15 Jaar gegarandeerd groene stroom

Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat CertiQ (toen nog  Groencertificatenbeheer)  zijn eerste groencertificaat overhandigde aan Nuon voor  zijn Windpark Eemmeerdijk. Het aantal uitgegeven certificaten is in de afgelopen 15 jaar exponentieel gestegen: in de eerste maand van het bestaan (juli 2001) werd nog 1.177 MWh aan certificaten uitgegeven. In juni van dit jaar werd er  900.097 MWh gecertificeerd.
Voor de maand juli 2001 kwamen in totaal 905 installaties in aanmerking voor groencertificaten. Per 1 juli 2016 staan er  ruim 13.000 installaties bij CertiQ ingeschreven:  ruim  veertien keer zo veel. De cijfers laten zien dat de certificering van elektriciteit volop in beweging is. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.