Rapporten

111

Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017

Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, Nuon en Stadsverwarming Purmerend - 19 april 2017 Meer

Rechtvaardigheid en inkomenseffecten van het klimaatbeleid

CE Delft - 18 april 2017 Meer

Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017

Eneco e.a. - 19 april 2017 Meer

Decisions on the industrial energy transition

VEMW - 10 april 2017 Meer

Nationale kosten energietransitie in 2030

PBL - 3 april 2017 Meer

Renewable energy in Europe 2017: recent growth and knock-on effects

EEA - 3 april 2017 Meer

Renewable energy in Europe 2017: recent growth and knock-on effects

EEA - 3 april 2017 Meer

Aardbevingsrisico’s in Groningen – Strand van zaken opvolging aanbevelingen

Onderzoeksraad voor Veiligheid - 30 maart 2017 Meer

Klimaatmonitor 2016

Unie van Waterschappen - 29 maart 2017 Meer

De Bouwagenda. Bouwen aan de kwaliteit van leven

Taskforce Bouwagenda - 28 maart 2017 Meer

Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland

PBL - 21 maart 2017 Meer

Perspectives for the Energy Transition: Investment Needs for a Low-Carbon Energy Transition

IEA en IRENA - 20 maart 2017 Meer

Investeringsagenda voor Kabinetsformatie 2017

IPO, VNG en UvW - 10 maart 2017 Meer

Energietransitie en elektriciteitsmarkt – Verkenning van een gespannen relatie

Rijksuniversiteit Groningen - 9 maart 2017 Meer

Market Report Series: Oil 2017

IEA - 6 maart 2017 Meer

Kernenergie voor onze toekomst – Roadmap voor de rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland

Vereniging Nucleair Nederland - Februari 2017 Meer

Analyse Leefomgevingseffecten -Verkiezingsprogramma’s 2017-2021 – VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Vrijzinnige Partij

PBL - 16 februari 2017 Meer

Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering

VNO-NCW, LTO Nederland, MKB Nederland - 14 februari 2017 Meer

2nd Report on the State of the Energy Union

Europese Commissie - 1 februari 2017 Meer

2030 energy efficiency target ambition – Critical review of the European Commission assessment for the Clean Energy For All Europeans package – Towards a cost-benefit analysis

Ecofys - 30 januari 2017 Meer