134 miljoen euro extra voor innovatieve onderzoeksprojecten

134 miljoen euro extra voor innovatieve onderzoeksprojecten

9 juni 2016 – Er is een extra pot van € 134 mln voor toonaangevende innovatieve onderzoeksprojecten, onder andere op het gebied van energie.

Eén van de projecten waar extra geld naartoe gaat is het NanoLab NL waar gewerkt wordt aan materialen voor de opslag van duurzaam opgewekte energie.

Uit het persbericht van de Rijksoverheid
‘(…) Om de toekomstige economische groei en concurrentiekracht van Nederland te versterken, investeren bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk 134 miljoen euro in tien toonaangevende onderzoeksprojecten. Het betreft uiteenlopende projecten die zich richten op innovatie op het gebied van voedsel, gezondheidszorg, energie en data-infrastructuur. Het kabinet draagt via het Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF) 40 miljoen euro bij. Dit maken minister Kamp van Economische Zaken (EZ), minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) vandaag bekend.

Minister Kamp: “Innovatie is de motor van de concurrentiekracht en groei van de Nederlandse economie in de komende decennia. De tien uitgekozen onderzoeksprojecten leveren nu al producten op die nut hebben voor bedrijven en onderzoekers. Door extra te investeren in deze onderzoeksprojecten, kunnen meer nieuwe, innovatieve producten en diensten worden ontwikkeld. Met het fonds dragen we bij aan de economie van de toekomst en stimuleren we ook andere ondernemers en kennisinstellingen om dat te doen.”

De projecten die een investering krijgen uit het Toekomstfonds zijn afkomstig van de kennisinstituten TNO en Deltares, van kweker PeetAplant, ICT-organisatie SURF, het Erasmus Medisch Centrum en drie onderwijsinstellingen: Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en Technische Universiteit Eindhoven.

Minister Bussemaker: “Met de leningen uit het Toekomstfonds geven we deze projecten meer zekerheid. Dat is van belang zodat universiteiten ook lange termijn investeringen kunnen aangaan. Hierdoor kunnen zij makkelijker talentvolle onderzoekers aantrekken en vasthouden en kunnen zij samen werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.”

Nieuwe aanpak met renteloze leningen
Het Toekomstfondskrediet kent een nieuwe aanpak die ervoor zorgt dat de overheidsmiddelen voor onderzoeksfaciliteiten uiteindelijk weer terugvloeien en opnieuw kunnen worden ingezet. De renteloze leningen hebben een looptijd van vijftien jaar en dienen als versterking van de eigen investeringen van de kennisinstellingen en bedrijven. Vanwege het succes van en de belangstelling voor het TOF komt er dit jaar nog een tweede moment waarvoor projecten kunnen worden ingediend. Hiervoor komt 20 miljoen euro beschikbaar.
De investeringen vanuit het Toekomstfonds maken het ontwikkelen van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten van instellingen mogelijk. Ook kunnen hiermee onderzoeksprogramma’s worden uitgevoerd waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken.

Staatssecretaris Dekker: “Oplossingen voor economische en maatschappelijke uitdagingen komen vaak niet uit de wetenschap alleen. Maar ook het bedrijfsleven kan dit niet in zijn eentje. Het is de samenwerking tussen de creatieve denkers aan de ene kant en de planmatige doeners aan de andere kant die leidt tot de meest baanbrekende resultaten. Door slim samen te werken, blijft kennis niet alleen van waarde binnen de wetenschap, maar krijgt de wetenschappelijke kennis maximale maatschappelijke impact. Deze 10 projecten zijn hier goede voorbeelden van.”

Voorbeeld: Nanotechnologie
De nu geselecteerde projecten zijn van uiteenlopende aard. Alle projecten zijn te vinden in de bijgevoegde Kamerbrief ‘Uitkomsten van de eerste tender van de regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten en amendement Mei Li Vos/Verhoeven’. (…)

Nanotechnologie
Ook het NanoLabNL kan op extra steun uit het Toekomstfonds rekenen. In dit lab onderzoeken onder andere de Universiteit Twente en het bedrijfsleven samen de mogelijkheden van nanotechnologie. Ze werken er bijvoorbeeld aan materialen voor de opslag van duurzaam opgewekte energie, toepassingen voor vroegdiagnostiek en nieuwe vormen van elektronica. Met de nieuwe financiële steun gaan zij aan de slag om nanotechnologie toepasbaar te maken voor het Nederlandse bedrijfsleven. (…)’

 

Bronnen
Rijksoverheid, 9 juni 2016: 134 miljoen euro extra voor innovatieve onderzoeksprojecten
Kamerbrief Toekomstfonds
Foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.