‘​Energietransitie gaat sneller met zon’

20 februari 2017Een windpark, een warmtenet, geothermie: het realiseren van dergelijke duurzame energievoorzieningen kost veel tijd. Dat geldt niet voor zonne-energie. ‘De energietransitie gaat veel sneller met zon’. Adviseur Martin Ruiter wil met zonner-energie de transitie versnellen. 

Martin Ruiter is adviseur en partner bij de Qing Groep. Hij concludeert in een column op Ensoc dat zonne-energieprojecten nu meer kans maken op SDE+ subsidie en dat dat goed nieuws is voor de versnelling van de energietransitie.

Uit zijn column op Ensoc
‘(…) In onze dagelijkse adviespraktijk werken we onder andere regelmatig voor gemeentes en provincies. Die vaak bij ons terecht komen met de vraag hoe hun duurzaamheidsambities vertaald kunnen worden naar een effectief uitvoeringsplan. Wij adviseren dan in het algemeen om een mix te maken van ‘high impact, but probably long lead-time’-projecten, en ‘quick fixes’. Voorbeelden van de eerste categorie zijn bijvoorbeeld de aanleg van een windpark, of de aanleg van een warmtenet in combinatie met geothermie. Met dit type projecten maak je flinke klappen, maar het duurt in het algemeen jaren voordat zo’n project gerealiseerd is, en zijn bijdrage levert aan de door iedereen zo vurig gewenste transitie.

Sneller met zon
Hoe anders is dat met zonne-energie! Een PV-systeem op een bedrijfsdak is niet vergunningplichtig, en kan er binnen een half jaar liggen. Een veldsysteem kost iets meer tijd in verband met de benodigde vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen, maar kan er globaal gesproken 2 a 3 jaar na de initiatieffase liggen. Niet in de laatste plaats omdat PV-veldsystemen aanzienlijk minder weerstand bij de omgeving oproepen dan bijvoorbeeld windmolens of grootschalige biomassa-vergisters. Met zonnestroom en zonnewarmte kunnen we dus snelheid maken in de energie-transitie! (…) Met zonne-energie kunnen we dus snel opschalen.  Bovendien is zonne-energie ook op relatief kleine schaal rendabel. Waar wind al snel 2 a 3 MWp nodig heeft om “uit te kunnen” (kleinere windmolens zijn nog niet rendabel), kan zonne-energie met bijv een 100 kWp systeem al een duurzame bijdrage leveren aan de stroomvoorziening van de betreffende dakeigenaar.

Zonprojecten indienen
Kortom: de extra kansen voor zonne-energie zijn goed voor het versnellen van de transitie. En de projecten die in 2017 en 2018 met SDE beschikt worden kunnen dus nog hun bijdrage leveren aan het realiseren van de 2020-doelstelling. (…)’

 

Bronnen
Ensoc, 17 februari 2017: ​Energietransitie gaat sneller met zon
Foto: Wijk Nieuwland Amersfoort (foto Eneco).

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.