ABP verandert beleggingsbeleid: 5 miljard voor duurzame energie

15 oktober 2015Pensioenfonds ABP verandert het beleggingsbeleid: duurzaamheid is een nieuw criterium, CO2-uitstoot van bedrijven in de portefeuille moet omlaag en 5 miljard gaat naar opwekking van duurzame energie. 

Nederlands grootste pensioenfonds, ambtenarenfonds ABP, maakte gisteren haar nieuwe beleggingsbeleid bekend. De beleggingsportefeuille moet duurzamer, dus de bijna 5000 bedrijven waar ABP in belegt, worden allemaal opnieuw beoordeeld om te zien of ze in de portefeuille blijven.

Maatregelen voor duurzamere portefeuille

  • Het fonds kijkt naar vier criteria bij de overweging om te beleggen in een bedrijf: rendement, risico, kosten en duurzaamheid. Duurzaamheid is een nieuw criterium.
  • De CO2-uitstoot van de bedrijven in de beleggingsportefeuille moet in 2020 25 procent minder zijn. Dat doet het fonds door zich terug te trekken uit bedrijven of ze aan te sporen hun uitstoot te verminderen.
  • Beleggingen die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen, moeten in 2020 zijn verdubbeld, naar € 58 miljard. Daarbij gaat het om zaken als hernieuwbare energie, schone technologie en recycling van grondstoffen.
  • De beleggingen in duurzame energieopwekking stijgen van 1 naar 5 miljard euro.
  • Het pensioenfonds wil deelnemers meer betrekken bij het beleggingsbeleid door ze vaker te informeren en jaarlijks te vragen wat ze belangrijk vinden voor verantwoord beleggen.

Duurzamer, maar wel fossiel
ABP kreeg de afgelopen jaren meermalen de oproep zich terug te trekken uit fossiele energie. Zeventien maatschappelijke organisaties, waaronder Greenpeace, Oxfam Novib en Milieudefensie, stuurden het bestuur een open brief. Later tekenden ruim 11.000 pensioendeelnemers van het ABP een petitie van actiegroep ABP Fossielvrij. En uit een opiniepeiling van Trouw bleek dat 6 op de 10 Nederlanders wil dat hun pensioenfonds stopt met beleggingen in fossiele energie.

ABP geeft aan wel duurzamer te gaan beleggen, maar trekt zich niet terug uit fossiele energie.

Uit de Visie 2020
‘(…) De vraag naar energie zal de komende jaren nog stijgen en het is niet te verwachten dat hernieuwbare energiebronnen daar in voldoende mate aan kunnen voldoen. Wel wordt een verandering in de energiemix verwacht: minder kolen en olie, meer gas en hernieuwbare energie.” (…)’

Uit het Financieele Dagblad
‘(…) De voorzitter benadrukte dat bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen, niet op voorhand zijn uitgesloten. Ze moeten dan wel aantonen qua maatschappelijke doelstellingen tot de best presterende 50% van hun sector te behoren, en ze moeten een plan richting meer duurzaamheid kunnen overleggen. “Bijvoorbeeld een kolenbedrijf moet de ambitie te hebben een rol te spelen in de energietransitie.” (…)’

‘Goed pensioen blijft voorop staan’
Het nieuwe beleggingsbeleid heeft geen negatieve invloed op het rendement, stelt bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Uit een bericht van het Financieele Dagblad
‘(…) Het ABP heeft samen met zijn uitvoerder APG een jaar gewerkt aan het nieuwe beleggingsbeleid. Er is een proef gedaan met een dummyportefeuille. Daaruit bleek dat de rendementen over de onderzochte afgelopen zeven jaar niet slechter geweest zouden zijn onder het nieuwe beleid, en de risico’s zouden ook vergelijkbaar zijn. Wortmann: “Het kan en mag niet ten koste gaan van het rendement. Mocht daar in de toekomst toch spanning over zijn, dan zullen we daarover rapporteren.” (…)’

Wortmann in een bericht in de NRC
‘(…) “Duurzame investeringen kunnen goed samengaan met meer rendement. Op lange termijn hebben duurzame bedrijven een betere performance. Denk hierbij aan klimaatrisico’s.” (…)’

Het ABP heeft 2,8 miljoen deelnemers en 356 miljard euro vermogen. ABP verwacht dat door het nieuwe beleid het aantal beursgenoteerde bedrijven in de portefeuille met 30 procent zal dalen: van ongeveer 5.000 naar 3.500. Ongeveer 30 miljard euro, een kleine 10 procent van het totale belegde pensioenvermogen van ABP, wordt door de maatregelen verschoven.

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Met de plannen voor vergroening staat het ABP niet alleen. Ook het andere grote Nederlandse pensioenfonds, PGGM, zoekt nadrukkelijk naar duurzame beleggingen die solide genoeg zijn om de pensioenen te garanderen. Van de 190 miljard euro die het fonds beheert, is nu slechts 4 à 5 procent belegd in ‘duurzame’ projecten. PGGM wil de CO2-voetafdruk van zijn beleggingsportefeuille de komende vijftien jaar met zelfs de helft verminderen. (…)’

Bronnen
ABP, 14 oktober 2015: ABP presenteert nieuw beleid verantwoord beleggen
ABP, rapport, oktober 2015: Visie 2020
RTLZ, 14 oktober 2015: ABP gooit beleggingsbeleid radicaal om
BNR, 14 oktober 2015: ABP wil duurzamer beleggen, maar stopt niet met fossiel
NOS, 14 oktober 2015: Pensioenfonds ABP wil pensioenen duurzamer beleggen
Financieele Dagblad, 14 oktober 2015: ABP dumpt 30% van beursfondsen in actieplan duurzaam beleggen (registratie)
NRC, 14 oktober 2015: Grootste pensioenfonds gaat duurzamer beleggen
de Volkskrant, 14 oktober 2015: ABP investeert extra in duurzame energie
Trouw, 1 juni 2015: Nederlanders bereid meer te betalen voor groen pensioen
Fossielvrij NL, 1 september 2014: Maatschappelijke organisaties roepen ABP op pensioengeld fossielvrij te investeren

Zie ook 
FluxEnergie, 15 oktober 2015: ABP Fossielvrij: ‘Duurzaamheidsplan mist urgentie en leiderschap’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.