Europese Commissie lanceert plan voor energiezekerheid in EU

Europese Commissie lanceert plan voor energiezekerheid in EU

17 februari 2016 Europa moet voor haar energievoorziening onafhankelijker worden van andere landen (lees: Rusland). Lidstaten moeten zelf meer energie produceren, minder verbruiken en elkaar helpen als de leveranties uit andere landen stoppen. 

Dat is kortweg het ‘sustainable energy security package’ dat de Europese Commissie (EC) gisteren in Brussel presenteerde. Energiezekerheid is de hoeksteen van de Energie Unie, aldus de EC. De maatregelen in het pakket moeten ervoor zorgen dat Europa, de grootste gasimporteur van de wereld, bestand is tegen een eventuele onderbreking in de gasleveranties.

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Commissaris Arias Canete zei dat de maatregelen niet gericht zijn tegen een specifiek land. Maar hij refereerde wel nadrukkelijk aan de gascrises van 2006 en 2009. Het Russische staatsbedrijf Gazprom staakte toen vanwege politieke spanningen de gasleveranties aan Oekraïne en zette daar vele miljoenen mensen in de kou. (…)’

Met het pakket wil de EC de energievraag verminderen, de (hernieuwbare) energieproductie binnen de EU-grenzen vergroten, de Europese energiemarkt verbeteren, diversificeren – energie invoeren van verschillende bronnen en verschillende leveranciers via verschillende routes – en de solidariteit en transparantie tussen de lidstaten vergroten.

Het pakket van de Europese Commissie bestaat uit

 • Regulering voor een zekere gasvoorziening.
  In plaats van een nationale moet er een regionale aanpak komen voor energiezekerheid. Lidstaten moeten elkaar, vanuit het solidariteitsbeginsel, gas leveren bij onderbreking van de gaslevering uit het buitenland.
 • Een besluit over Intergouvernementele Overeenkomsten voor energie
  Gascontracten tussen lidstaten en landen buiten de EU moeten vooraf worden voorgelegd en getoetst worden aan EU-wetten.
 • Een strategie voor LNG en gasopslag
  De EU gaat inzetten op LNG en gasopslag om de afhankelijkheid van lidstaten van Rusland te verkleinen.
 • Een verwarmings- en koelingsstrategie
  De EU wil gas besparen in gebouwen en de industrie door energiebesparing en de transitie naar hernieuwbare energie.

Uit het bericht van de Europese Commissie
‘(…) Commissioner for Climate Action and Energy, Miguel Arias Cañete said: “After the gas crises of 2006 and 2009 that left many millions out in the cold, we said: ‘Never again’. But the stress tests of 2014 showed we are still far too vulnerable to major disruption of gas supplies. And the political tensions on our borders are a sharp reminder that this problem is will not just go away. Today’s proposals are about a reliable, competitive and flexible system in which energy flows across borders and consumers reap the benefits. They are about standing together to protect the most vulnerable. And they are about securing our clean energy future: I can assure that our commitment to a clean energy transition is irreversible and non-negotiable.”  (…)’

Volgens de Vlaamse krant De Morgen kan goedkeuring door de lidstaten – nodig om de maatregelen in werking te laten treden – nog moeilijk worden.

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) Met het voorstel voor controle vooraf [bij het tekenen van gascontracten met landen buiten de EU] trekt de Commissie de nodige macht naar zich toe en dat ligt altijd gevoelig bij de lidstaten. De kwestie kan al snel gaan spelen bij Nord Stream 2, de pijpleiding die Rusland direct vanaf zijn Oostzeekust moet verbinden met Duitsland, buiten Oekraïne om. (…)’

Bronnen
Europese Commissie, persbericht, 16 februari 2016: Towards Energy Union: The Commission presents sustainable energy security package
NOS, 16 februari 2016: Europa wil eigen energievoorziening
De Morgen, 16 februari 2016: “EU-landen moeten solidair zijn bij energiecrises”
De Volkskrant, 16 februari 2016: EU-landen moeten solidair zijn bij energiecrises

Foto: Europese Commissie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.