‘Aardwarmte is kansrijk, maar mist een landelijk netwerk’

5 juli 2016Aardwarmte is veelbelovend, schrijft het FD, want er is genoeg en het is relatief goedkoop te winnen. Maar de investeringen in het begin zijn groot en er ontbreekt een landelijk warmtenetwerk. De overheid moet de regie nemen bij de aanleg van die netten, zo stelt Nuon.

Uit een bericht van het FD
‘(…) In de buitenste vier kilometer van de aardkorst zit een veelvoud van de warmte die we jaarlijks gebruiken. En de 5,6 cent die een installatie per kilowattuur (kWh) kost, bedraagt minder dan de helft van de prijs voor energie uit zonnecellen. Aan SDE+-subsidie was het Rijk in 2014 1,7 cent per kWh kwijt, véél minder dan aan windenergie. (…)’

Bovendien heeft de energie-intensieve industrie zijn oog laten vallen op geothermie en sloot de overheid in april een Green Deal voor een aardwarmteproject in Noord-Brabant.

Potentie genoeg dus voor aardwarmte. Maar het FD signaleert ook een paar uitdagingen.

  • De kosten zijn moeilijk in te schatten, omdat zich tijdens projecten verrassingen kunnen voordoen, zoals ondoordringbare brokken in de ondergrond.
  • Omdat er nog maar weinig aardwarmteprojecten zijn uitgevoerd – vijftien in Nederland – is er nog veel te leren.
  • Waar de kosten voor de meeste duurzame bronnen dalen, stijgen die voor aardwarmte. Het FD noemt het ‘leergeld’ en stelt dat een kWh in prijs steeg van 3,9 cent in 2013 naar 5,6 cent nu.
  • Het grootste obstakel is het gebrek aan infrastructuur. Er is een landelijk elektriciteitsnet en een gasnet, maar een warmtenet ontbreekt.

Ook Nuon signaleert de behoefte aan een warmtenet in het rapport dat het energiebedrijf uitbracht in het kader van de Energiedialoog. Dat net is er niet alleen voor aardwarmte, maar ook voor restwarmte. Het initiatief voor een warmtenet moet liggen bij de overheid, stelt Nuon, want voor bedrijven is een investering in de infrastructuur niet erg aantrekkelijk door de lange terugverdientijd.

Uit het rapport van Nuon
‘(…) De investeringen in een warmtetransportnetwerk voor collectief gebruik kunnen (…) niet alleen aan het bedrijfsleven worden overgelaten. De overheid zou hiervoor voortvarend het initiatief kunnen nemen zoals ook in de jaren ‘60 [met de aanleg van het gasnet]. Voor de aanleg van grootschalige warmte- infrastructuur ligt een logische publieke taak. Een grofmazig geraamte waarop verschillende bronnen en wijken worden aangesloten, lijkt hiervoor de meest efficiënte keuze. Het warmtebedrijf in de betreffende wijk of stad zorgt vervolgens voor de distributie tot in het huis of gebouw. (…)’

Bronnen
FD, 2 juli 2016: Aardwarmte volop, nu nog de infrastructuur
Nuon, rapport, 4 juli 2016: Nuon in gesprek, de Energiedialoog (pdf)

Foto: Nuon

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.