4 februari: CO2 emissions trading in the EU

Met het Europese Emissiehandelssysteem (het EU ETS) beogen de EU en haar lidstaten de CO2-uitstoot van de industrie fors omlaag te brengen. Het systeem werkt vooralsnog echter slecht: de CO2-prijs is laag en zet nauwelijks aan tot CO2-reductie. In zijn proefschrift legt Arnold Mulder verschillende zwaktes van het emissiehandelssysteem bloot. Tevens doet hij aanbevelingen om het emissiehandelssysteem te verbeteren. Mulder stelt dat beleidsmakers moeten zorgen voor meer prijsstabiliteit, bijvoorbeeld door het instellen van een bodemprijs en prijsplafond of door te kiezen voor een CO2-tax. Als beleidsmakers zorgdragen voor meer prijsstabiliteit kunnen bedrijven betere investeringsbeslissingen nemen. Als gevolg daarvan kan de CO2-reductie versnellen en kunnen onnodig hoge kosten worden vermeden. …. 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.