‘100%-hernieuwbaar-kan’-prof sleept critici voor de rechter

urban windturbine bij schiphol,windenergie,home energy

Mark Jacobson, hoofdonderzoeker van diverse studies waaruit blijkt dat het mogelijk is om de hele wereld in 2050 volledig op hernieuwbare energie te laten draaien, heeft zijn critici voor de rechter gedaagd wegens laster. Zij zouden willens en wetens verkeerde informatie hebben verspreid met een stuk waarin staat dat Jacobsons studie fouten en onwaarschijnlijke veronderstellingen bevat. 

De rechtszaak draait om een studie uit 2015, waaruit Jacobson concludeert dat het mogelijk is om het Amerikaanse energienetwerk voor lage kosten volledig op wind, zon en waterkracht te laten draaien. Veel andere energie-onderzoekers stellen echter dat aanvullende technieken als kernenergie en CO2-opslag (CCS) nodig zijn om de elektriciteitssector betaalbaar te decarboniseren.

‘Gevaarlijke conclusies’

Afgelopen juni schreef Christopher Clack, bestuurder van commercieel dienstverlener Vibrant Clean Energy, met een groep van twintig andere onderzoekers in de Proceedings of the National Academy of Sciences dat Jacobson’s studie fouten bevat, ongepaste methodes gebruikt en onwaarschijnlijke aannames doet. Volgens Clack en zijn mede-auteurs zijn Jacobsons conclusies gevaarlijk omdat hij zich te eenzijdig richt op vormen van hernieuwbare energie. Voor diens verwerping van eerdere analyses waaruit blijkt dat het energiesysteem een breder portfolio aan keuzes nodig heeft, zien ze geen geloofwaardig bewijs.

Jacobsons conclusies zijn gevaarlijk, vinden Clack en co, want een beleid dat uitgaat van te rooskleurige mogelijkheden kan averechts werken, wat de omschakeling naar een kosteneffectief koolstofloos energiesysteem in de weg zou staan. Onhaalbare doelen stellen zou leiden tot “wild irrealistische verwachtingen” en een massaal verkeerde toekenning van middelen, zegt mede-auteur David Victor, onderzoeker aan de University of California. Dat zou slecht zijn voor de economie en een terugslag kunnen veroorzaken.

‘Bewust verkeerde informatie’

Jacobson laat het er niet bij zitten. Hij spant een zaak aan waarin hij stelt dat Clack en de uitgever willens en wetens verkeerde informatie verspreiden. De National Academy of Sciences was voor de publicatie al geïnformeerd dat veel van de stellingen in het artikel van Clack en co onjuist waren, stelt hij in de rechtszaak die hij aanspant bij het Superior Court van Columbia. Hij eist een schadevergoeding van tien miljoen dollar en terugtrekking van het paper.

Het is hoogst ongebruikelijk dat wetenschappers elkaar voor de rechter bevechten. Normaliter worden wetenschappelijke disputen binnen de wetenschap bevochten, bijvoorbeeld door met nieuwe studies aan te tonen dat eerdere studies niet kloppen, of kritieken te publiceren in wetenschappelijke vakbladen. Veel van die uitgaves zijn de laatste jaren onder scherpe kritiek komen te staan, omdat zij de facto zouden fungeren als een ontoegankelijk ‘old boys network’, waarin soms veel geld verdiend wordt aan het publiceren van onderzoeken die deels met publiek geld betaald zijn.

Bronnen:

  • The Washington Post, 1 november 2017, ‘Stanford professor files $10 million lawsuit against scientific journal over clean energy claims’
  • MIT Technology Review, 1 november 2017, ‘A Renewable-Energy Champion Is Suing His Scientific Critics’
  • MIT Technology Review, 19 juni 2017, ‘Scientists Sharply Rebut Influential Renewable-Energy Plan’

Lees ook:

Oordeel zelf:

Foto: urban windturbine bij Schiphol, Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.