5 miljoen van Gelderland voor beste plan aardgasvrije wijk

De provincie Gelderland zet in 2019 5 miljoen euro opzij voor de Gelderse gemeente die het beste plan heeft om een bestaande woonwijk vrij van aardgas te maken.

Met deze subsidie wil Gelderland samen met de gemeente ervaring opdoen in het aardgasvrij maken van een bestaande wijk. Ze wil die ervaring ook delen met andere gemeenten. Daarbij gaat het om wat er technisch, organisatorisch en financieel nodig is voor deze omschakeling. Maar ook om hoe inwoners van de wijk betrokken worden bij de omschakeling en daarover kunnen meepraten.

Voor een vergelijkbare regeling van de ministeries van binnenlandse zaken en economische zaken was eerder dit jaar veel belangstelling onder Gelderse gemeenten. Twee gemeenten uit Gelderland, Wageningen en Nijmegen, maakten uiteindelijk gebruik van de landelijke regeling. Door nu zelf met een subsidieregeling te komen, wil het provinciebestuur ook een andere Gelderse gemeente de kans geven mee te doen.

Gelderse gemeenten die mee willen doen moeten hun plan voor 1 april 2019 indienen. Elk plan wordt beoordeeld op vijf criteria: financiële onderbouwing, draagvlak, duurzaamheid, proces en planning. De subsidie wordt opgenomen in de begroting voor 2019. De vijf miljoen euro wordt niet verdeeld. Slechts een gemeente zal er (in 2019) gebruik van kunnen maken. Nog voor de zomer wordt beslist welke gemeente dit is.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.