u wilt kunt u zich (gratis) abonneren op een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief per mail.

FluxEnergie stopt

2 juni 2017 - Helaas moet FluxEnergie stoppen. Het is ons niet gelukt bedrijven te vinden die ons als partner willen helpen de nieuwsservice 'in de lucht' te houden. We werken vanuit een spaarpotje, maar dat is nu helemaal leeg - en dan houdt het op. Twee jaar lang hebben we FluxEnergie met veel plezier en inzet 'gedaan', vooral uit betrokkenheid bij het belang van het welslagen van de energietransitie. Uit de vele reacties van lezers (maandelijks inmiddels zo'n 20.000 tot 25.000) weten we dat onze service ook op prijs wordt gesteld. Dank voor de vele complimentjes, tips, correcties en bijdragen. Midden in de stevige discussies over het klimaat- en energiebeleid waren we er heel graag mee doorgegaan. Maar het is niet anders (en we hebben geleerd dat de wereld van marketing en verdienmodellen er een is waar wij geen verstand van hebben).
We wensen onze lezers minder Trump en meer Terlouw toe!
Redactie FluxEnergie
Meer

Trump ontkent al een beslissing genomen te hebben – ‘Vanavond’

1 juni 2017 – President Trump ontkent al een beslissing genomen te hebben over het Klimaatakkoord van Parijs. Hij zal het besluit vanavond nemen, zo meldt hij zelf op Twitter. Meer

Klimaat – Trump flink onder druk: ‘Doe het niet’

1 juni 2017 – Trump wordt fors onder druk gezet rond het al dan niet breken met het Akkoord van Parijs. De druk komt van grote bedrijven, van andere wereldleiders en ook van zijn eigen dochter. En binnen zijn eigen staf heerst ook verdeeldheid. Vanavond weten we wie hem heeft weten te overtuigen. Meer

Klimaat – Morgen overleggen China en de EU over leidende rol

1 juni 2017 – China en de EU overleggen morgen in Brussel over een nauwere samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan. The Guardian verwacht dat China en de EU de leiding op zich zullen nemen in het tegengaan van klimaatverandering. Meer

Groep liberalen wil dat VVD lokaal een groene partij wordt

1 juni 2017 - Trouw woonde een congres bij van 'liberaal groen', een netwerk van VVD'ers dat zich richt op duurzaamheid. 'Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou ook de VVD een groene partij moeten zijn.' Meer

‘Premier Rutte, er is wél een transitieplan industrie’

1 juni 2017 - Op 17 mei zei premier Rutte in de Tweede Kamer zich te ergeren aan de industrie die mooie woorden over de energietransitie niet omzet in concrete plannen en daden. Twee weken later is er een reactie: 'Er zijn wél concrete plannen.' De reactie komt van de VEMW, de belangenbehartiger van de zakelijke energiegebruikers. Meer

Shell verkoopt bijna alle Canadese teerzanden

1 juni 2017 - Shell heeft gisteren bekend gemaakt bijna alle Canadese teerzandprojecten te hebben verkocht. In het grote Athabasca-project participeert Shell nog voor 10%. Shell gaat wel door met het CO2-opslagproject. Meer

Het kán: een energieneutraal huis voor nog geen € 40.000

1 juni 2017 - De website heet 'Hetkanwel' en laat zien dat een energieneutraal huis helemaal niet duur hoeft te zijn: € 38.000 voor een huis van 130m2. Het 'Popup House' is een ontwerp van het Franse architectenbureau Multiple Studio. Meer

Steeds minder aardgas, maar Gasunie ziet nog volop kansen

1 juni 2017 - Steeds minder aardgas uit Groningen - je zou denken dat daar ook een steeds kleinere rol voor Gasunie bij hoort. Maar dat ziet Gasunie anders. 'We kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het verduurzamen van Nederland, en ook aan het verminderen van de afhankelijkheid van het Groningse aardgas.’ Meer

