‘Oppassen dat Energierapport geen luchtfietserij wordt’

‘Oppassen dat Energierapport geen luchtfietserij wordt’

9 februari 2016 – Het is zinvol dat het Energierapport bovenal wil sturen op CO2-reductie, maar zonder duidelijke bakens wordt dat luchtfietserij. Dat vindt Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Pieter Boot, hoofd van de sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving vindt de inzet van het Energierapport een goede: ‘Als het belangrijkste doel van het energiebeleid is om broeikasgasemissies te reduceren, dan moet je daarop inzetten. De rest is bijzaak.’
Boot denkt dat geen econoom het Energierapport gauw zal tegenspreken. Maar in een column op Energiepodium.nl pleit hij wel voor meer duidelijkheid over het doel dat het Energierapport zich stelt.
‘(…) Het stelt enerzijds dat het doel is om een CO2-arme energievoorziening te realiseren, dus dat gaat over alles. Maar anderzijds wordt ook gesteld dat de concrete reductie-opgave vooral betrekking heeft op de sectoren en het verbruik dat niet onder het ETS valt. ETS geeft richting aan de ontwikkeling in de elektriciteitssector en de industrie. Zijn we nu verantwoordelijk voor de hele energievoorziening, of alleen voor de non-ETS sector en Europa voor de rest?  (…) Een zinvol CO2-doel houdt volop rekening met Europese ontwikkelingen en stuurt deze naar vermogen bij, maar heeft betrekking op de gehele energievoorziening en niet alleen op de gebouwde omgeving en het transport (non-ETS). (…)’

Pieter Boot pleit voor duidelijke bakens.
‘(…) Er is een onlosmakelijke samenhang van energieproductie, -verbruik en netten. Maar dan is sturen op alleen CO2 niet vanzelfsprekend kosteneffectief. Er zijn bakens nodig: hoeveel wind op zee willen we in 2030 globaal, waar komen de zonneparken, waar en wanneer energieneutrale woningen? Het is essentieel  dat een harde CO2-doelstelling daar richting aan geeft, maar zonder de bakens van een nadere invulling blijft dit inhoudsloos. En alleen met die bakens, zowel bij ons als bij omringende landen, kan de toeleverende industrie de ketens vormen en is werkelijke kostenreductie mogelijk. (…) Sturen op CO2-reductie is zinvol, maar zonder duidelijke bakens die behoren bij de invulling ervan en zonder duidelijkheid dat het ook betrekking heeft op minimaal de elektriciteitsvoorziening is het luchtfietserij. (…)’

Bronnen
Energiepodium, 3 februari 2016: “In het Energierapport zijn we allemaal een beetje verantwoordelijk”
Foto Boot: Energiepodium
Foto controlekamer: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.