Aardbevingsschade Groningen: bewijslast wordt omgekeerd

30 juni 2016 – De bewijslast voor schade door aardbevingen in Groningen wordt omgekeerd. Getroffen Groningers hoeven niet meer te bewijzen dat de schade komt door gaswinning. Het wordt andersom: de NAM moet voortaan aantonen dat de schade niets met gaswinning te maken heeft.

De Tweede Kamer is unaniem voor een wetswijziging in deze richting.

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Verantwoordelijk minister Kamp van Economische Zaken kan het amendement van een Kamermeerderheid niet naast zich neerleggen, maar moet het in de wet opnemen. ‘Die omkering van de bewijslast komt er.’ Hij gaat nu het gebied vaststellen waar die zal gelden.
Het criterium daarvoor komt van de Raad van State, zo legde Kamp uit. De hoogste regeringsadviseur vindt dat er alleen sprake kan zijn van omkering van de bewijslast als er veel schadegevallen zijn in een bepaald gebied. Alleen dan is het aannemelijk dat alle schade dezelfde oorzaak heeft. ‘In Groningen geldt dat’, zei Kamp, ‘in andere gebieden, Friesland en Limburg bijvoorbeeld, geldt dat niet. Die zijn onvergelijkbaar met Groningen.’ De minister wil daarom de omkering van de bewijslast alleen laten gelden in een gebied rondom de gaswinningsplaatsen in Groningen. (…) Kamp is altijd fel tegenstander van het omkeren van de bewijslast geweest. Ook woensdag maakte hij duidelijk dit met tegenzin in de wet op te nemen.  (…)’

Minister Kamp wees de Kamer erop dat niet alle schadegevallen door de gaswinning komen. Het aantal schademeldingen stijgt, terwijl het aantal aardbevingen daalt.

Bronnen
Volkskrant, 30 juni 2016: Schade door gas vergoed, tenzij NAM anders bewijst (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.