VS uit Klimaatakkoord – ‘Slecht nieuws voor de hele wereld’

31 mei 2017 - De eerste reacties in Nederland op het besluit van president Trump om uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen. Meer

‘Trump trekt zich terug uit klimaatakkoord Parijs’

31 mei 2017 - De Verenigde Staten stappen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Meer

Kernenergie – ‘Geen realistische optie voor aanpak klimaatprobleem’

31 mei 2017 - We zullen pas over tientallen jaren weten of nieuwe kernenergietechnologie veilig is, maar tegen die tijd moet het klimaatprobleem al zijn opgelost. Alleen al om die reden is kernenergie geen realistische optie voor de aanpak van het klimaatprobleem, betoogt emeritus hoogleraar Wim Turkenburg in een bijdrage in Argus. Meer

‘Overheid moet energiebesparing afdwingen met scherpe regels en wetten’

31 mei 2017 - 'Nederland moet extra inzetten op energiebesparing. Er zijn scherpe regels en wetten nodig.' Dat concludeert Trouw vandaag na een rondgang langs deskundigen die allen bezorgd zijn over het stijgende energieverbruik in Nederland. Meer

Ministerie relativeert achterblijven aandeel duurzame energie

31 mei 2017 - Het ministerie van Economische Zaken maakt zich geen zorgen over het achterblijven van het aandeel duurzame energie in de Nederlandse energievoorziening. Het FD vroeg Kamp om commentaar. Meer

Wisselen van energieleverancier – ‘Na goedkope eerste jaar volgt een zeer forse tariefsverhoging’

31 mei 2017 - Energieleverancier Vrijopnaam (zonne-energie) waarschuwt voor de praktijken van haar concurrenten: 'Na het eerste ‘goedkope’ jaar bij een nieuwe energieleverancier krijgt je te maken met een tariefsverhoging, oplopend tot tientallen procenten'. Meer

Klimaatprobleem – ‘Nederland moet worden wakker geschud’

31 mei 2017 - 'De perceptie van het klimaatprobleem moet veranderen. Veel mensen weten dat klimaat belangrijk is, maar het komt niet écht binnen. Nederland moet wakker worden geschud.' Dat vindt Ruud Koornstra, 'Energiecommissaris van Nederland'. Meer

EU-lidstaten blijven rommelen met klimaatdoelstellingen

30 mei 2017 - Vandaag stemde de Milieucommissie van het Europees Parlement over de regels rond de nationale klimaatdoelstellingen voor 2030 en dan met name rond de uitstoot die niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen. Het parlement wil gerommel met de nationale milieudoelstellingen tegengaan, maar dat lijkt slechts ten dele te lukken. Meer

Uitstoot broeikasgassen niet gedaald, maar 4% gestegen

30 mei 2017 - In 2015 is de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland met ongeveer 4 procent gestegen ten opzichte van 2014. De stijging in 2015 komt vooral door de toename van de CO2 emissie doordat er meer elektriciteit is geproduceerd in de door steenkool gestookte elektriciteitscentrales. Daarnaast is er vanwege de koudere winter meer brandstof gebruikt voor ruimteverwarming dan in 2014. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van broeikasgasemissies door het RIVM. Meer

Aandeel hernieuwbare energie nauwelijks gegroeid

30 mei 2017 - Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor, toen kwam 5,8 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. De belangrijkste oorzaak van de zeer beperkte stijging: het totale energieverbruik daalde niet, maar steeg met 5%. Aldus meldt het CBS. Meer

Mondiale nucleaire capaciteit groter dan ooit

30 mei 2017 - Wereldwijd werden vorig jaar tien nieuwe kernreactoren in gebruik genomen. De mondiale nucleaire capaciteit kwam daarmee op 391 GW, opgewekt door 448 reactoren. De nucleaire capaciteit is, ondanks sluitingen, nog nooit zo hoog geweest. Aldus meldt IAEA, het International Atomic Energy Agency. Meer