Aardwarmte in vijf jaar verdubbeld

Aardwarmte in vijf jaar verdubbeld

9 oktober 2015 – Nederland maakt steeds meer gebruik van aardwarmte en bodemenergie. Ook al is het aandeel van deze nieuwe energiebronnen nog steeds zeer bescheiden (4% van alle duurzame energie), het gebruik van aardwarmte is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld.

Het CBS meldt dat de productie van warmte uit de bodem tussen 2009 en 2014 is verdubbeld. Warmte- en koudeopslag is in die periode met 80% gestegen.

Uit het bericht van het CBS
‘(…) In 2014 waren deze relatief nieuwe energiebronnen goed voor ruim 4 procent van het verbruik van hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie zelf maakt nog geen 6 procent uit van het totale energieverbruik in Nederland. Het aandeel van aardwarmte en bodemenergie is dus nog zeer bescheiden.

Aardwarmte vooral in glastuinbouw snel in opkomst
Aardwarmte is warmte die afkomstig is van het binnenste van de aarde. Dit wordt ook geothermie genoemd. Sinds eind 2008 wordt in Nederland gebruik gemaakt van aardwarmte door het oppompen van warm grondwater uit diepere aardlagen. Vooral glastuinbouwbedrijven passen deze techniek toe om de kassen te verwarmen. Op dit moment gebeurt dit op tien locaties.

Garantieregeling Aardwarmte
Om het gebruik van aardwarmte te stimuleren en de risico’s voor de initiatiefnemers te beperken, heeft de overheid de Garantieregeling Aardwarmte in het leven geroepen die een gedeelte van het risico op het misboren afdekt. Vanaf 2012 komen aardwarmteprojecten ook in aanmerking voor subsidie. Op 1 maart 2015 was voor 36 projecten in totaal voor 1,1 miljard euro aan subsidie toegezegd. Het is overigens niet zeker of alle projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.

Productie met bodemenergie 80 procent gestegen
Warmteproductie met bodemenergie maakt gebruik van de warmte of koude uit de buitenlucht die in de bovenste laag van de bodem wordt opgeslagen. Het gaat vaak om een combinatie van onttrekking van warmte in de winter en onttrekking van koude in de zomer. Deze techniek wordt in Nederland al langer toegepast dan aardwarmte. Over de laatste vijf jaar is de warmteproductie uit bodemenergie met 80 procent toegenomen.
Vooral in nieuwe grote kantoren is het een veel toegepaste techniek. Het is relatief snel rendabel omdat in deze gebouwen naast een warmtevraag vaak ook een behoorlijke koelvraag is. Ook in de glastuinbouw zijn grote systemen voor bodemenergie in gebruik genomen om kassen te verwarmen. Bijna 30 procent van de bodemwarmte wordt in woningen verbruikt. (…)’

Schermafdruk 2015-10-09 06.29.43

Bronnen
CBS, 9 oktober 2015: CBS: Gebruik van warmte uit bodem in 5 jaar verdubbeld
Foto: Kas als energiebron

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.