Aanpassing organisatie TNO door marktontwikkelingen en daling overheidsfinanciering

De Raad van Bestuur van TNO heeft bekend gemaakt hoe de organisatie wordt aangepast en welke gevolgen dit heeft voor een deel van de medewerkers. De aanpassing is een gevolg van de daling van de overheidsfinanciering voor TNO in de periode 2016-2017.
De voorgenomen aanpassingen leiden helaas tot een krimp van de organisatie met 220 fte (gemeten over het tijdsvak 1 jan 2015- 1 jan 2016). De afgelopen maanden is van deze reductie al zo’n 60% gerealiseerd o.a. door vacatures niet in te vullen of tijdelijke contracten niet te verlengen. Voor ruim 100 medewerkers zal de functie helaas vervallen. ….

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.