8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016

Een verdubbeling: 8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016

9 december 2015 – Het budget voor de SDE+ 2016 wordt meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Er komen twee openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten.

Uit een bericht van RVO.nl
‘(…) Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.
De invulling van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling in 2016 is op 7 december 2015 aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

Details wijzigingen SDE+ 2016 bekend

Eerste ronde
De eerste ronde is van 1 maart tot en met 31 maart 2016 en heeft een budget van 4 miljard euro. Net als in 2015 is er in 2016 per ronde sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen. De ronde kent in 2016 vier fases. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot 11, 13 en €15 cent/kWh. De tweede openstelling is voorzien van 30 augustus tot en met 29 september met een vergelijkbare verplichtingenruimte.

Vrije categorie
Tijdens de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten onder het relevante maximum basisbedrag in te dienen en daarmee eerder kans te maken op subsidie. In 2016 wordt dit veilingmechanisme verder verfijnd door vrije biedingen op eenheden van €0,1 cent mogelijk te maken.

Windviewer
Bij een aanvraag voor SDE+-subsidie voor windenergie is sinds 2015 het windrapport een verplichte bijlage. Onderdeel van het windrapport is een windenergie-opbrengstberekening op basis van de gemiddelde windsnelheid. Voor het opstellen van de windenergie-opbrengstberekening wordt voor de SDE+ 2016 een maximale gemiddelde windsnelheid op basis van de SDE+ Windviewer voorgeschreven. Deze tool geeft voor iedere locatie in Nederland op elke hoogte, vanaf 20 tot en met 160 meter, de gemiddelde windsnelheid weer. De windsnelheid is gebaseerd op de KNMI-winddata over de periode 2004-2013.

Meer informatie
De wijzigingen voor de diverse technieken zijn beschreven in de Kamerbrief. Ook is voor de eerste openstellingsronde een tabel met de SDE+ 2016 categorieën, basis- en correctiebedragen in de bijlage van de brief opgenomen. (…)’

Brief aan de Kamer
Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2015, de vormgeving van de SDE+ in 2016 en de investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE). In de brief staat een financieel en beleidsmatig totaalbeeld van de SDE+ in relatie tot de doelstellingen voor hernieuwbare energieproductie in 2020 en 2023.
Bij de brief hoort een bijlage ‘Overzicht van de openstelling SDE+ in fases’, op basis van advies ECN en DNV KEMA ten behoeve van de basisbedragen 2016. Alle technologieën concurreren onder één budgetplafond, overeenkomstig met voorgaande openstellingen van de SDE+.

Uit een bericht van Solar Magazin
‘(…) Zon-pv-projecten kunnen in 2016 alleen in aanmerking komen voor SDE+-subsidie indien zij over een grootverbruikersaansluiting (gaan) beschikken. Kamp hierover: ‘Veel zon-projecten lijken zich vooraf niet bewust van de kosten van een nieuwe grootverbruikersaansluiting. Omdat deze kosten relatief hoog zijn en projectenontwikkelaars die in de praktijk niet meerekenen in hun business case, blijkt de kans groot dat deze projecten niet worden gerealiseerd. Om dit probleem zo veel mogelijk te voorkomen zal ik aanvragers duidelijker wijzen op de kosten van een grootverbruikersaansluiting. Voor zon-pv projecten waarbij een aanvrager, verdeeld over meerdere aanvragen, meer dan 500 kilowattpiek aanvraagt zal ook een haalbaarheidsstudie verplicht worden.’ De ondergrens voor SDE+-subsidie van zonthermie wordt aangepast van 100 vierkante meter naar 200 vierkante meter apertuuroppervlakte (red. de apertuuroppervlakte is de oppervlakte van de zonnecollector die licht doorlaat). De minimale omvang wordt volgens Kamp gewijzigd omdat de zonthermie-projecten tussen de 100 en 200 vierkante meter niet goed binnen de SDE+ gerealiseerd konden worden en daarom binnen de nieuwe ISDE-regeling worden ondergebracht. ‘Mijn verwachting is dat er door deze aanpassing meer zonthermieprojecten gerealiseerd kunnen worden’, aldus Kamp. (…)’

Bronnen
RVO, 7 december 2015: 8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer over de wijzigingen, 7 december 2015: Stimulering van hernieuwbare energieproductie in 2016 (pdf, 21 pag.)
Bijlage bij de brief, 7 december 2015: ‘Overzicht van de openstelling SDE+ in fases’ (pdf, 2 pag.)
SolarMagazine, 8 december 2015: Minister Kamp onthult details van SDE+-regeling voor 2016
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.