Defensie wil fors minder fossiele energie

Defensie wil fors minder fossiele energie

16 februari 2016Het ministerie van Defensie wil fors minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. In 2050 moeten militaire kampementen geheel zelfvoorzienend zijn, zo staat in de Operationele Energie Strategie die minister Hennis maandag aanbood aan de Tweede Kamer.

De groeiende energiebehoefte van militair materieel tijdens operaties heeft invloed op de effectiviteit van de inzet van deze middelen, aldus defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert in de kamerbrief waarmee ze de Operationele Energie Strategie aanbood. Voor het transport van brandstof naar de eenheden is veel plannings-, transport- en onderhoudscapaciteit nodig. Dat zorgt er niet alleen voor dat die capaciteit niet elders kan worden ingezet, maar zorgt ook voor ‘een verborgen kostenpost die een veel groter beslag op het budget legt dan boekhoudkundig zichtbaar kan worden gemaakt’. Bovendien zijn de brandstoftransporten relatief voorspelbaar en worden daarmee een potentieel doelwit.

Om efficiënter te opereren, minder kwetsbaar te zijn en kosten te sparen, wil Defensie de afhankelijkheid van fossiele energie afbouwen.

Uit de kamerbrief van minister Hennis-Plasschaert
‘(…) Daarnaast wil Defensie zoveel als mogelijk tegemoet komen aan nationale en internationale doelstellingen op het gebied van energie en op die manier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. (…)’

Schermafbeelding 2016-02-16 om 11.11.29 AMUit de Operationele Energie Strategie
‘(…) De krijgsmacht streeft ernaar in 2050 grotendeels onafhankelijk van fossiele brandstoffen te kunnen optreden en voor langere duur operaties te kunnen uitvoeren zonder aanvoer van energie. De streefdoelen van Defensie luiden:

  • In 2030 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met tenminste 20% gereduceerd ten opzichte van 2010. In 2050 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met tenminste 70% gereduceerd ten opzichte ten opzichte van 2010.
  • In 2030 wordt 50% van de benodigde energie op kampementen duurzaam opgewekt. In 2050 zijn kampementen volledig zelfvoorzienend op energiegebied. (…)’

Uit een bericht van de Telegraaf
‘(…) Op korte termijn denkt Hennis de grootste winst te kunnen boeken door duurzame energie in kampementen te gaan gebruiken. Verder richt ze zich op besparende maatregelen, efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen en moet het defensiepersoneel bewuster met energie omgaan. (…)’

Met de huidige beschikbare technologie kan veel winst geboekt worden, maar om de mobiele wapensystemen geheel onafhankelijk van fossiele brandstoffen en maximaal energiezelfstandig te maken zijn technologische doorbraken nodig, zo staat in het rapport. Die innovatie moet komen uit de civiele sector, ‘waarbij Defensie als smart customer oog moet hebben voor de potentiële toepassingen van nieuwe technologie’.

Bronnen
Ministerie van Defensie, rapport, 15 februari 2016: Operationele Energie Strategie (pdf, 24 pagina’s)
Kamerbrief van minister Hennis-Plasschaert, 15 februari 2016
Telegraaf, 15 februari 2016: Defensie wil af van fossiele brandstoffen

Foto: Ministerie van Defensie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.