Provincie Groningen wijst geen voorkeurslocatie windpark aan

WINDPARK N339 september 2015De Provincie Groningen gaat geen voorkeurslocatie aanwijzen voor Windpark 33, aldus gedeputeerde Nienke Homan. De provincie vindt dat er niet genoeg tijd was om een locatie met voldoende draagvlak te vinden.

Uit het bericht van de provincie Groningen
‘(…) De provincie heeft besloten geen voorkeur uit te spreken voor een locatie van windmolens rond de N33. Het Rijk heeft de provincie onlangs gevraagd aan te geven welke variant van Windpark N33 de voorkeur heeft. De provincie wilde meer tijd om onderzoek te doen naar een variant die op meer steun van het gebied kan rekenen. Deze ruimte werd door minister Henk Kamp niet geboden.

Meer tijd
“Wij hebben er herhaaldelijk bij minister Kamp op aangedrongen meer tijd te willen om met het gebied tot een meer gedragen variant te komen”, aldus gedeputeerde Nienke Homan. “Helaas heeft de minister ons deze ruimte niet gegeven. In mijn gesprekken met de gemeenten en omwonenden merk ik dat er voor geen enkele variant volledige consensus bestaat. Daarom hebben wij  dan ook besloten om de keuze aan de minister te laten.”

Rijksproject
Windpark N33 is een project van meer dan 100 megawatt (MW). Daarmee is het Rijk bevoegd gezag voor de bouw van dit windpark. Dit betekent concreet dat het project volledig in handen is van het Rijk. Ook de uiteindelijke keuze van de locatie van de turbines is een besluit van het Rijk. De provincie wil ook graag windparken realiseren, maar wil dat doen in goede samenwerking en afstemming met de betrokken gemeenten en de omgeving. Omdat dit voor Windpark N33 niet het geval is, maakt het provinciebestuur geen keuze voor een locatie van de windturbines.

Wind op land
De provincie geeft aan zich wel te willen houden aan de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk over het realiseren van de taakstelling voor wind op land. Het Rijk wil 6.000 MWwindenergie plaatsen in 2020. Om dit doel te bereiken heeft het Rijk afspraken gemaakt met alle provincies. Groningen heeft met het Rijk afgesproken 855,5 MW te realiseren. (…)’

En nu?
Het gevolg is dat het Rijk nu moet beslissen op welke van de zes mogelijke locaties het windpark moet komen. Een lastig besluit, want tegen alle varianten bestaat protest. Het protest in Meeden liep al een aantal keren uit de hand. Dorpelingen werden verraders genoemd, protestborden met verwijzingen naar het Derde Rijk moesten worden verwijderd en onlangs werd een stinkende pop achtergelaten bij de projectontwikkelaar. Die pop moest het eerste slachtoffer in de strijd voorstellen.

Kamp: dan besluit ik
‘(…) Minister Kamp laat weten dat al sinds 2005 onderzoek is gedaan naar de mogelijke effecten van verschillende opstellingsvarianten voor een windpark N33. ,,Nu de provincie geen keuze maakt voor een voorkeurslocatie zal ik hier samen met de minister van Infrastructuur en Milieu een besluit over nemen.” (…)’ (2)

Regie kwijt
‘(…) PvdA-Kamerlid Jan Vos vindt dat de provincie het probleem nu afschuift op de minister. “We hebben afspraken gemaakt met elkaar, dan moet je als provincie ook de verantwoordelijkheid nemen om moeilijke beslissingen te nemen.” (…)’ (3)

‘(…) ‘Het is een utopie om te denken dat de minister nu niet gaat doorpakken’, denkt de wethouder [Henk Jan Schmaal van Veendam]. ‘Hij gaat volgende week een besluit nemen en dan hebben we er geen enkele invloed meer op.’ In 2020 moet het windmolenpark er staan. (…)’ (4)

‘(…) ‘Als je mee wilt praten, zul je mee moeten bewegen’, zei Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). (…)’ (5)

‘(…) Het CDA vreesde dat Kamp nu alle regie naar zich toe zal trekken. Fractievoorzitter Ronald Knegt zei: ‘Ik denk dat Groningen daar slechter mee af is.’ (…)’ (5)

Niet genoeg
‘(…) Bestuurslid Lies Zondag van Tegenwind N33 snapt best dat Gedeputeerde Staten de ‘hete aardappel’ maar wat graag teruggeven aan de minister. ,,Maar wij betreuren dat het provinciebestuur niet definitief afstand neemt van grootschalige windenergie langs de N33.” (…)’ (2)

Spreidingsvariant
‘(…) Volgens de gemeente Menterwolde is het nu duidelijk dat de provincie niet langer de voorkeur heeft voor een windpark boven Meeden. Het gemeentebestuur is voor een spreidingsvariant, waarbij windmolens op minstens twee kilometer afstand van de bebouwing komen te staan. Daar moet in de ogen van de gemeente nog verder naar gekeken worden. (…)’ (5)

Goed gedaan
SP, dat de optie om niet te kiezen vorige week al opperde, is blij met het besluit van de provincie.
‘(…) Mastenbroek: “Geen van de varianten kan rekenen op draagvlak in het gebied. Geen van de varianten voldoet daarmee aan de voorwaarden die de Provincie steeds heeft gesteld. Dan kan de minister niet verwachten dat de Provincie één van de varianten goedkeurt. De Provincie gaat over de ruimtelijk ordening in de Provincie, maar moet van de minister wel de ruimte krijgen om daar dan ook echt over te gaan.” (…)’ (6)

Bemiddelaar
‘(…) Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) wil dat in gebieden een onafhankelijk bemiddelaar wordt aangesteld die onder andere helpt bij het verkrijgen van compensatie, maar ook voor het ontwikkelen van alternatieve plannen. (…)’ (2)

Bronnen
(1) Provincie Groningen, 8 september 2015: Provincie spreekt geen voorkeur uit voor windpark N33
(2) Dagblad van het Noorden, 9 september 2015: Kamp aan zet bij windpark
(3) BNR, 9 september 2015: Groningen spreekt geen voorkeur uit over locatie windmolens
(4) RTV Noord, 8 september 2015: ‘Provincie heeft geen regie meer in windmolendiscussie’
(5) RTV Noord, 8 september 2015: Provincie weigert voorkeurslocatie windpark aan te wijzen
(6) Het Streekblad, 9 september 2015: SP blij met besluit Provincie over windmolenpark N33
(7) RTV Noord, 4 juni 2015: ‘Het protest in Meeden overschrijdt alle fatsoensnormen’
Website Windpark N33

Foto: Windpark N33

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.