‘100% duurzame energie kan wél. Dat is allang bewezen’

16 juli 2015 – 100% duurzame energie kan wel degelijk met zon, wind, warmte en energiebesparing. Jan Rotmans reageert op een somber verhaal over de mogelijkheden van de energietransitie.

Jan Rotmans reageert op een opiniebijdrage in het FD waarin werd gesteld dat de techniek voor die transitie er nog niet is en dat het dus ook onzin is de transitie bij de rechter af te dwingen (Urgenda).
Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de EUR en oprichter van Urgenda en Nederland Kantelt, sabelt het sombere verhaal neer (‘kardinale denk- en rekenfout’): ‘100% duurzame energie kan met zon, wind, warmte en energiebesparing, zo wijzen tal van energiestudies uit. Discussie is er alleen over het tempo waarin dat mogelijk is: kan dat in 15-20 jaar (Urgenda-scenario) of in 30-50 jaar?’

Op de Opiniepagina van het FD schreef Erwin van den Brink (oud-hoofdredacteur van De Ingenieur) een somber verhaal over de energietransitie. ‘Windenergie, zonne-energie en biomassa zitten wat betreft opbrengst per oppervlakte-eenheid op dood spoor. Hun beslag op het landschap, de ruimte, is, als we er onze behoefte volledig mee zouden willen dekken, immens en dat roept verzet op. Ook bij maximale inzet blijft het probleem van de discontinuïteit, het schommelende aanbod, dat alleen valt op te lossen als overschotten kunnen worden opgeslagen — en die technologie staat nog in de kinderschoenen. Het klinkt cru, maar de technologie voor een werkelijk duurzame samen­leving bestaat nog niet.’
Hij is ook uiterst negatief over veel genoemde Duitse voorbeeld van de Energiewende: veel bureaucratie, geen enkele energie-innovatie, en een bodemloze put voor de belastingbetaler.

Rotmans over de Duitse Energiewende: ‘Tegenstanders hekelen de overmatige subsidiëring van duurzame energie die leidt tot marktverstoring, schade voor de economie en het te gronde richten van de grote Duitse energiebedrijven. Deels terecht, omdat de overmatige subsidiëring wel erg radicaal en eenzijdig was en er te weinig aandacht is geweest voor CO2-beprijzing waardoor kolen- en bruinkoolcentrales weer aantrekkelijk werden. Feit is echter dat duurzame energie spectaculair is doorgebroken: 12% duurzame energie, met 25% duurzame stroom, tegen nog 10% in 2003. Ook bestaat er nog steeds brede steun onder de bevolking voor de Energiewende en heeft deze Duitsland economisch geen windeieren gelegd.’

Over het Nederlandse beleid is Rotmans allesbehalve vriendelijk: ‘Was Nederland ooit koploper op gebied van duurzaam energiebeleid, nu is het afgezakt naar de 25ste plek op de lijst van 27 EU-landen. Wij produceren nu zo’n 5% van onze energie duurzaam, dat is zo’n 3% winst in 25 jaar. Dat is zo absurd langzaam en een illustratie van falend energiebeleid, dat een gang naar de rechter gerechtvaardigd is.’

Bronnen
FD Opinie, 13 juli 2015: Energietransitie kan wel met huidige technologie (registratie)
FD Opinie, 10 juli 2015: Energietransitie gaat helaas niet zonder slag of stoot (registratie)
FluxEnergie-bericht daarover, 13 juli 2015: Innovatie: ‘Wind-, zonne- en bio-energie zitten op dood spoor’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.