Acht jaar subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrale

Acht jaar subsidie voor bijstook biomassa in kolencentrale

15 juni 2016 – Het Ministerie van Economische Zaken heeft subsidie toegekend aan RWE voor de meestook van biomassa in haar Amercentrale in Geertruidenberg. De subsidie geldt voor acht jaar vanaf 2017. 

160615-MiesenRWE
Roger Miesen (RWE Nederland): ‘Heel blij met deze subsidie’

Uit een bericht van RWE
‘(…) Door deze subsidie kan RWE al snel meer dan 50% van de kolen vervangen door duurzame biomassa om energie en warmte op te wekken.
Roger Miesen, Country Chair  RWE in Nederland: “Uiteraard zijn we heel blij met deze subsidie. Met biomassa komt niet alleen een schone, extra brandstof voorhanden. Wij geloven dat het zelfs de nieuwe motor kan worden onder de Nederlandse economie. We kunnen in ons land toewerken naar een ‘biobased economy’: een  economie waarin fossiele grondstoffen worden vervangen door biologische grondstoffen.” Hij vervolgt: “De Amercentrale vormt met de biomassa meestook een zeer belangrijke pijler onder de doelstelling om in 2020 tot 14% duurzame energieopwekking in Nederland te komen, zoals afgesproken in het Energie Akkoord.

160615-Pellets1,9 miljoen ton CO2-reductie per jaar
De hoeveelheid biomassa die in de Amercentrale meegestookt kan worden, staat gelijk aan bijna 700.000 huishoudens die RWE van duurzame stroom kan voorzien en zorgt voor 1,9 miljoen ton CO2-reductie per jaar. Mits het juridisch kader helder is, kan RWE met haar Amercentrale volledig op biomassa draaien. Dit zou de Amer de grootste biomassa centrale van Europa maken die ook warmte op het warmtenet van Ennatuurlijk kan leveren. Nu al worden huizen en bedrijven met restwarmte van de Amercentrale verwarmd in onder meer Breda en Tilburg, Oosterhout, Dongen en Made.
De biomassa die RWE gebruikt is gecertificeerd, duurzaam geproduceerd hout. (…)’

€ 1 mrd subsidie?
Uit een bericht van De Telegraaf

‘(…) Over het bedrag dat met de subsidie is gemoeid, doet noch RWE, noch de overheid uitspraken. Uit een rekenvoorbeeld in een folder over de subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemingen, rolt echter een maximumbedrag uit van €121,5 miljoen per jaar, oftewel een miljard euro in acht jaar. Dit is echter op basis van theoretische prijzen en productieniveaus. De werkelijke data worden angstvallig geheimgehouden en kunnen deels pas achteraf worden vastgesteld.
Energieakkoord
Het bijstoken van biomassa is in het Energieakkoord van 2013 afgesproken om ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 14% van zijn stroom duurzaam opwekt.
Roger Miessen, verantwoordelijk voor de stroomproductie van RWE in Nederland, is opgetogen over de subsidie. Volgens hem is dit onontbeerlijk wil Nederland de doelstelling voor 2020 halen. Diverse milieuclubs, waaronder Urgenda-beweging dringen er de laatste maanden echter op aan om de Amercentrale als één van de laatste twee kolenstroomfabrieken uit de jaren negentig te sluiten. Minister Kamp (Economische Zaken) heeft de Kamer al toegezegd de gevolgen van sluiting te onderzoeken. (…)’

Uit een bericht van BN De Stem
‘(…) De Amercentrale, eigendom van RWE, draait momenteel volledig op kolen. Alleen met subsidie is het rendabel om biomassa mee te stoken. (…)
Toekomst Amercentrale toch onduidelijk
Bijzonder is dat in de loop van dit jaar meer duidelijk moet worden over de toekomst van de Amercentrale. Hoewel de subsidie geldt voor acht jaar, is niet eens bekend of de centrale die hele periode nog open is. Eerder maakte het kabinet namelijk bekend om de Geertruidenbergse vestiging te willen sluiten, mogelijk voor 2020. (…)’

Bronnen
RWE, 13 juni 2016: RWE vervangt 50% kolen door biomassa in Amercentrale
De Telegraaf, 14 juni 2016: Amercentrale gaat voor de helft op bio (via Blendle)
BN De Stem, 14 juni 2016: Amercentrale in Geertruidenberg krijgt subidie voor biomassa
Foto’s: RWE

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.