Aantal zware aardbevingen in Groningen neemt verder af

5 januari 2017 – Het aantal zware aardbevingen in Groningen blijft afnemen. De trend die het KNMI vorig jaar al signaleerde heeft zich ook de laatste maanden van 2016 voortgezet. De daling lijkt het effect te zijn van de verminderde gasproductie.

Cijfers KNMI
Uit een bericht van het KNMI

‘(…) Er waren in het totaal 13 bevingen in het Groningenveld met een magnitude hoger dan 1,5 in 2016. Dit aantal werd voor het laatst in 2007 opgetekend. In de tussenliggende jaren werd een maximum aantal van 32 in 2013 bereikt. Sinds 2014 daalt het jaarlijks aantal bevingen. (…)
Het lijkt erop dat de daling in seismiciteit samenhangt met de afname van de gaswinning in de laatste jaren. Nader onderzoek moet de postieve indicatie van dat verband uitwijzen. Van belang is ook of de trend in de afname van het aantal aardbevingen in de toekomst standhoudt. Het KNMI zal dat nauwlettend in de gaten houden.  (…)’


Jaarlijks aantal bevingen in het Groningenveld naar magnitude ©KNMI

Cijfers van de Belgische geoloog Sintubin

Ook Manuel Sintubin, hoogleraar geodynamica aan de universiteit van Leuven, constateert dat het aantal zware aardbevingen snel afneemt.
Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Uit de berekeningen van de Belgische geoloog blijkt dat de hoeveelheid seismische energie die nu vrijkomt in Groningen zelfs onder de prognose van de NAM zit.
,,We zitten echt ontzettend laag. Er zijn duidelijk minder aardbevingen van een hogere magnitude en dat is natuurlijk een goede zaak. Hieruit kun je echter niets definitiefs concluderen. Je kunt alleen maar vermoeden dat de ingrepen in de gasproductie werken. Alleen de toekomst kan ons wijzer maken’’, aldus Sintubin. (…)’

Bronnen
KNMI, 4 januari 2017: Afname aantal zware aardbevingen in Groningen zet door
Dagblad van het Noorden, 4 januari 20126: Aantal bevingen in 2016 fors omlaag

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.