Aan winning Noordzeegas valt niet te ontkomen

25 augustus 2015 – Na uitlatingen van minister Kamp over het winnen van aardgas uit de Noordzee is een levendig debat ontstaan over nut en noodzaak hiervan. Nuchter beschouwd is de situatie echter simpel.

Stephan Follender
Stephan Follender is managing partners van CEFIN (‘Climate, Energy & Finance’)

In Nederland worden in huizen en in de industrie substantiële hoeveelheden aardgas gebruikt. Bij elkaar circa 40 miljard kubieke meter per jaar. Ook al zouden we grote stappen zetten op weg naar hernieuwbare energiebronnen, dan nog blijven we de komende tientallen jaren vele miljarden kubieke meters aardgas nodig hebben.
Prognoses laten zien dat het twijfelachtig is of we die volumes nog uit het Groningse aardgasveld kunnen halen omdat dit leeg raakt en winning steeds duurder wordt. Daarnaast neemt de maatschappelijke acceptatie van gaswinning in Groningen sterk af. Mogelijk kunnen we het Groningenveld in de toekomst nog slechts inzetten als balans- of bufferreservoir.
Dat betekent dat het aardgas ergens anders vandaan moet komen. Het deel biogas is groeiende maar nog vele jaren verre van substantieel. Dus moeten we aardgas in het buitenland kopen. Dat is economisch onaantrekkelijk en stelt ons bloot aan buitenlandse politieke invloeden. Het is daarom niet gek om eerst in eigen huis te kijken of er nog beschikbare voorraden aardgas zijn zonder de nadelen die kleven aan het Groningse aardgasveld.

Dirk van Vuuren
Dirk van Vuuren is managing partner van CEFIN (‘Climate, Energy & Finance’)

Gas winnen op de Noordzee doen we al tientallen jaren zonder noemenswaardige overlast voor mens en natuur. Er is op het Nederlandse Continentale Plat een uitgebreide infrastructuur van pijpleidingen en installaties en er is in Nederland veel kennis en ervaring beschikbaar.
Kortom de te volgen aanpak zal een mix moeten zijn volgens een energiehiërarchie. Laten we eerst kijken wat we nog op een aanvaardbare wijze uit het Groningse veld kunnen en willen halen. Laten we vervolgens doen wat we kunnen om aardgas uit de Noordzee te winnen en laten we tenslotte kijken wat we nog in het buitenland moeten kopen. Tegelijkertijd gaan we door op het noodzakelijke pad om ons energiegebruik te vergroenen.

Stephan Follender en Dirk van Vuuren
(managing partners van CEFIN, een adviesbureau dat zich bezig houdt met ‘Climate, Energy & Finance’)

Deze opiniebijdrage verscheen ook in het Financieele Dagblad van 22 augustus 20125.
Reacties graag per mail naar FluxEnergie
Terug naar overzicht Opiniebijdragen

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.