Formule E-team: ‘Aankoopsubsidie elektrische auto wél nodig’

18 oktober 2016Volgens het Formule E-team is een aankoopsubsidie de beste manier om elektrisch rijden te stimuleren. Het Planbureau voor de Leefomgeving, CE Delft en Decisio trokken de effectiviteit van de subsidie ten onrechte in twijfel, zo laten het team weten in een brief aan minister Kamp. 

Minister Kamp liet in reactie op die onderzoeken weten de aankoopsubsidies voor elektrische auto’s te willen afbouwen en vooral in te willen zetten op betere Europese wetgeving en laadinfrastructuur om elektrisch vervoer te stimuleren. Maar er is nogal wat af te dingen op de onderzoeken, aldus het Formule E-team, een door het Rijk ingestelde publiek-private samenwerking tussen bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen met als doel om de overstap naar elektrisch rijden te versnellen.

Uit een bericht van het Formule E-team
‘(…) Op deze onderzoeken valt nogal wat af te dingen: er zijn onder meer ongevalideerde en niet eerder gebruikte modellen toegepast. Ervaringen en studies uit het buitenland geven juist een positief beeld van de stimulans die uitgaat van een aankoopsubsidie. Reden genoeg om een aankoopsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s, en gratis laden voor hybdrides, serieus te overwegen.  (…)’

Uit een brief van het Formule E-team aan minister Kamp
‘(…) Wij hechten aan een nadere verkenning, omdat wij vrezen dat zonder enige vorm van stimulering de komende paar jaar, de vraag naar elektrische voertuigen vrijwel tot stilstand komt. Daarmee gaan we vrijwel zeker de gezamenlijk ondertekende ambities in de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 van 14 april 2016 niet behalen. (…)’

Volgens de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 moeten in Nederland in 2020 75.000 particuliere elektrische auto’s rondrijden. ‘Er rijden nu slechts 5.500 particulieren in een elektrische auto, op een totaal van 94.000 elektrische auto’s’, aldus de Stichting Natuur & Milieu die zich achter het Formule E-team schaarde en een brief stuurde naar leden van de Tweede Kamer.

Uit de brief van de stichting Natuur & Milieu aan de Tweede Kamerleden
‘(…) Wij vragen u om van 2017 en 2018 geen “verloren” jaren te maken en te starten met een aankoopsubsidie en een oplaadtegoed voor tweedehandsrijders. Dat kan in beginsel voor een kortere periode van twee respectievelijk één jaar. Een evaluatiemoment in 2018 kan bepalen of wij voldoende op streek zijn om de vastgestelde doelen te halen. Dit vraagt om een budget voor een aanschaf subsidie van 27,9 miljoen in 2017 en 23,8 miljoen in 2018 en 4 miljoen voor het oplaadtegoed in 2017. (…)’

Bronnen
Formule E-team, 13 oktober 2016: Aankoopsubsidie nodig voor versnelling markt elektrische auto’s
Brief van het Formule E-team aan minister Kamp, 12 oktober 2016
Brief van de stichting Natuur & Milieu aan leden van de Tweede Kamer, 11 oktober 2016
FluxEnergie, 10 oktober 2016: Kamp: ‘Doel is dat overheidssteun elektrisch rijden in 2020 stopt’
FluxEnergie, 10 oktober 2016: PBL: ‘Effect stimuleringsmaatregelen elektrisch vervoer onzeker’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.