‘50.000 GWh opslagcapaciteit nodig voor betrouwbare duurzame energie’

7 oktober 2015 – Nederland moet snel gaan werken aan technieken om duurzaam geproduceerde energie op te slaan. We zullen zeker 50.000 GWh aan opslagcapaciteit nodig hebben en dat lukt niet met alleen batterijen.

Dit blijkt uit een ‘white paper’ van NLIngenieurs en de TU Delft.

Uit een persbericht van NLIngenieurs
‘(…) Tot op heden ligt de focus van de duurzaamheidsdoelstellingen voornamelijk op het opwekken van duurzame energie. Doordat zowel aanbod als vraag van duurzame energie geen constant niveau hebben, wordt tijdens pieken de energieproductie met onder andere fossiele brandstoffen aangevuld en tijdens dalen duurzame energie “weggegooid”.
Om dit te voorkomen, moet levering van de duurzaam geproduceerde elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Uit de white paper blijkt dat dat te realiseren is door het elimineren van een seizoens- en dag/nachtpatroon door middel van efficiënte opslag.
Om de opslag van de elektriciteit te kunnen realiseren, moeten een aantal technieken verder ontwikkeld worden. Batterijtechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren, maar heeft qua performance en kostenefficiency nog een belangrijke weg te gaan. De andere oplossingsrichtingen zijn het ontwikkelen van nieuwe, koolstofvrije brandstoffen, zoals waterstof en/of ammoniak en warmteopslag.
Het is van belang dat de ontwikkeling van methoden voor energieopslag nu prioriteit krijgt. Als we nu starten, hebben we tijdig de oplossing beschikbaar. (…)’

Samenvatting white paper
‘(…)

 •  De lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen van de EU en Nederland zullen leiden tot een massieve elektrificatie van de energievoorziening uit duurzame bronnen, die zal leiden tot de noodzaak van (seizoens)opslag van energie.
 • Aangezien aangrenzende landen dezelfde ontwikkeling doormaken, is het exporteren van ons toekomstige overschot energie geen lange termijn oplossing.
 • De noodzakelijk lange termijn opslagcapaciteit van energie in Nederland in 2030 bedraagt circa 50.000 GWh.
 •  Voor het realiseren van energieopslag van deze omvang zijn ontwikkelingen nodig die vergelijkbaar zijn met de totale energie-opslagcapaciteit in de Botlek in de vorm van olie.
 • De nu beschikbare opslagtechnieken zijn nog niet geschikt voor grootschalige toepassing.
 • Ontwikkeling van methoden voor energieopslag dient prioriteit te krijgen, ook bij de wet- en regelgevers voor netbeheerders, zodat experimenteerruimte ontstaat voor alle stakeholders.
 • Belangrijke ontwikkelingsrichtingen voor de toekomst zijn:
  • Batterijen met een laag kostprijsniveau, hogere prestaties en een grotecycleerbaarheid
  • Alternatieve vloeibare en veilige brandstoffen zonder koolstof, zoals ammoniak
  • Conversietechnieken voor efficiënte en grootschalige omzetting van duurzameelektriciteit in deze brandstoffen
 • We moeten nu aan de slag met ontwikkelen om op tijd gesteld te staan. (…)’

 

NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus.

Bronnen
NLIngenieurs, 7 oktober 2015: Giga energieopslag nodig voor betrouwbare duurzame energie
NLIngenieurs, ‘white paper’: Naar een hoog aandeel van duurzame energie Opslag is noodzaak voor afstemmen van vraag en aanbod  (pdf, 11 pag.)
Afbeelding: Routekaart Energieopslag 2030 Nederland

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.