120 miljoen euro voor aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

De Nederlandse minister van binnenlandse zaken Kasja Ollongren (D66) reikt aan 27 gemeenten een rijksbijdrage uit voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het bereiken van de doelen afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Het aardgasvrij maken van wijken helpt ook bij het beperken van de gaswinning in Groningen.

In totaal 74 gemeenten hadden een plan ingediend. De plannen zijn beoordeeld op onder meer hun kwaliteit en hun financiële onderbouwing. Er werd ook gekeken hoe de plannen konden helpen bij mogelijke andere opgaven in de wijk. Om zoveel mogelijk kennis op te doen voor andere wijken is een gevarieerde groep geselecteerd: groot en klein, landelijke en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland.

Voor het delen van kennis en ervaring ontwikkelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor alle gemeenten een speciaal programma, dat hen moet helpen bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen. Andere partners van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn het ministerie van economische zaken en klimaat, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Naast de proeftuinen ondersteunt de Nederlandse staat het aardgasvrij maken van Nederland met een programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen (5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (12,8 miljoen euro).

Het kabinet stelt door de hoge hoeveelheid aanvragen meer geld beschikbaar dan aanvankelijk begroot. Met het toevoegen van het budget voor 2019 konden meer wijken worden geselecteerd. In 2019 wordt een nieuwe uitvraag voorbereid.

Ollongren stelt door de hoge hoeveelheid aanvragen meer geld beschikbaar dan aanvankelijk begroot. Met het toevoegen van het budget voor 2019 konden meer wijken worden geselecteerd. In 2019 wordt een nieuwe uitvraag voorbereid.

Deelnemers

De deelnemende gemeenten zijn Amsterdam (Van Der Pekbuurt), Appingedam (Opwierde-Zuid), Assen (Lariks West), Brunssum (Brunssum-Noord), Delfzijl (Delfzijl Noord), Den Haag (Bouwlust/Vrederust), Drimmelen (Terheijden) ,Eindhoven (’t Ven), Groningen (Paddepoel en Selwerd), Hengelo (Nijverheid), Katwijk (Smartpolder), Loppersum (Loppersum-’t Zandt-Westeremden), Middelburg (Dauwendaele), Nijmegen (Dukenburg), Noordoostpolder (Nagele), Oldambt (Nieuwolda-Wagenborgen), Pekela (Boven-Pekela en de Doorsneebuurt), Purmerend (Overwhere-Zuid), Rotterdam (Pendrecht), Sittard-Geleen (Limbrichterveld-Noord), Sliedrecht (Sliedrecht-Oost),Tilburg (Quirijnstok), Tytsjerksteradiel (Garyp), Utrecht (Overvecht-Noord), Vlieland (Duinwijck), Wageningen (Benedenbuurt) en Zoetermeer (Palenstein).

Het was al langer bekend dat Rotterdam-Zuid en minimaal vier gemeenten in Groningen zouden worden geselecteerd. Op die plaatsen doen zich extra kansen voor om de woon- en leefomgeving te verbeteren. In Groningen kan bijvoorbeeld de verduurzaming samengaan met de versterking van woningen. Uiteindelijk zijn in Groningen zes gemeenten geselecteerd, samen een flink stuk van de hele provincie.

Warm Eindhoven

Omdat de wijk ’t Ven grenst aan Meerhoven heeft de gemeente Eindhoven dit jaar onderzoek gedaan naar de uitbreiding van het gemeentelijke warmtenet van Meerhoven naar ‘t Ven. De gemeente levert de duurzame warmte aan het net vanuit haar biomassacentrale in Meerhoven. Die maakt gebruik van snoeihout uit de regio.

De technische haalbaarheid blijkt mogelijk maar de grote investeringen voor het aanleggen van het warmtenet maken het aanleggen financieel niet haalbaar. Daarom had Eindhoven een aanvraag ingediend om in aanmerking voor het programma Aardgasvrije Wijken.

’t Ven is één van de drie pionierbuurten in Eindhoven waar de gemeente in samenspraak met de bewoners de alternatieven voor aardgas verkent. Het doel is dat eind 2019 er een plan ligt waarin staat op welke manier de bewoners gefaseerd kunnen overstappen op alternatieven voor aardgasvrij. Het streven is dat de wijk, die 1.946 woningen en 138 andere gebouwen telt, in 2030 aardgasvrij is.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “120 miljoen euro voor aardgasvrije wijken in 27 gemeenten”

Henri Ossevoort|03.10.18|13:25

De minister is wel erg voorbarig. Zij weet nog helemaal niet welke richting het op gaat. De waterstofeconomie is een heel goed alternatief. Daar heb je en gasnet voor nodig. De gemeenten werken mee en krijgen geld. Wat krijgen de bewoners er voor terug?
Wat moeten de bewoners doen om hun huizen te verwarmen??? 1500,=euro voor een gasketel die later ook op waterstof kan werken of een warmtepomp installatie die 15000,= kost.Gaat de minister dat ook betalen??

Groet,
Henri Ossevoort,

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.