7 april gaat de Landelijke Energiedialoog van start

7 april gaat de Landelijke Energiedialoog van start

1 april 2016 – Volgende week donderdag gaat dan eindelijk de ‘Landelijke Energiedialoog’ van start. Drie maanden lang wordt een soort ‘brede maatschappelijke discussie’ gehouden over het te voeren energiebeleid, in 50 bijeenkomsten verspreid over het hele land en via internet. Astronaut André Kuipers is daarbij ambassadeur namens het kabinet.

Burgers, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en wetenschappers worden gevraagd met elkaar in discussie te gaan over de manier waarop in 2050 een CO2-arme energievoorziening gerealiseerd kan worden. Het in januari verschenen ‘Energierapport’ is bij die discussies een leidraad.
Over de discussies zal een verslag worden gemaakt dat aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De discussies zullen volgens minister Kamp een ‘belangrijke input’ vormen voor de ‘beleidsagenda’ die het kabinet in het najaar zal presenteren.
De Energiedialoog heeft als doel om reacties op het energierapport te verzamelen en zo de visie uit het Energierapport te vertalen in acties en beleid. De Energiedialoog is ook bedoeld om ‘de bewustwording van de transitieopgave bij het brede publiek te vergroten en om partijen te activeren en committeren tot het leveren van een concrete bijdrage aan de energietransitie’.

Start in Rotterdam
Minister Kamp start de Energiedialoog in Rotterdam, samen met de astronaut en wetenschapper André Kuipers die drie maanden lang  ‘namens het kabinet ambassadeur van de energiedialoog’ zal zijn. Simultaan zijn er ook startbijeenkomsten in Eindhoven en Leeuwarden. Bij de aftrap zullen naar verwachting 450-500 mensen in dialoog gaan. In iedere stad gaat het over een ander onderwerp: in Rotterdam over proceswarmte voor de industrie en de benutting van restwarmte in woonwijken, in Leeuwarden over duurzame warmte voor huizen en kantoren en over de ruimtelijke inpassing van een CO2-arme energievoorziening, in Eindhoven over duurzaam vervoer en elektriciteit voor kracht en verlichting.

Deelnemen
De startbijeenkomst in Rotterdam is volgeboekt. In Eindhoven en Leeuwarden is nog wel plaats (deelname kosteloos).
Voor de 50 vervolgbijeenkomsten is nog geen programma gepubliceerd. Op 7 april is website MijnEnergie2050 actief.
Op die website kunnen ook discussiebijdragen worden geplaatst. Bovendien zullen van de discussiebijeenkomsten verslagen op deze website worden geplaatst.

Voorbeelden van discussieonderwerpen
Minister Kamp heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer voorbeelden gegeven van de vraagstukken die in de Energiedialoog besproken zullen worden: ‘Welke kennis en innovaties zijn nodig voor de transitie en hoe komen die binnen ons bereik? Is het acceptabel dat er kostenverschillen voor verwarming ontstaan tussen burgers die voorop lopen met verduurzamen en burgers die langer op fossiele brandstoffen zoals aardgas blijven verwarmen? Is de energie-infrastructuur leidend of volgend voor de investeringen in verduurzaming in gebieden? Hoe houden we in Nederland een internationaal concurrerende industrie die tegelijk de overgang naar een CO2-arme energievoorziening realiseert? Wat is het beste schaalniveau om de transitie vorm te geven: Europees, nationaal, regionaal of lokaal?’

Heel verschillende reacties op de Energiedialoog
Op de aankondiging van minister Kamp dat hij eerst een brede maatschappelijke discussie wilde voeren voordat het kabinet in het najaar van 2016 (in vervolg op de Energienota) de beleidsplannen zal presenteren werd zeer uiteenlopend gereageerd. Critici vonden dat Kamp met deze aanpak te veel tijd verspilde en dat hij zelf meer de regie in handen moest nemen, maar er waren ook enthousiaste reacties op de discussiemogelijkheden en op het bevorderen van een brede maatschappelijke betrokkenheid.

 

Bronnen
Rijksoverheid, 31 maart 2016: Kamp en Kuipers starten energiedialoog
Brief over de Energiedialoog van minister Kamp aan de Tweede Kamer (pdf, 3 pag.)
RVO, 21 maart 2016: Praat mee over een duurzaam energiebeleid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.