1,2 Megawatt op daken TU Delft als start van duurzame proeftuin

3 juni 2015 – De TU Delft gaat op veertien van haar gebouwen zonnepanelen plaatsen om 1,2 megawatt op te wekken. Het is het begin van de TU Delft campus als duurzame proeftuin voor eigen onderzoek naar duurzame energie.

Daarnaast draagt het bij aan het halen van de energiedoelen van de universiteit. De TU Delft heeft het doel om in 2020 een kwart van de dan bestaande energievraag zelf duurzaam op te wekken, 40% energie te besparen en haar eigen CO2 emissies met de helft terug te brengen.

Uit het persbericht van de TU Delft
‘(…) “Aan de TU Delft werken dagelijks duizenden onderzoekers en studenten aan duurzame innovaties. De campus is een uitstekende proeftuin om de wetenschap aan maatschappelijke uitdagingen te verbinden. Daarmee biedt de campus ruimte om naast verduurzamingsprojecten ook demonstratieprojecten en experimenten voor grootschalige toepassing in de bebouwde omgeving toe te passen”, aldus Anja Stokkers, directeur Facilitair Management en Vastgoed van de universiteit.

1 miljoen kilowattuur per jaar

De universiteit heeft zicht concreet tot doel gesteld om in 2020 een kwart van de dan bestaande energievraag zelf duurzaam op te wekken, 40% energie te besparen en haar eigen CO2 emissies met de helft terug te brengen. De TU Delft start dit voorjaar met de aanleg van 10.000 m2 aan zonnepanelen op de daken van de campus van de universiteit. Daarmee wordt 1,2 megawatt aan zonne-energie opgewekt en kan een deel van de universiteit van elektriciteit worden voorzien. Naar verwachting zijn alle zonnepanelen in september geïnstalleerd. De TU Delft is daarmee in Nederland de universiteit met het grootste oppervlakte aan zonnepanelen. De panelen zullen een miljoen kWh per jaar opwekken. Voor de opgewekte zonne-energie ontvangt de TU Delft een SDE+ subsidie. Later dit jaar komen er naar verwachting nog meer zonnepanelen op de daken van de studentenflats. Het plan is dat medewerkers van de universiteit hierin kunnen investeren.

Onderzoek zonne-energie

Aan de TU Delft werken  onderzoekers in de onderzoeksgroep Photovoltaic Materials and Devices van prof. Miro Zeman aan het verhogen van het rendement van zonnecellen en PV systemen. Daarnaast werken de onderzoekers aan verschillende toepassingen van zonne-energie. Een deel van zonnepanelen wordt als proeftuin gebruikt voor onderzoek en onderwijs.

Cofely helpt TU Delft bij duurzaamheidsdoelen

Voor Cofely sluit dit project aan op de eigen bedrijfsstrategie. Cofely biedt als duurzame en innovatieve technische dienstverlener totaaloplossingen op het gebied van energievoorzieningen bij gebiedsontwikkeling. In dit kader zet Cofely samen met de TU Delft een eerste stap in de verduurzaming van de campus. Naast de betrokkenheid in het innovatiegedeelte van deze gunning, installeert Cofely 4.500 zonnepanelen op de daken van veertien gebouwen van de TU Delft. Daarnaast realiseert Cofely voor 15 jaar het onderhoud met opbrengstgarantie. (…)’

De hoeveelheid energie die de panelen opwekken, is slechts twee procent van het totale verbruik, berekende universiteitskrant Delta.

Uit een bericht van Delta
‘(…) Chris Hellinga van het Delft Energy Initiative is een van de initiatiefnemers. “Twee procent is natuurlijk niet erg veel”, relativeert hij. “Maar iedere procent duurzaam opgewekte energie vergt grote investeringen en moet je daarom serieus nemen. Bovendien, als straks de helft van al het bruikbare dakoppervlak van de TU bedekt is met zonnepanelen, dan gaat daar een signaal van uit. Het stimuleert mensen om duurzamer om te gaan met energie.”

De TU betaalt de panelen. De kosten, rond de anderhalf miljoen euro, zijn naar verwachting binnen een tiental jaar terugverdiend dankzij de lagere energierekening en de subsidieregeling SDE+ waarbij de overheid het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie vergoedt. (…)’

Bronnen
TU Delft, 2 juni 2015: Start verduurzaming campus TU Delft met 1,2 megawatt aan zonnepanelen
Delta, 3 juni 2015: De TU plaats voor 1,2 megawatt aan zonnepanelen
Duurzaam Bedrijfsleven, 3 juni 2015: Cofely voorziet 14 gebouwen TU Delft van zonne-energie
Solar Magazine, 3 juni 2015: Campus TU Delft start project van 1,2 megawatt met 4.500 zonnepanelen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.