Master REST ( Renewable Energy / Energies Renouvelables de l'Ecole polytechnique, © École polytechnique - J.Barande, CC BY-SA 2.0

Aangepast onderwijs moet energietransitie versnellen

Master REST ( Renewable Energy / Energies Renouvelables de l'Ecole polytechnique, © École polytechnique - J.Barande, CC BY-SA 2.0

De industrie, de overheid en de Vereniging van Europese Universiteiten (EUA) spelen in op het tekort aan personeel voor de energietransitie. De techniekbranches en het ministerie van OCW gaan een versnellingsagenda voor het techniekonderwijs opstellen. De EUA publiceerde een nieuwe energieactieagenda die universiteiten een centrale rol moet geven om de energievoorziening koolstofarm te maken.

Terwijl de industrie kampt met een groot gebrek aan personeel om de energietransitie te realiseren, dreigen technische universiteiten te maken te krijgen met een numerus fixus die het aantal studenten verder beperkt. Onbestaanbaar, vindt ondernemersorganisatie FME. Samen met Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, UNETO-VNI en de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (OCW) stelt het een versnellingsagenda op om de beschikbaarheid van vmbo-techniekopleidingen te verbeteren en het onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten.

Interdisciplinair onderzoek

Europese universiteiten moeten beter inspelen op de de transitie naar een energievoorziening op basis van hernieuwbare bronnen, denkt ook het EUA. Met haar nieuwe energieactieagenda bevordert het innovatieve onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en ondersteunt het initiatieven van verschillende Europese universiteiten.

Het onderwijs in energie moet vaker vanuit verschillende disciplines benaderd worden, denkt het EUA. Door inzichten vanuit sociale wetenschappen te combineren met inzichten uit de economie en de techniek, kunnen bijvoorbeeld oplossingen ontstaan die breder gedragen worden en sneller doorgevoerd kunnen worden. Bovendien kan samenwerking tussen disciplines bijdragen aan de integratie van klimaat- en energievraagstukken.

Lees ook:

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.