Geld duurzame energie ook in buitenland te besteden

13 januari 2015 – Geld voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) kan ook in het buitenland worden besteed, aldus Cobouw. Minister Henk Kamp van EZ legt een motie uit de Tweede Kamer naast zich neer waarin werd gevraagd deze middelen binnen Nederland te besteden. 

Uit het bericht van Cobouw
‘(…) De bewindsman tekent bij zijn besluit aan dat hij verwacht geen gebruik te zullen maken van deze mogelijkheid. Slechts wanneer de uitvoering van het Energieakkoord niet de gewenste resultaten oplevert, komt het buitenland in beeld. (…)’

Pas na de evaluatie van het Energieakkoord, in 2016, is duidelijk of buitenlandse investering nodig is.

 

Bron
Cobouw, 12 januari 2015: Geld hernieuwbare energie in buitenland te besteden

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.