36 nieuwe windturbines in Vlaanderen in 2018

Windturbines Vlaanderen

In 2018 werden in Vlaanderen 36 nieuwe windturbines bijgebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 107 megawatt (MW). Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt er nu 1.240 MW en er draaien in totaal 531 windturbines.

Sectororganisatie Vlaamse Windenergie Associatie (Vwea) stelt dat het toekomstig beleid ambitieuzer moet zijn om meer bij te dragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen. “Het Vlaams beleid heeft in de lopende legislatuur mooie inspanningen geleverd voor de ontwikkeling van windenergie. De realisaties in de Vlaamse havens en andere prioritaire zones zijn daarvan een schoolvoorbeeld. Maar ook het toekomstig beleid moet voldoende ambitieus zijn, stelt Bart Bode, directeur van Vwea. “Om de klimaatdoelstellingen te behalen, moeten we jaarlijks, net zoals in 2018, minstens 100 MW aan bijkomende windprojecten kunnen bouwen. Dit vraagt minstens een verdubbeling van de doelstelling voor windenergie, zoals die naar voor werd geschoven in het Vlaams energieplan voor de periode 2021-2030.” Ambitieuze doelstellingen geven volgens de Vwea de nodige incentives voor bijkomende investeringen in windenergie, die tegelijk ook verder bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van groene stroom voor onze bedrijven en gezinnen.

“100 MW per jaar is een realistisch streefdoel,” aldus Bode. “Bovendien kan dit potentieel nog verder groeien als men in Vlaanderen de nodige maatregelen neemt inzake ruimtelijke ordening. Zo kan onder meer het invoeren van bestemmingsneutraliteit bijkomende kansen creëren voor het bekomen van vergunningen voor nieuwe windparken.

De groei vond in 2018 vooral in de provincies Antwerpen (dertien nieuwe turbines) en Oost-Vlaanderen (veertien) en daar specifiek langs autowegen en in de havengebieden. “Ondanks inspanningen en intensief overleg is er nog een groot bijkomend potentieel dat ontsloten kan worden door het verder wegwerken van luchtvaartbeperkingen.” In West-Vlaanderen, waar dit jaar slechts drie nieuwe windturbines werden opgesteld, zou hierdoor in de komende jaren veel gebouwd kunnen worden. In deze provincie staan er wel heel wat projecten op stapel in de haven van Zeebrugge. In Vlaams-Brabant en Limburg zijn er dit jaar eveneens drie windturbines gebouwd.

Luchtvaartnormen

Oost-Vlaanderen is de provincie met het grootste aantal windturbines (165), gevolgd door Antwerpen (129). Limburg telt er 122, West-Vlaanderen 90 en Vlaams-Brabant heeft er 25. Dat heeft veel te maken met de bouwbeperkingen in de ruime omgeving van de luchthaven van Zaventem. Ook in de regio Oostende zijn er beperkingen wagens de aanwezigheid van de luchthaven, maar door een aanpassing van het radarsysteem zullen de normaal daar in de toekomst versoepelen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.