Advies aan Kamp: ‘Zorg voor een stabiel én eerlijk transitiebeleid’

Advies aan Kamp: ‘Zorg voor een stabiel én eerlijk transitiebeleid’

15 november 2016Als voorzitter van Energie-Nederland pleit Medy van der Laan voor een ‘stabiel’ en ‘eerlijk’ beleid voor de energietransitie. ‘Stabiel’ betekent een beleid voor tien tot twintig jaar, ook over te nemen door volgende kabinetten. ‘Eerlijk’ betekent dat de voor- en nadelen eerlijk verdeeld moeten worden.

Medy van der Laan schrijft dit in een opiniebijdrage in het FD. Ze spreekt daarin de hoop uit dat de binnenkort verschijnende beleidsnota van minister Kamp aan die twee criteria zal voldoen.

Uit de opiniebijdrage van Medy van der Laan
‘(…) Ik bepleit twee hoofdrichtingen. Ten eerste een langjarig, stabiel en ambitieus perspectief, waarbij investeringspotentieel en innovatie centraal staan. Ten tweede is het cruciaal dat er sprake zal zijn van wat ik noem eerlijke transitie, waarbij het gaat om gelijke kansen voor alle consumenten, technologieën en marktpartijen.

Zekerheid voor een langere periode
Voor de eerste hoofdrichting spreek ik de hoop en verwachting uit dat de beleidsagenda zich niet slechts richt op een perspectief van 5-10 jaar, maar op een perspectief van 10-20 jaar. En laat het volgende kabinet dit dan ook overnemen. Het is belangrijk dat niet bij elke kabinetswissel weer nieuwe onvermoede paden worden ingeslagen, waarbij opeens nieuwe subsidies en fiscale voordelen worden bedacht, dan wel bestaande — waarop meerjarig werd gerekend — onverwacht worden afgeschaft. Dit is schadelijk voor de investeringsbereidheid van (internationale) bedrijven en voor de innovatie. (…) Als we niet tot in lengte van jaren afhankelijk willen zijn van subsidies en fiscale prikkels (die de samenleving veel geld kosten), zal er een politiek stabiel beleid moeten zijn, zodat de markt durft te investeren en innoveren.

Ook een eerlijke transitie
Er zou ook nog een tweede hoofddoelstelling in de beleidsagenda moeten worden benadrukt: Eerlijke transitie. (…) Waar winnaars naar boven komen liggen ook bedreigingen en verliezers op de loer. (…) Fiscale voordelen of subsidies blijken in de praktijk — hoe belangrijk ook om investeringen van consumenten in duurzame energie te stimuleren — vooral bij specifieke groepen gunstig uit te pakken. (…) Voor een succesvolle energietransitie, die door de gehele samenleving — bedrijven en burgers — wordt omarmd, zullen we voor de (middel)lange termijn stappen moeten zetten om toekomstige maatregelen zo kansrijk mogelijk te maken voor alle technologieën en alle burgers. (…)’

Medy van der Laan is voorzitter van Energie-Nederland, de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen.

 

Bronnen
FD, 14 november 2016: Voor eerlijke energietransitie is stabiel en langjarig perspectief noodzakelijk
Foto Kamp: Rijksoverheid; foto Van der Laan: www.medyvanderlaan.nl

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.