Aandeelhouders Shell wijzen ‘vergroeningsresolutie’ massaal af

23 mei 2017De aandeelhouders van Shell stemden massaal tegen de ‘vergroeningsresolutie’ van Follow This. Ze volgden daarmee het advies van het bedrijf dat adviseerde de resolutie niet aan te nemen.

Uit een bericht van Belggen.nl
‘(…) Aandeelhouders van Shell willen niet dat het olieconcern concrete doelen stelt voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Een resolutie daartoe van de vereniging Follow This, die Shell ook oproept zich te conformeren aan de Parijse akkoorden over het klimaat, werd bij de algemene vergadering van aandeelhouders afgewezen. Een kleine 94 procent van de aandeelhouders keerde zich tegen het voorstel. (…)’

Uit een bericht van het AD
‘(…) Veel institutionele beleggers gaven aan tegen te stemmen of zich van stemming te onthouden. Dat deden zij omdat ze de resolutie te streng vonden. Met name de oproep om wat aan de zogeheten ‘scope 3′-uitstoot te doen, de uitstoot die wordt gegenereerd door het geleverde product, vonden zij streng. Tegelijkertijd gaven veel beleggers wel aan dat Shell meer duidelijkheid kan scheppen over de doelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. (…)’

Uit een bericht van De Telegraaf
‘(…) Shell-topman Ben van Beurden beloofde de beleggers in gesprek te treden over de klimaatdoelstellingen van zijn bedrijf. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsmaatschappijen hebben geen moeite met CO2-reductie als uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs maar vinden dat de resolutie te veel van Shell vraagt en meer vergt dan Shell als bedrijf zelf kan waarmaken.
Om die reden onthield verzekeraar Aegon zich en stemden vermogensbeheerder Robeco, en pensioenfonds ABP tegen. “We willen acceptabele rendementen voor acceptabel pensioen”, legde een woordvoerder van pensioenfonds ABP uit. NN Investment stemde voor, pensioenfonds PGGM onthield zich om daarmee een signaal af te geven.
“De hele wereld moet naar nul procent broeikasgasuitstoot, dus waarom Shell niet”, zei oprichter Mark van Baal van Follow This. “Shell is koploper in het terugdringen van de uitstoot, dus wij hebben het volste vertrouwen in Shell. Maar nu jullie zelf nog.” (…)’

Pensioenfonds PGGM teleurgesteld over afwijzing door Shell
Het pensioenfonds PGGM liet op de aandeelhoudersvergadering weten teleurgesteld te zijn over ‘de harde afwijzing’ door het Shell-management van de aandeelhoudersresolutie van Follow This. Toch stemde de PGGM niet vóór de resolutie, maar onthield zich van stemming en legde uit waarom.
Uit de verklaring van de PGGM
‘(…) PGGM heeft  echter ook moeten constateren dat Shell nog steeds geen concrete doelen heeft geformuleerd voor CO2-reductie, ondanks aandringen van ons en vele andere beleggers.
Wij hechten er sterk aan dat Shell zulke doelen formuleert. Onze grootste klant, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, heeft zichzelf ook harde doelen gesteld: een halvering van de totale CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille in 2020. 
Tegen deze achtergrond zijn we teleurgesteld in de harde afwijzing door het Shell-management van de aandeelhoudersresolutie van Follow This. Wij zijn van mening dat Shell te veel de nadruk legt op de onmogelijkheid om, zonder schade toe te brengen aan de onderneming, concrete Scope 3-doelen te formuleren. Daarmee doet de onderneming in onze ogen geen recht aan de geest van de resolutie.
We begrijpen de problemen die Shell ziet in de uitvoerbaarheid van de letterlijke tekst van de resolutie, waar het gaat om het formuleren van formele doelen voor Scope 3-emissies. Daarom hebben wij niet vóór deze resolutie gestemd. Maar omdat wij de geest van de resolutie wél onderschrijven, en we er van overtuigd zijn dat Shell voortvarend werk moet maken met het formuleren van concrete doelen voor CO2-reductie, gaan wij ook niet mee met het advies van Shell om tegen de resolutie te stemmen. We hebben ons ons daarom op dit agendapunt onthouden van stemming. 
Deze stemonthouding hebben wij vergezeld doen gaan van drie dringende oproepen aan Shell:
Allereerst roepen wij Shell op om voor Scope 1 en Scope 2 doelen te publiceren vóór de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.
Ten tweede vragen wij Shell om op dezelfde termijn inzicht te geven in de wijze waarop de onderneming bijdraagt aan de energietransitie, via langere termijn doelen voor de toekomstige energiemix en bijvoorbeeld vermeden CO2-emissies in de gehele levenscyclus.
Ten slotte roepen wij Shell op om nog dit jaar het voortouw te nemen om – het liefst samen  met branchegenoten – een programma te ontwikkelen, gericht op het verlagen van CO2-emissies van klanten. (…)’

Bronnen
Beleggen.nl, 23 mei 2017: Duurzaamheidsresolutie Shell afgewezen
AD, 23 mei 2017: Shell-aandeelhouders wijzen duurzaamheidsresolutie af
De Telegraaf, 23 mei 2017: Duurzaamheidsresolutie Shell afgewezen
NOS, w23 mei 2017: Aandeelhouders Shell stemmen groene voorstellen massaal weg
PGGM, 23 mei 2017: Statement PGGM bij aandeelhoudersvergadering Shell
Foto: Shell

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.