Bron: FOD Economie België

7/10 Belgen bereid tot inspanning om afschakeling te voorkomen

Belgisch afschakelplan.

Nu het risico op een stroomtekort opnieuw de Belgische actualiteit beheerst, heeft energieproducent en -leverancier Lampiris bij meer dan duizend consumenten gepeild naar hun kennis en bezorgdheden over het afschakelplan én hun bereidheid om een eventuele afschakeling te helpen voorkomen.

Lampiris zelf kan op dit vlak een creatief voortraject voorleggen. In september 2014, toen het nog geen deel uitmaakte van de groep Total, lanceerde het een sms-dienst om gebruikers te waarschuwen en te sensibiliseren bij een eventueel stroomtekort en een risico op afschakeling. Deze gratis dienst is nog steeds actief. Momenteel zijn er nog altijd meer dan 140.000 Belgische gezinnen, niet alleen Lampirisklanten, er bij ingeschreven. Bij een dreigend stroomtekort ontvangen de gebruikers een sms, zodat ze tijdelijk hun elektriciteitsverbruik kunnen beperken.

Lampiris organiseerde hiermee op 27 november 2014 tussen 18 en 19.30 uur een nationale test. Die leidde tot een daling van het verbruik met 150 à 200 MW, vergelijkbaar met 40% van een kernreactor zoals Doel 1 (430 MW).

Volgens de recente bevraging, die Lampiris begin oktober 2018 liet uitvoeren door Ipsos, acht bijna de helft van de Belgen acht een afschakeling deze winter mogelijk, 22% denkt zelfs dat deze kans vrij groot is. 71% van de respondenten weet wat het ‘afschakelplan’ inhoudt. 42% gaf aan te hebben nagekeken of hun woning zich in de afschakelzone bevindt.

Opmerkelijk is dat een grote meerderheid van de ondervraagde personen de mogelijke gevolgen van een eventuele afschakeling onderschat. Die gaat immers verder dan alleen de werking van hun elektrische toestellen, maar werkt ook in op onder meer bepaalde types verwarming en sanitair, het gsm-netwerk, internet, Bancontact, openbaar vervoer, verkeerslichten en spoorwegbarelen.

Zeven op tien ondervraagde personen zijn bereid om een gezamenlijke inspanning te leveren. 58% zegt bezorgd en/of kwaad te zijn over de Belgische afschakelingskwestie. Volgens de respondenten is het in de eerste plaats de taak van de overheid om de nodige maatregelen te nemen om een afschakeling te vermijden (80%), gevolgd door de netbeheerder (63%) en de energieleveranciers (58%). Toch geeft 72% aan een gezamenlijke inspanning te willen leveren om een eventuele afschakeling te voorkomen en hun elektriciteitsverbruik aan te passen wanneer ze hier rechtstreeks van op de hoogte worden gebracht.

Samenwerken

Lampiris pleit voor een gecoördineerde actie in samenwerking met alle partijen in de energiesector. “Het spreekt voor zich dat er structurele maatregelen nodig zijn om een betere bevoorrading op het net te garanderen. In het licht van de resultaten van onze enquête lijkt het ons belangrijk dat er snel een gecoördineerde inspanning komt van de overheid, de netbeheerders en de energieleveranciers om de bevolking te sensibiliseren en, indien nodig, te mobiliseren met het oog op het risico op afschakeling,” aldus Gaetan Mondet, commercieel directeur van Lampiris. “We zijn bereid om mee te werken aan een dergelijk initiatief en willen zelfs onze sms-dienst delen of uit handen geven, als dit opportuun zou zijn.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.