Stroomnetten testen met software

Stroomnetten testen met software

30 mei 2016 – DNV GL heeft een testprogramma ontwikkeld waarmee voor een lokaal elektriciteitsnet pieken gesimuleerd kunnen worden om te zien wat het netwerk wel en niet aan kan.

Een programma, geen laboratorium
De testfaciliteit, het International Test and Simulation Facility (ITSF), is een programma dat de effecten kan doorrekenen van het gebruik van het net (veel aanbod van zonne-energie, veel gelijktijdige vraag, het dynamisch laden van elektrische auto’s, het effect van warmtepompen, etc.
Uit een bericht van Stadszaken
‘(…) Eind 2013 won DNV GL (toen nog DNV KEMA geheten), samen met ICT Automatisering, de TU Eindhoven, de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO, het Groningse energie-instituut EnTranCe en TNO, een tender binnen de Topsector Energieregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om een testfaciliteit te bouwen. In deze faciliteit kan worden gesimuleerd welke effecten verschillende duurzame toekomstscenario’s hebben op het elektriciteitsnet. Deze testfaciliteit, het International Test and Simulation Facility (ITSF), is geen fysiek laboratorium, maar een softwareprogramma dat zijn rekenkracht in de cloud heeft zitten. Het programma kan rekenen aan het laagspanningsnet, waar de woningen op zijn aangesloten, en het middenspanningsnet (inclusief de transformatorhuishuisjes die de schakel zijn tussen deze twee netten). (…)’

Risico’s beperken
Uit de website van DNV GL
‘(…) More renewables. Greater demand. The rise of the “prosumer”. There is no doubt that future electricity systems need to be smarter with intelligence distributed throughout the network. But there isn’t yet a consensus on how that intelligence will look. This makes it difficult for network operators, regulators and energy suppliers to make informed decisions on new products, services, solutions and business models.

The International Test and Simulation Facility (ITSF) for future energy systems helps you mitigate the risks around deploying energy systems including smart grids. It offers a complete test cycle that can be customised to meet your specific needs. This enables you to test and validate new technologies at the unit, integration and complete energy system level.

A key component of the ITSF is its unique large-scale simulation environment for modelling complete energy systems including the grid and energy market. It lets you assess the behaviour and impact of potential products, technologies, services and business models – such as demand-response or load-shedding solutions – in a realistic energy system, based on a wide range of future scenarios. So you can be sure of making the right choices for your system. (…)’

160530-HansDeHeer
Hans de Heer (DNV GL): ‘Net verzwaren of vraagsturing’

Uit het bericht van Stadszaken
‘(…) Hans de Heer, principal consultant Smart Energy bij energieconsultancybureau DNV GL.: ”Om overbelasting te voorkomen kun je het netwerk verzwaren, of je kunt slimmer met elektriciteit omgaan door vraagsturing toe te passen. (…) Het ITSF levert het inzicht dat nodig is voor zowel de netbeheerder als de gemeente om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. De verkregen data kunnen daarnaast visualisaties opleveren. Beleidsmakers of burgers kunnen dan precies zien in welke buurten en bij welk scenario het elektriciteitsnet overbelast kan raken. Plekken met congestie lichten dan rood op.’ (…)’

Bronnen
Stadszaken, 27 mei 2016: Testfaciliteit simuleert energiepieken
DNV GL: International Test and Simulation Facility
Zie ook
FluxEnergie, 24 juni 2015: Simulatietool kan stabiliteit energienet bevorderen (promotie Wander Wadman)
Foto’s: DNV GL

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.