Aandeel hernieuwbare energie nu 5,8%: vooral biomassa

Aandeel hernieuwbare energie nu 5,8%

22 juli 2016 – Het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik is in 2015 met een kwart procentpunt gestegen naar 5,8 procent. Het moet over vier jaar 14% zijn.

Schermafdruk 2016-07-22 06.29.31

Uit een bericht van het Compendium voor de Leefomgeving
‘(…) Hernieuwbare energie wordt verbruikt in de vorm van warmte, elektriciteit en biobrandstoffen voor vervoer. In 2015 is het verbruik van hernieuwbare warmte en elektriciteit toegenomen; beide namen met ongeveer 5 petajoule toe. Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer nam daarentegen af. Van het totale verbruik van hernieuwbare energie van bijna 120 petajoule in 2015 was 13 petajoule bestemd voor vervoer.

Meer warmteleveringen vooral door afvalverbrandingsinstallaties
Het verbruik van hernieuwbare warmte steeg in 2015, met bijna 9 procent naar 59 petajoule. De afvalverbrandingsinstallaties en de houtkachels bij huishoudens zijn een belangrijke bron van hernieuwbare warmte. Beide bronnen tezamen zorgden voor ruim de helft van de groei in 2015.

Schermafdruk 2016-07-22 06.33.36

Stijging verbruik van hernieuwbare elektriciteit
Het verbruik van hernieuwbare elektriciteit steeg in 2015 met 12 procent. Dit kwam door de flinke stijging van windenergie (+ 4 petajoule) en van zonnestroom (+1,2 petajoule). De opwekking van elektriciteit door het verstoken van biomassa bleef in totaal ongeveer gelijk aan die in 2014.

Schermafdruk 2016-07-22 06.34.54

Minder biobrandstoffen gebruikt
Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer is in 2015 ongeveer 10 procent gedaald ten opzichte van 2014, ondanks een toename van de verplichting voor leveranciers van benzine en diesel om hernieuwbare energie te leveren.
De daling heeft te maken met een aanpassing van de wetgeving. De wet per 2015 maakt het voor brandstofleveranciers mogelijk om biobrandstoffen mee te laten tellen voor de verplichting op een moment dat nog niet zeker is dat deze biobrandstoffen op de Nederlandse markt komen. CBS gaat uit van de daadwerkelijke leveringen op de Nederlandse markt.

Schermafdruk 2016-07-22 06.36.32 Schermafdruk 2016-07-22 06.36.48

Beleidsdoelstelling
In de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2009 is vastgelegd dat 14 procent van het bruto energetisch eindverbruik van energie in 2020 afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen. Deze richtlijn is een gezamenlijk besluit van de regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement. Het huidige kabinet had in het regeerakkoord afgesproken om te streven naar 16 procent in 2020. In het nationaal Energieakkoord is deze 16 procent opgeschoven naar 2023. (…)’

Bronnen
Compendium voor de Leefomgeving, 19 juli 2016: Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2015 (met bronnenverantwoording en link naar Statline-database met vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van CO2)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.