100.000 hectare nieuw bos voor CO2-reductie en biomassa

25 oktober 2016De bos- en houtsector hebben een plan: 100.000 hectare nieuw bos om CO2 op te nemen en biomassa te produceren. Woensdag, op de Nationale Klimaattop, biedt Staatsbosbeheer het Actieplan Bos en Hout aan aan staatssecretaris Sharon Dijksma. 

De extra bomen moeten hun bijdrage leveren aan de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs, aldus Staatsbosbeheer. De opstellers van het plan willen drie vliegen in een klap slaan: ‘het langdurig opslaan van CO2; méér en slimmer benutten van hernieuwbare en duurzame grondstof en een mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden.’ De uitvoering van het plan gaat in dertig jaar ongeveer 3 miljard euro kosten, aldus Trouw.

Uit het bericht van Staatsbosbeheer
‘(…) Ondertekenaars van het plan zijn de Nederlandse bos- en houtsector, bestaande uit o.a. boseigenaren, bosbeheerders, houtproducenten en de houtverwerkende industrie. Daarnaast tekenen natuur- en milieuorganisaties als Natuur & Milieu en het platform Bioenenergie mee. En ook Staatsbosbeheer draagt bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen voor zover in ons vermogen ligt vanuit de wettelijke taak en positie als verzelfstandigde overheidsdienst. (…)
Nederland heeft momenteel 356.000 ha boslandschap. Dit is ongeveer 9% van de oppervlakte van ons land en laag in vergelijking met andere Europese landen. Door zowel bosuitbreiding als door huidige en nieuwe bossen productiever en duurzamer te beheren, kan de productie van Nederlands hout worden verhoogd. Door daarna het hout slimmer te gebruiken in hoogwaardige duurzame toepassingen, houdt het materiaal gedurende een lange periode CO2 vast. Met deze acties kan het Nederlandse bos en hout in 2050 misschien wel 4 Megaton CO2 per jaar opslaan, wat een flinke bijdrage is aan de klimaatdoelen. Een grotere houtproductie biedt bovendien economische kansen in de houtsector. Daarnaast is bos één van de meest gewaardeerde landschappen om in te recreëren.

Compensatie Klimaattop
Er kan meteen begonnen worden met de uitvoering van de plannen. De CO2 die wordt uitgestoten om de Klimaattop te organiseren, wordt meteen gecompenseerd door de aanplant van 1 hectare nieuw bos. Stichting de Boomfeestdag, Trees 4 All, het Nationaal Bossenfonds, Staatsbosbeheer en provincie Flevoland zorgen voor deze nieuwe aanplant. Ook kunnen de deelnemers van de Klimaattop extra bomen kopen voor meer compensatie. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Staatsbosbeheer denkt aan nieuw bos in het Groene Hart in de Randstad, in het Gelderse Rivierengebied en in de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe. Ook zou er bos moeten bijkomen in de buurt van steden. (…)’

Uit een bericht van Trouw
‘(…) “Het is ingrijpend, het heeft grote impact, de politiek moet uiteindelijk beslissen, maar wij denken dat dit actieplan nodig en haalbaar is”, zegt Harry Hekhuis, hoofd beheer en productie van Staatsbosbeheer. (…)’

Bronnen
Staatsbosbeheer, 24 oktober 2016: Plan bos- en houtsector levert bijdrage aan klimaatdoelen
Staatsbosbeheer, 24 oktober 2016: Actieplan Bos en Hout
Gebiedskaart voor het actieplan
Trouw, 24 oktober 2016: Massale wouden voor het klimaat (via Blendle)
NOS, 24 oktober 2016: Plan voor massale aanplant nieuwe bossen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.