Aannemers in Groningen negeren regels aardbevingsproof bouwen

1 maart 2017Niet alle bouwers in het Groningse aardbevingsgebied bouwen volgens de regels voor aardbevingsbestendig bouwen, zo blijkt uit een onderzoek van Cobouw. Soms wordt wordt zelfs in het koopcontract opgenomen dat  de koper akkoord gaat met het negeren van de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen.

De reden is simpel: de bouwers willen niet opdraaien voor de hogere bouwkosten. Ook de Vereniging Eigen Huis heeft signalen dat bouwers bewust niet aardbevingsbestendig bouwen.
Maar, is Cobouw gebleken, het hóeft ook niet omdat de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998) niet in het Bouwbesluit is opgenomen.

Uit het bericht van Cobouw
‘(…) [Minister] Kamp betreurt dat, maar kan er weinig tegen beginnen: “Ik vind het belangrijk dat de NPR integraal wordt betrokken in het bouwproces. Verwacht mag worden dat partijen zich rekenschap geven van het risico op seismiciteit.” Maar voegt Kamp eraan toe. “Het staat partijen echter vrij daar zelf een afweging in te maken. De NPR is niet wettelijk verankerd, hetgeen betekent dat er nog geen wettelijke verplichting uit voortvloeit voor de aannemer.”
Om het gebruik van de NPR zoveel mogelijk te stimuleren, hanteert de NAM wel een nieuwbouwregeling voor vergoeding van “redelijke meerkosten”. Uit brievenwisselingen tussen corporaties, de NAM en de Tweede Kamer die Cobouw in handen heeft, blijkt echter dat er veel onvrede heerst onder corporaties over die meerkostenregeling. “Per project moeten we met de NAM onderhandelen”, klinkt kortweg de kritiek. (…)’

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Wethouder Roeland van der Schaaf zegt dat alle gemeentelijke gebouwen aardbevingsproof gebouwd worden. Hij kent ook de projecten waar niet volgens de regels wordt gebouwd. ,,Het is nu een vrijwillige regeling tussen bouwers, projectontwikkelaars en de NAM. Komen ze er onderling niet uit, gaan de bouwers vaak bouwen zonder zich aan de regels te houden. Wij zien het liefst dat het wel gebeurt, maar snappen de bouwers wel. De NAM kan ontzettend moeilijk doen. De bouwer moet wel vooraf de kopers informeren.’’ Moeten de regels zo snel mogelijk opgenomen worden in het Bouwbesluit? ,,Ja, maar dan moet er meteen een deugdelijke financiële regeling bij. Anders wordt bouwen in Groningen zo duur dat er amper nog een huis wordt gebouwd.’’ (…)’

 

Bronnen
Cobouw,  28 februari 2017: Kamp: aardbevingsbestendig bouwen hoeft niet (Registratie)
Cobouw, 28 februari 2017:  Van Wijnen: ‘aardbevingsrisico bij kopers leggen is onverstandig’ (Registratie)
Cobouw, 27 februari 2017: VolkerWessels bouwt in Groningen bewust niet aardbevingsproof (Registratie)
Dagblad van het Noorden, 28 februari 2017: Bouwregels Stad genegeerd
Foto: Lunettenhof Groningen, project dat welbewust aardbevingsrichtlijn genegeerd heeft (foto Lunettenhof)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.