Aanleg COBRAcable (Nederland-Denemarken) gestart

Aanleg COBRAcable (Nederland-Denemarken) gestart

4 januari 2017 – Gisteren heeft TenneT samen met haar Deense partner Energinet.dk de eerste heipaal geplaatst voor de bouw van het Nederlandse converterstation voor de COBRAcable, een onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken.

Uit een persbericht van TenneT

  • Kabel heeft capaciteit van 700 MW bij 320 kV voor uitwisseling van duurzame energie goed voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 700.000 Nederlandse huishoudens
  • Hoogspanningsgelijkstroomverbinding (HVDC) met een totale lengte van 325 km
  • Grensoverschrijdende elektriciteitsverbinding (interconnector) verbetert leveringszekerheid, stabiliseert energieprijzen in beide landen en faciliteert realisatie van klimaatdoelstellingen
  • Nieuwe stap in integratie van Europese energiemarkten
  • Geplande inbedrijfname in 2019
  • Aansluitlocaties op het vaste net: converterstations in Eemshaven en Endrup

‘(…) Ben Voorhorst (operationeel directeur van TenneT): “De aanleg van de COBRAcable speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap. Nederland en Denemarken kunnen met de kabel elektriciteit uitwisselen op een eenvoudige, veilige en milieuvriendelijke wijze. Zo kan er bijvoorbeeld meer duurzame windenergie geïmporteerd worden uit Denemarken. Op momenten dat er weinig wind is, zal de kabel de leveringszekerheid van elektriciteit in Denemarken vergroten. Verder wordt de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen sluiten.”

COBRAcable
De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW wordt ongeveer 325 kilometer lang en loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via het Duitse deel van de Noordzee naar Endrup (Denemarken). De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current, HVDC) omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen (duurzame) stroom verloren gaat. Twee converterstations op land, een in Nederland en een in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te sluiten op de bestaande netten.
In deze stations zal de elektriciteit (afhankelijk van de transportrichting) worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom en vice versa, en in het Nederlandse respectievelijk Deense transportnet worden ingevoed om huishoudens en bedrijven te voorzien van elektriciteit.


Rol Siemens
Siemens is verantwoordelijk voor de bouw van de elektrische installaties in de converterstations in Nederland en Denemarken. In Nederland neemt Siemens daarnaast ook het civiele gedeelte van het converterstation voor zijn rekening. ”Wij zijn verheugd, samen met TenneT, Energinet.dk en Prysmian deze geavanceerde Europese elektriciteitsverbinding aan te leggen”, aldus Bernard Fortuyn, lid van de raad van bestuur van Siemens Nederland. “Momenteel werkt Siemens aan vijf van dit soort stroomsnelwegen in Europa. Inclusief de COBRAcable brengen wij daarmee de komende jaren 4,6 gigawatt online, waarmee we een aanzienlijke bijdrage leveren aan de integratie van de nationale netten tot een Europees elektriciteitsnet”.

Overige onderzeese elektriciteitskabels
De COBRAcable is niet de eerste onderzeese elektriciteitsverbinding die TenneT aanlegt. In 2008 realiseerde TenneT de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen (capaciteit: 700 MW, lengte: 580 km) en in 2011 de BritNed-kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (capaciteit: 1.000 MW, lengte: 260 km). Naast de nieuwe COBRA-kabel is TenneT momenteel bezig met de aanleg van NordLink. Deze onderzeese kabel tussen Duitsland en Noorwegen krijgt een capaciteit van 1.400 MW en zal in 2020 gereed zijn.

EU support
De COBRAcable is een grensoverschrijdend project van Europees belang. De Europese Commissie heeft hiervoor een subsidie uit het ‘EU Economic Recovery Plan’ aan COBRAcable toegekend.  Bovendien heeft het project de status ‘Project of Common Interest’ (PCI) gekregen van de Europese Commissie. Een PCI-project is een aangewezen energie infrastructureel project dat namens de Europese Commissie een voorkeursstatus heeft verkregen. (…)’


Faciliteert introductie groene energie
Uit een bericht van de NOS

‘(…) Volgens topman Mel Kroon van Tennet is uitbreiding van de verbindingen tussen Europese landen essentieel voor de toekomst: “De verbindingen met het buitenland faciliteren de introductie van groene energie”.
Overheden hebben zich ten doel gesteld om de komende jaren in hoog tempo over te schakelen op schone energiebronnen als zon en wind. Deze schone energie wordt snel goedkoper en maakt kolen- en gascentrales op den duur overbodig. Maar in tegenstelling tot gas- en kolencentrales laten zon en wind zich niet door de mens bedienen. Als het in Nederland niet waait en de zon schijnt niet, dan moet er toch ergens energie vandaan komen. Om te voorkomen dat er kostbare reservecapaciteit  -bijvoorbeeld in de vorm van onrendabele gascentrales- achter de hand gehouden moet worden, zijn verbindingen met het buitenland noodzakelijk. (…)
In de Eemshaven begint ook de 580 kilometer lange kabel naar Noorwegen waarmee Nederland groene stroom uit waterkracht importeert. De kabels kunnen gelijkstroom over grote afstanden verplaatsen. ‘Converter-stations’ in de Eemshaven en op de Maasvlakte zetten gelijkstroom om in wisselstroom, zoals huishoudens gebruiken.
Nederland importeert nog veel windenergie, maar dat gaat veranderen. Als de Nederlandse windmolenparken klaar zijn, zal Nederland net als Duitsland en Denemarken regelmatig te veel stroom hebben, die dan via de transnationale verbindingen kan worden geëxporteerd. (…)’

 Video TenneT 6’47”

Bronnen
TenneT, 3 januari 2017: Aanleg groene onderzeese stroomsnelweg COBRAcable tussen Nederland en Denemarken gestart in Eemshaven
NOS, 3 januari 2017: Tennet bouwt stroomkabel tussen Nederland en Denemarken
Illustraties en video: TenneT

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.