Uitstootreductie in de scheepvaart gaat nog niet hard

16 februari 2016Uitstootreductie is hard nodig in de internationale scheepvaart, wereldwijd verantwoordelijk voor bijna 3 procent van de CO2-uitstoot. Maar het gaat niet hard, schrijft Trouw. Regels zijn niet streng genoeg en worden bovendien slecht nageleefd. 

Uitstootreductie is nodig…

  • 90 procent van de goederen die wereldwijd worden verhandeld, worden met zeeschepen vervoerd, aldus Trouw. Omdat containerschepen grote hoeveelheden vervoeren, is de CO2-uitstoot per vervoerd product relatief laag. Toch zorgt de sector voor een forse CO2-uitstoot. Tussen 2007 en 2012 was de CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart gemiddeld 2,6 procent van de mondiale CO2-uitstoot, aldus de scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties, het International Maritime Organization (IMO).

Uit een bericht van Climate Home
‘(…) Under business as usual, the IMO’s own research shows shipping emissions are set to rise 50-250% by 2050, as a growing population boosts demand. (…)’

  • Daarnaast stoot de zeevaart grote hoeveelheden fijnstof, zwaveloxide en stikstofoxide uit. Die uitstoot zorgt voor veel vermijdbare doden (wereldwijd 60.000 per jaar). Verder zorgt het fijnstof, voornamelijk roet, ervoor dat de poolkappen niet meer wit zijn en de zon weerkaatsen, maar de zon juist absorberen. Daarmee zal het poolijs sneller smelten.

… maar het gaat niet hard…

  • Tijdens de klimaatonderhandelingen bleef de scheepvaart, net als de luchtvaart, buiten schot. De verantwoordelijke VN-organisaties moeten zelf regels opstellen.
  • De regels zijn niet streng genoeg, vindt Merijn Hougee, adviseur scheepvaart bij de stichting Noordzee en directeur Clean Shipping Index Nederland. In 2015 mocht brandstof voor zeeschepen nog 0,1 procent zwaveloxide bevatten, tegenover 1 procent daarvoor.

Uit het bericht van Trouw
‘(…) Dat is nog steeds veel te veel, vindt Hougee: “Voor dieselbrandstof in het Nederlandse wegverkeer geldt een norm van 0,001. (…)’

  • Er is weinig controle op het gebruik van schonere, maar duurdere brandstoffen. De regels worden slecht nageleefd.

Uit het bericht van Trouw
‘(…) Het gaat niet hard, zegt Hougee. Reders willen niet overschakelen op schonere brandstoffen, die twee keer zo duur zijn, vooral omdat hun concurrenten in Rusland en in Aziatische landen al helemaal geen haast maken. Ze willen het liefst een gelijk speelveld, wereldwijd, afgedwongen via de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). (…)’

  • Banken kijken bij hun kredietverlening voor schepen niet streng naar de uitstoot.

… toch is er wat beweging

  • Steeds meer bedrijven willen hun goederen ‘schoon’ vervoeren.
  • Vanaf volgend jaar moet volgens een Europese handhavingsnorm in Europa 10 procent van de schepen gecontroleerd worden.
  • ‘Afgelopen maand is door ABN Amro en Delta Lloyd voor het eerste een duurzame scheepvaartlening verleend voor de bouw van een gastanker die op vloeibaar aardgas vaart’, aldus Trouw.

Bronnen
Trouw, 15 februari 2016: Schoon schip maken (via Blendle)
Trouw, 15 februari 2016: Uitstoot scheepvaart deugt niet
IMO, Third IMO GHG Study 2014
Climate Home, 13 mei 2015: UN shipping body shelves emissions target

Zie ook
FluxEnergie, 16 februari 2016: Nieuwe regels voor stookolie scheepvaart vaak niet nageleefd

Foto: LNG Prime, een schip dat LNG levert aan zeeschepen. (VEKA Group)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.