Aardbevingen

 • In Nederland zijn er in 2013 in totaal 138 aardbevingen geweest. Hiervan waren 5 natuurlijke aardbevingen die in Limburg voorkwamen. De overige 133 aardbevingen vonden in- of in de buurt van gasvelden plaats en zijn het gevolg van gaswinning, zogenaamde geïnduceerde aardbevingen.
  Bron
  .
 • In 2013 waren er 29 aardbevingen met een magnitude vanaf 1,5 op de schaal van Richter in het Groningen gasveld. Dit is een sterke toename ten opzichte van 2012. Opvallend is dat er een grote jaarlijkse variatie is in het aantal bevingen met een magnitude boven 1,5. Twee aardbevingen op 7 februari 2013 bij Zandeweer en op 2 juli 2013 bij Garrelsweer in Groningen hadden een sterkte van meer dan 3.
  Bron
  .
 • Het meest opvallend in 2013 waren 6 aardbevingen voor de kust bij Castricum. De sterkste beving van de serie in het noordwesten van Nederland vond plaats op 22 oktober en had een magnitude van 2,5. Het KNMI kreeg 240 meldingen binnen van mensen die de beving gevoeld hadden. Vooral bijzonder hieraan was het feit dat de bevingen in de buurt van een gasveld plaatsvonden waarvan de productie tien jaar geleden gestopt is.
  Bron
  .
 • De aardbevingen vinden in het algemeen zeer dicht onder het aardoppervlak plaats. Daardoor hebben ze meer invloed dan natuurlijke aardbevingen, die veelal op 20 tot 100 km diepte plaatsvinden.
  Bron
  .
 • Sinds 1986 hebben er in Groningen 1.000 lichte maar ondiepe aardbevingen plaats gevonden
  Bron
  .
 • Op 16 augustus 2012 vond bij Huizinge een aardbeving plaats, die aanzienlijk zwaarder was dan de bevingen daarvoor. Naar aanleiding hiervan heeft de overheid nieuwe bouwnormen ontwikkeld, die meer rekening hield met seismische activiteiten
  Bron: Aardbevingsbestendig bouwen in Groningen. Fugro Info, april 2015
  .
 • In Groningen is behoefte aan aardbevingsbestendige gebouwen, omdat de gaswinning in deze provincie relatief veel aardbevingen veroorzaakt.
  Bron
  .
 • De Rijksoverheid werkt aan een richtlijn voor aardbevingbestendige nieuwbouw en verbouw van gebouwen. Hierin staat waaraan nieuwe en bestaande gebouwen moeten voldoen om bestand te zijn tegen aardbevingen.
  Bron
  .
 • Op 9 februari 2015 is het ontwerp van deze Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen gepubliceerd.
  Bron
  .
 • De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft sinds kort op diverse locaties tot 3.000 meter diepte geofoons geïnstalleerd, om de diepte van aardbevingen nauwkeuriger vast te kunnen stellen. Deze instrumenten kunnen aardbevingen met een kracht tussen de circa -4 tot 2 op de schaal van Richter registreren.
  Bron
  .
 • Tot voor kort vergoedde de NAM de schade aan de huizen, als gevolg van aardbevingen die gerelateerd waren aan de gaswinning. Dat zorgde voor een onwenselijke situatie, omdat de NAM ook verantwoordelijk is voor de gaswinning. Minister Henk Kamp, minister van Economische Zaken, heeft daarom de onafhankelijke Technische Commissie Bodembeweging verantwoordelijk gesteld voor de versnelling van de afhandeling van de schadeclaims.
  Bron: Nu.nl, maandag 04 mei 2015

.

Opgesteld op 6 juni 2015

> Alle samenvattingen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.